Jump to content

1921_08_25 Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4


Hristo Vatev
 Share

Recommended Posts

Аудио - чете Нели Недялкова

Сутрешенъ нарядъ, 25 августъ / Психически упражнения № 3 и № 4 (Беседата за четене в стар правопис)

От книгата"Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново",

Първо издание 1921 г.,

Книгата за теглене на PDF

Съдържание

От книгата "Мировата Любов", Съборно Слово, 1919 –1921

Първо издание, Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

Книгата за теглене PDF

Съдържание

25 август, четвъртък, 5 ч.

Сутрешен наряд, 25 август

Размишления

1. „Отче наш“.

2. Коленичили на лявото коляно: Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души!

3. Размишление:

Да укрепнат душите ни в Истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина.

Силата на живота е вложена в Истината; тя е израз всякога на Великия Божи Дух.

4. Благославяй, душе моя, Господа!

5. Да се прочетат следните стихове по три пъти:

„За истината, която пребъдва в нас и ще бъде във веки с нас.“ (Второ послание на Йоана 1:2)

„А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа братя, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението от Духа и вярването в Истината.“ (Второ послание към солуняните 2:13)

„Стойте, прочее, препасани с Истина през чрезлата си и облечени с бронята на Правдата.“ (Послание към ефесяните 6:14)

6. Добрата молитва.

Психически упражнения №3 и №4

При първото упражнение (№3) ще съсредоточите мисълта си върху следното изречение:

Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни.

А при второто упражнение (№4): Да въведе Господ душите ни във вечната свобода на Своя Благ Дух.

Сега концентрирайте ума си в Живия Господ на Любовта – в Христа.

Психическо упражнение № 3 е същото, както психическо упражнение № 1 (с. 426), само че тук се изговарят думите: „Да снеме Бог...“

Психическо упражнение № 4:

Ръцете се поставят пред лицето една срещу друга с допрени пръсти и длани, обърнати навън. Тъй те бавно се разтварят настрани, до хоризонтално положение, издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга. В това положение ръцете се спускат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре, до пред лицето. След туй ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и т.н. Туй се прави три пъти, а при снемането на ръцете за трети път туй положение се задържа: дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат надолу, отдето всяка ръка се прибира на мястото си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...