Jump to content

2_4_3. Тревоги, скърби


Recommended Posts

Тревоги, скърби

Опитайте се един месец да нямате никакво смущение, да бъдете тихи и спокойни, за да видите колко сте добри. Отсега нататък каквито недоразумения и караници да има между вас, Господ е заповядал: „Вън всяка нечистота!“ Бог не е Бог на гнева, а на Вярата, Надеждата, Любовта, Правдата, Чистотата.

„Великата майка“2, „Волята Божия“, стр. 19.

Направете един опит: един ден да прекарате без смущения, като станеш, и светът да гори, ти да гледаш спокойно. Когато една дреха я перат с топла вода, трябва ли да плачете заради нея? Не. Когато една дреха е направена от азбест, трябва ли да се безпокоите, че тя ще изгори? Има дрехи, които не горят. Аз зная, дрехите на светлината не горят. Запали се, гори, но не изгаря.

„Важни и належащи неща“, „От Любов и обич“, стр. 38.

Съмнението, подозрението са умствени микроби. Трябва ли да се поддавате на такива микроби? Казвате, че някой ваш близък, майка ви или баща ви, не ви обичат. Откъде знаете това? Ако вие ги обичате, и те ви обичат. Премерихте ли врата си, да знаете дали вие ги обичате? Като станете сутрин, премерете врата си на широчина. След това започнете да мислите за майка си и за баща си, и пак премерете врата си. Ако е станало поне микроскопическо разширяване на врата ви, това показва, че обичате родителите си.Щом вие ги обичате и те ви обичат. Ето защо не допускайте съмнението в себе си, да хване дълбоки корени. Щом в ума ви дойде съмнението, че някой от близките ви не ви обича, веднага премерете врата си. Турете съмнението далеч от вас, ако искате да не боледувате.

„Божествен и човешки свят“, „Закони на дишането“, стр. 388.

Първото нещо, което искам от вас през тази година, то е въздържанието, да може да трансформирате енергиите. Имаш едно възбудено състояние, ще кажеш: „Заради Божията Любов аз мога да се въздържам.“ Обърни ума си към Господа и се спри. Това е един опит.

„Разумния живот“, „Правила на разумния живот“, стр. 86.

Когато сте смутени и разочаровани, не търсете разрешение на въпросите си между хората. Повдигнете погледа си към Божествения свят. Там е разрешението на всички въпроси.

„Учение и работа“2, „Абсолютна и относителна реалност“, стр. 129.

Второто нещо, което ще спазвате, е да въздържате езика си, да не говорите много. Обсъждайте предварително всичко, което ще говорите. Възбудени сте – не говорете! Говорете само същественото, контролирайте езика и речта си.

„Великата майка“2, „Встъпление в Любовта“, стр. 91.

Външно човек може са се вълнува, но вътрешно трябва да пази своя мир. Когато сте разтревожени, мислете за Слънцето, за енергията, която иде от него. Слънцето постоянно дава и взима. Правете опити да излагате гърба си на Слънце и да мислите през това време за него, да се свържете с неговата енергия, да видите какво влияние ще окаже върху вас. Излагайте гърба си на Слънце, и когато сте разположени, и когато сте неразположени, и наблюдавайте какви резултати ще имате в единия и в другия случай. При това човек трябва да знае през кои часове на дена да се излага на Слънце, за да възприема само неговите благотворни лъчи. Има лъчи, които уморяват, убиват човека. Той трябва да избягва влиянието на такива лъчи.

„Светото място“, „Възпитание и самовъзпитание“, стр. 50.

Направиш един опит, той излиза несполучлив. Ще повториш, ще потретиш опита, докато получиш резултат. Важно е да не се безпокоиш. Скръбен си: не плачи, не се тревожи, започни да мислиш за носа си. Скръбта веднага ще изчезне.

„Работа на Природата“, „Слушайте разумното“, стр. 329.

Всеки от вас да си носи по едно огледалце и да се оглежда по няколко пъти на ден. Ако лицето ти е скръбно, кажи си: „Искам да бъда весел, засмян. Ще гледам на нещата по нов начин. Отказвам се от старото. Ще се усмихна на себе си, ще си дам една хубава, чиста усмивка.“ Така ще се разговаряш със себе си и ще се оглеждаш. Колкото повече се гледаш, толкова повече да се харесваш и да бъдеш доволен. Някой може и без огледало да изменя състоянието си, но с огледало е по-лесно. Гледай се в огледалото като чужд човек, когото харесваш и обичаш. Забрави старото в себе си и дай път на новото. Докато нисшето се смущава от висшето, човек всякога ще бъде недоволен. Щом дойдат в съгласие, той става спокоен и доволен от себе си. Ще се оглеждаш в огледалото, докато изправиш кривите черти на лицето си; ще приглаждаш добре косата си. Космите не трябва да бъдат нито много пригладени, нито много чорлави. Ако космите са много пригладени, имаш магнетизъм повече, отколкото трябва; ако са много чорлави, имаш повече електричество. Упражнението ви ще продължи една седмица.

„Живот и отношения“, „Вътрешното богатство“, стр. 174-175.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...