Jump to content

26. СПУКАНАТА СТОМНА


Recommended Posts

26. СПУКАНАТА СТОМНА

Вергилий Кръстев: Вие ми разказахте на времето една опитност Ваша, Той давал задача, всеки да си вземе една стомна оттука за вода от Витоша.

Елена Андреева: Не, Той я даде на Изгрева беше това. През 1932 год. даде тази задача. Той говори една дълга беседа сутринта от пет до осем, брат. И тогава я даде тази задача. Другата неделя каза, няма да има беседа. Всеки от вас ще си купи по една стомничка от два или от три литра и ще дойдете тука вечерта всичките в салона, които искате да участвате в задачата, ще се тегли жребий. Ще се напишат билети колкото души сме номера и всеки един ще тръгва по на пет минути един от друг. И като изтегли жребият, ще видиш кога ти се падне часът. Да речем 12 часа през нощта тръгва първият, 12 и пет - втория и т.н. И на 12 часа и 15 мин. другият, после на двайстата минута следващия. И много хора дойдоха тогава за тази задача, защото беше пролет. Времето беше много хубаво и то се продължи до към обяд на другия ден. От 24 часа до 12 часа, щото 300 ли 400 души са били, та много дълго, макар че по на пет минути. Само 12 души за един час ще хвръкнат и затуй, докато се изредят всичките, цялата нощ мина. Пък аз Ви казах, че си счупих стомната тогава, бях учителка и дойдох и поръчах на моя приятелка, учителка от другото село и тя бе наша сестра. Там имаше стомни да се продават, да ми купи стомничката. Тя ми я донесе и аз я турих в раницата и си дойдох тука. Вечерта ми се падна в 12 и 20 ч. да тръгна. Много рано. То беше много благоприятно, защото аз трябваше вечерта пък да пътувам пак за село, защото съм учителка. И като тръгнах горе, качих се, пристигнах за изгрев и Учителят дойде за изгрев. И Той дойде рано и аз Му поисках да Му напълня стомничката. Той ми я даде. Аз я взех, напълних Неговата, занесох Му я и после рекох да си напълня и моята стомничка. Напълних я и по едно време гледам водата се изпразни. У казвам, пък колко много поглъща стомната водата. Напълних я пак. Абе какво става? Като погледнах, на дъното дупка. Аз не съм я погледнала. И като видях дупката, аз си казах: „С мене тази година ще стане нещо много лошо. Толкова души да има горе и аз да дойда със стомна на която да има дупка". Като символ го взех много лош. Добре, ама какво да правя, нали все пак без вода не искам да се върна, а на Учителя някой Му беше донесъл чайник. И аз казвам: „Учителю, ще разрешите ли с Вашия чайник да си донеса вода, защото моята стомна е пукната". „Не може, казва. Защо казва не си прегледахте стомната вкъщи, да видите че не е здрава?" Казвам: „Не прегледах". И аз казвам: „ Днеска е неделя Учителю, иначе аз ще слезна в града ще купя стомна и пак ще дойда". И Той тогава бръкна в джоба си, извади ключа и каза: „В моята стая, долната има една стомна, пълна с вода, идете, вземете я, излейте водата на тревата, пък аз ще Ви чакам тука". И аз отгоре тръгнах от бивака. За час и 40 минути идвам до Изгрева, щото по стръмното тичах, а пък по пътя вървя като хала. Аз бях здрав човек и много издръжлива. Много ходех и по пътя срещам още хора, още отиват горе със стомничките. И отидох в стаята, както ми каза, същото така направих и веднага се върнах, и се изкачих чак там гдето е горната чешма сега и викам тука ще си почина и после ще се кача, защото ме е страх, тъмно, пък тогава нямаше такива пътеки каквито са сега, а пък така през едни урви минавахме. Сигурно са Ви казвали през какви пътечки сме минавали за бивака. И в това време Савка слиза:...Еленке, Учителят те чака, бързай". Щото ключа у мене, да не се разминеме някъде по пътя. И като ми каза това, аз тръгнах нагоре и в 11 без 10 мин. Му предадох ключа. И после вече към 2 часа се върнах, носех тази стомничка с вода и си я занесох на село. И когато ме уволниха ми се счупи стомничката. Бях отишла да си налея вода и като се връщам от Коледната ваканция, защото тогава Коледа празнувахме, бях я турила така на леда и тя как се хлъзна и се счупи и аз си казах: „Тази година нещо ще ми се случи". Стомната, която ми е дал Учителят да ми се счупи, няма да я бъде. И тогава нея година ме уволниха за противорелигиозни идеи. Като безбожничка съм уволнена.   

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...