Jump to content

1921_08_23 Сутрешен наряд, 23 август / В Горницата


Hristo Vatev
 Share

Recommended Posts

Аудио - чете Нели Недялкова

Сутрешенъ нарядъ, 23 августъ (Беседата за четене в стар правопис)

Въ Горницата (Беседата за четене в стар правопис)

От книгата"Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново",

Първо издание 1921 г.,

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

От книгата "Мировата Любов", Съборно Слово, 1919 –1921

Първо издание, Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

Книгата за теглене PDF

Съдържание

23 август, вторник, 5 ч.

Сутрешен наряд, 23 август

Размишления

1. „Отче наш“.

2. Размишление (коленичили на лявото коляно):

Всеки разумен живот започва с Мъдрост, която изтича от Бога.

Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.

В тази Мъдрост са вложени всички условия за Разумен живот.

3. Благославяй, душе моя, Господа!

4.„И тъй, всеки, който слуша тези Мои думи и ги прави, ще го уподобя на човек разумен, който е съзидал къщата си на камък.“ (Евангелие от Матея 7:24)

„Кой е от вас мъдър и учен, да покаже от доброто си поведение своите работи с кротост и премъдрост.“ (Послание на апостол Яков 3:13)

„И тъй, гледайте как с предупазване да ходите, не както глупави, а както премъдри.“ (Послание към ефесяните 5:15)

5. Няма Мъдрост като Божията Мъдрост, само Божията Мъдрост е Мъдрост.

6. Добрата молитва.

След молитвата се направиха гимнастически упражне¬ния.

Всички мъже и жени се разпределиха на групи от по 61 души и така се изредиха в Горницата, където престояваха в молитва по 15 минути.

В Горницата

1. Размишление върху Мъдростта.

2. Разглеждане и наблюдение на картините по стените.

Да се спрем или на всички, или на ония от тях, които ни обърнат особено внимание. Да се стремим да схванем по интуиция това, което остане в душата ни.

3. Прочитане три стиха от Светото Писание по жребий.

4. Изказване на едно общо желание на цялата група.

Стиховете от прочетената глава и общото желание на всичките групи се написват на един общ лист.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...