Jump to content

2_4_1. Страх


Recommended Posts

4. УПРАЖНЕНИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА, ЖЕЛАНИЯТА И САМООЦЕНКАТА, СПРАВЯНЕ С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЧУВСТВА И ТРАНСФОРМИРАНЕТО ИМ В ПОЛОЖИТЕЛНИ

Страх

Първият начин за лекуване на страха е следният – ще постиш, и ако този пост не ти е дал урок, тогава пак ще постиш, и ще повикаш един беден човек, от пътя ще го вземеш, ще седнеш с него на трапезата, ще му дадеш твоето ядене. Вторият начин за пост: той ще яде, а ти ще говориш. Третият начин за пост – този твой брат, когото си повикал от пътя да го нахраниш, ако знаеш нещо да свириш – ще му свириш, ще му дадеш от твоите знания, ще видиш как ще се почувстваш.

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „Музика, работа и пост“, стр. 139.

Окултният ученик трябва да бъде герой, да развива в себе си безстрашие, самообладание. Това е необходимо за ученика, защото и той, като военните, ще излезе на бойното поле, сред много гранати и куршуми. От всички страни ще го обстрелват и той трябва да издържа. Това е геройство! На окултния ученик не е позволено да се страхува. И от вас се изисква геройство. От обикновени герои, на които краката треперят, вие трябва да станете истински герои. Ако се страхувате, ще признаете тази слабост. Каквито недъзи и добродетели да имате, ще ги изнесете такива, каквито са – нито ще ги преувеличите, нито ще ги намалите. Ще констатирате нещата както са и ще гледате, ако са недъзи – да ги изправите. За да се калите, за да преодолеете страха, излизайте вечер, в тъмна бурна нощ, във време на светкавици и гръмотевици, вън от града: първо на половин километър, после – на един, два и повече километра, като се стремите да запазите присъствие на духа. Може да ви се случи да минете през някоя гора и да ви нападнат вълци. Вие трябва да бъдете готови да минете покрай тях, без да ви засегнат. Вълк никога не напада смел човек.

„Допирните точки в Природата“2, „Гордост и тщеславие“, стр. 247-248.

Ако те е страх, не отивай между змиите да наблюдаваш как живеят. Ако искаш да станеш смел, хвани една змия, която прекарва зимен сън, поглади я от главата до края на тялото и си кажи: „Не ме е страх от змия!“ Ако си смел, трябва да знаеш колко си смел и какво можеш да направиш със своята смелост.

„Вечно подмладяване“2, „Да оздравееш“, стр. 48.

Само при една мечка ти можеш да се калиш. Защото ако ти победиш и мечката познае, че ти си господар, ще приемеш един характер на издръжливост… И то е много хубаво да срещнеш една мечка! Тя да те изненада, и ти да я изненадаш. Колко интересно събитие – да можеш да обуздаеш този инстинктивен страх! Ума ти не може да работи и ти хукваш да бягаш. В това време ти трябва да му въздействаш, да спреш този страх и да му кажеш, че в тази мечка живее Господ, и нищо повече. Тя ще те разбере. Направо ще вървиш и ще дойдеш до нея; ако тя не се отбие – ти ще се отбиеш. Ако тя те счете за много сръчен, смел, решителен – тя ще ти направи път; а ако си страхлив – ти ще се отбиеш. И като мине покрай тебе, ще те наплюе и ще каже: „Такъв юнак да не си!“ С този страх, който имаме, какво можем да извършим?

„Беседи, обяснения и упътвания“ (1922 г.)2, „Съвършеният мъж“, стр. 67-68.

Ще правите опити, и казвам – втори път като отидете на Мусала, ще ви пратя да срещнете мечки и ще произнесете думата любов. Ще кажете: „Страхът – отвън, Любовта – отвътре!“ И мечката ще клекне пред краката ви и ще каже: „Заповядай!“ Но ако страхът е отвътре, а Любовта – отвън, тя ще ви заплюе.

„Беседи, обяснения и упътвания“(1922 г.)2, „Музика, работа и пост“, стр. 136.

Ще се справяте с излишната енергия, която се заражда във вас. Някои имат излишна енергия в едно отношение, а недоимък в друго. Например някои имат излишна енергия, която се натрупва в центъра на страха. Дето върви, все се страхува. Набралата се в него енергия постоянно го безпокои. Тогава направете следния опит. Нека един от вас, който не е страхлив, да си тури ръката на това място, дето е центърът на страха, и той ще изчезне. Този опит може да се направи или от много смелия, безстрашния, или от много страхливия. Гневът също тъй е набиране на излишна енергия. Центърът му е зад ушите. По същия начин, нека онзи, който е много разположен, да си тури ръцете на това място, и гневът веднага ще изчезне. Ако тази енергия не се отнеме от човека, веднага започва едно свиване на мускулите. И след 5-10 минути, като мине гневното състояние, човек казва: „Извини, аз не бях в духа си, нервен съм.“ Това е много проста работа – набрала се в тебе излишна енергия, която трябва да дадеш. Щом гневът дойде, ще вземеш мотичката или ще седнеш да пишеш. Трябва да имаме една работилница с чукове и други пособия, та оня, който има излишна енергия, да отива там да работи. Един ще вземе чука, друг – рендето, трети – перото, и по този начин всички тия хора ще се хармонизират. А сега, като няма какво да работите, излишната енергия все трябва да излезе навън по някакъв начин, и затова по някой път стават тия малки експлозии. Ще направим една работилница за трансформиране на излишната енергия във вас. Аз мисля, че тогава колелото ще се движи прекрасно: всеки, който има излишна енергия, ще работи по един час на ден.

„Разумният живот“, „Предаване на мисли. Музикалност“, стр. 154-156.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...