Jump to content

Recommended Posts

Аудио - чете Калоян Христов

"Веригата"

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ БЕИНСА ДУНО

ВЕРИГАТА

НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

В тази книга са представени всички открити досега текстове от годишните срещи на т.нар. Верига. Създадена от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов) през 1897 г. като Общество за повдигане религиозния дух на българския народ, тя провежда ежегодни национални събори във Варна и Велико Търново до 1915 г., а през 1920 г. се преименува във Всемирно Бяло Братство. Според списъци на участници в съборите, изготвени от Пеню Киров през 1914–1915 г., Веригата е учредена във Варна през 1899 г., но терминът Верига е документиран за първи път едва в протокол от 1906 г. Някои ранни историци я наричат Синархическа верига.

Главно съдържание на текстовете са проповеди на Учителя Беинса Дуно и събития от годишните събори, протоколирани от Димитър Голов (1863–1917). Съдържанието е сравнено с протоколи на Петко Гумнеров (1864–1922) и някои пасажи от тях са добавени на места, където се откриват по- съществени разлики или пропуски.

Първото издание на протоколите на Димитър Голов е в документалните книги Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново (т. 1 и 2, 1995–1996) и Учителя във Варна (1999). Протоколите на Петко Гумнеров се публикуват за първи път.

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ БЕИНСА ДУНО

ВЕРИГАТА

 

НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

 

ГОДИШНИ СРЕЩИ

 

1903–1915

Издателство •Захарий Стоянов•

Издателство •Бяло Братство•

София, 2007

© Учителя Петър Дънов, автор

© Димитър Голов, Петко Гумнеров, автори на протоколите

© Димитър Калев, съставител и редактор, 2007

© Петър Добрев, художествено оформление, 2007

© Издателство „Захарий Стоянов“, 2007

© Издателство „Бяло Братство“, 2007

ISBN 978-954-739-987-7

Съдържание

Годишна среща на Веригата

Варна, 1903 .................................................................. 7

Годишна среща на Веригата

Варна, 1906 .................................................................. 9

Годишна среща на Веригата

Варна, 1907 ................................................................ 14

Годишна среща на Веригата

Варна, 1908 ................................................................ 40

Годишна среща на Веригата

Варна, 1909 ................................................................ 74

Приложение към протокола от 1910 ..........................131

Годишна среща на Веригата

Велико Търново, 1910...............................................141

Приложение към протокола от 1911 ..........................196

Годишна среща на Веригата

Велико Търново, 1911...............................................198

Господнята вечеря ........................................................241

Годишна среща на Веригата

Велико Търново, 1912...............................................255

Годишна среща на Веригата

Велико Търново, 1914...............................................324

Годишна среща на Веригата

Велико Търново, 1915...............................................415

Приложения

Обяснителни бележки .................................................472

Речник на остарели и чужди думи .............................501

Азбучен показалец .......................................................505

Документални фотографии.........................................513

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...