Jump to content
Hristo Vatev

ЗЛАТО

Recommended Posts

ЗЛАТО

 

Среброто чисти от непотребни вещества, златото е носител на енергии, желязото усилва, но взето в по-голямо количество огрубява човека.

 

Всеки човек трябва да има по няколко грама злато външно и вътрешно в себе си.

 

Съвременните хора не знаят как да се ползват от златото. Нещастие е да го заравят в земята, да си служат с книжни пари. Златото трябва да се тури в обръщение.

 

Както карамфилът, розата и цъфналите ябълки се различават по своя аромат, така и скъпоценните камъни имат свой специфичен мирис. По миризмата може да се узнае къде има заровено злато, стига да имаш развит нюх.

 

Златото има по-хубаво и по-нежно ухание от това на карамфила.

 

Когато сте тъжни, когато нещо много ви тежи, златните ви украшения загубват своя блясък.

 

Когато златните предмети са потъмнели, какго и скъпоценните украшения, може да ги дадете на здрави хора, пълни с енергия и живот, да ги поносят малко, за да възстановят своя блясък.

 

Някой казва, че не може да пее. Ако му дам десет английски лири, няма ли да пее? И да не знае, ще се научи. Златото дава настроение, то е проводник на живота. Златото е проводник не само на човешкия живот, но и на живота в цялата природа. Според мен среброто е филтър на живота, а зла-тото-проводник на живота. Каквото е златото за материалния свят, такива са хлябът, водата, въздухът и светлината за духовния свят.

 

Препоръчвам всеки един от вас да има по една златна монета в джоба си и от време на време да си я гледа или да я пипа.

 

Бог е вложил в човека едно чувство сам да открива къде има злато в природата. Само в океаните има около десет милиона тона разтворено злато. Който има любов към златото, той може да го намери.

 

Златото е един завършен процес - то не може да се развива повече.

 

Златото е слънчев елемент. То е носител на здраве, на знание, на живот.

 

Златото е символ на слънчевата енергия. Индусите я наричат прана - 8а№. Праната е онази чиста енергия, която човек приема особено сутрин и в ранните дни на пролет.

 

Златото се ражда тъй, както се раждат плодовете, то расте постоянно. Има известни микроби, които ядат златото. Златото трябва да влезе в състава на мислите, чувствата и постъпките. Злато, което не е минало през органическия свят на живота, е още в ниска степен на развитие. Златото, което имате, трябва да мине през вашето сърце и тяло и да се облагороди.

 

Да обичате златото, това подразбира да внесете свойствата на златото - благородство и устойчивост в себе си, да не се окислявате, да не се вкисвате.

 

Благодарение на неуморната работа на атомите в златото то постоянно расте и се развива. Като казвам да работите за придобиване на злато в кръвта, това значи да се свържете с разумните същества. Всеки елемент е свързан с едно разумно същество.

 

Ако в организма си човек има повече желязо, отколкото трябва, той ще е груб и твърд по характер. Ако е пък по-малко, отколкото трябва, той ще е малодушен. Органическото злато придава благородство на характера и мисълта е устойчива.

 

Онзи, който има злато в кръвта си, никога не може да обеднее. Златото в човешката кръв навън се изразява като доброта и благородство.

 

Здравите хора се отличават по това, че имат достатъчно количество сребро в кръвта си, а богатите хора имат излишък от злато в кръвта си.

 

Когато едно тяло има повече тъмнина, повече се окислява. Златото има малка тъмнина, затова малко се окислява. Всеки човек, който греши, има много тъмнина.

 

Колкото по-малко органическо злато човек има в кръвта си, толкова страданията му са по-големи. От количеството на това злато зависи моралният живот на човека.

 

Има едно умствено злато. То влиза в състава на човешките чувства и постъпки. Човек трябва да изучава умственото злато, сърдечното злато и златото, което функционира в човешкото тяло.

 

Златото е добър проводник на жизнените енергии в човека.

 

Да носите злато, диаманти, скъпоценни камъни, не е суета и забавление - всички те са ценни за психиката на човека.

 

Мислите трябва да са като златото - да не се окисляват, и чувствата - също. Всички елементи на духовния и Божествения живот имат влияние върху човека. Може да се правят инжекции от злато. Ако се постави една стохилядна част от килограма в кръвта, в човека ще настанат положителни промени.

 

Богатството се определя от количеството злато, което човек има в кръвта си. Богатството е точно определено и не може да ти се даде, ако нямаш злато в кръвта си.

 

Златото е проводник на слънчевата енергия.

 

Ако златото в човека е малко, той често боледува. Духовната наука разполага с формули, чрез които се привлича златото.

 

Хора, които не могат да се лекуват от слънцето, нямат достатъчно количество злато в кръвта си.

 

Златото и среброто лекуват чрез еманациите си.

 

Когато започне да боледува човек, златото в организма му намалява. Когато се лекувате, турете една златна монета да стои известно време в чаша вода и след това пийте от нея по една чаена лъжичка на ден.

 

Днес златото е вън от човека, но трябва да се възприеме от него като органическо злато, като мощна разумна сила, като истинско богатство, което се намира вътре в организма и кръвта.

 

Като обикнеш всички хора, тогава ще бъдеш здрав и силен, тогава в кръвта ти ще има злато.

 

Адептите, като привличат златото от пространството, го преработват в особено състояние, в най-високото му състояние.

 

Щом обикнете златото, вие ще се домогнете до неговия възвишен живот, до неговото най-високо състояние. Това ще ви даде голямо знание. Учени, които се занимават с астрология, уподобяват златото на слънцето.

 

Живот без злато не може. Животът, който ние имаме, е злато. От този живот и вие можете да изкарате злато, колкото искате. Ако познавате свойствата на златото, което имате в себе си, с него ще можете да превръщате неблагородните метали в злато.

 

Един от методите за придобиване на злато в кръвта: съзнателна работа върху себе си и употреба нахрани, които съдържат злато.

 

Много хора страдат от липса на злато в организма им, значи, необходимо е да се внесе злато по алхимически начин в кръвта.

 

Обикнете ли един златен наполеон, често ли го гледате, и да го изгубите, той ще се върне отново при вас. Казвам ви го като факт, пък вие го разбирайте, както искате. Водата, която отива в океана, се връща през въздуха пак на сушата. Става кръгообращение.

 

Веднъж замине ли си човек, той няма никакво право на златото, съкровищата, несметното си богатство, дори живее в страшна мъка, като гледа от онзи свят как се разпилява всичко. Затова и Соломон е прав: „Суета над суетите, всичко е суета".

 

Благородството у човека не зависи от количеството на златото, а от неговата активност. Ако златото у човека е чрезмерно активно, то е, защото има сили, които са свързани с него - известни магнетични и електрични течения минават през атомите на златото, те правят човека един или друг тип. Те са, които превръщат и неорганичното желязо в органично, което също упражнява влияние върху човека.

 

Колкото по-голямо е количеството на златото в кръвта, толкова по-здрав е човек. Болестите се дължат на недостатъчно количество злато в кръвта на хората. За да се увеличи това злато, човек трябва да води чист, възвишен живот. Златото е символ на Слънцето, на енергията, на здравето, на чистотата.

 

Като говоря за свойствата на златото, аз имам предвид първичното злато, което е излязло заедно с първия лъч на светлината и минало през истинското Слънце, после през тъмното, след това през нашето и с него заедно е дошло на Земята. Това злато съдържа четири ценни свойства в себе си, които носят слънцата, през които е минало. За това злато може да се каже, че е носител на живота. Ако някой се домогне до златото, когато минава през тъмното слънце, той е в състояние да убие човек. Когато някой иска да живее добър, свят живот, това показва, че той се е домогнал до злато, което е минало през четири превращения. Този човек разбира свойствата на златото и ги използва за своите велики стремежи и постижения. Когато придобива такова злато, човек трябва да разбере доброто, което се крие в него, да го възприеме и внесе в организма си.

 

В златото се крие една сила, която може да произведе безсмъртие, но днес хората още не знаят как да оперират с вътрешното му богатство и затова са смъртни.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×