Jump to content

ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ - Бо Ин Ра


Recommended Posts

ЗА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ

 

Из Книга „За живия Бог” от Бо-Ин-Ра

 

Тук аз ще ви говоря за онази светлина, която се струи прeз цялото човечество.

 

Искам да ви покажа оная светлина на живите сърца, която може да ви просвети.

 

Всички вие, които желаете дз разберете смисъла на живота, отдавна вече търсите истината по залутанит пътеки на заблудата.

 

Вие ще намерите, ако се доверите ономува, който е намерил.

 

Вие сте царе, които не познавате вашето царство.

 

У вас самите е това царство, което очите ви напразно се мъчат да обхванат, когато търсите вън.

 

Вие питате без да получите отговор, и все пак питате: „Къде е земята, която ни бе обещана?"

 

Достигнахме ли край, ако наистина има някакъв край, или животът ни ще продължи и след тоя край?"

 

Вижте, ония преди вас, които питаха така, са вътре във вас, във вашето вътрешно царство, и биха могли да ви дадат отвън, да не бяхте оглушали от врявата на външния свят.

 

Вашата собствена душа е царството на душите, що живеят вечно с вас.

 

Във вас самите държите вие безкрайността.

 

Вътре във вас вие преживявате онова, което е било и което е, и което ще бъде.

 

Вечно настояще е вашият живот.

 

И вие все още мислите, че царството на мира е някаква далечна страна, нейде в звездните простори; а то живее вътре във вас и вие в него.

 

Всеки, който е достигнал това царство е цар в него.

 

И както вие ще намерите всяко същество, което пребивава там като вечен живот в духа, така и вас ще ви намерят като живот в духа всички ония, които са достигнали това царство заради себе си.

 

Има само едно едничко царство на духа, ала всеки който го достигне става цар в него, и царството му няма край.

 

Вие не можете да достигнете царството на духа извън себе си.

 

Само вътре във вас е постижимо то, зарад вас.

 

Речете ли да дирите вън от вас, вие ще паднете в измама, защото всичко, което е вън от вътрешния аз е само преходен образ.

 

Едва там, дето душата е сама със себе си, ще намерите вие царството, което вечно пребъдва.

 

Там вече няма измама.

 

Само там може да се добие вечността.

 

И само вашият вътрешен аз може да влада това царство.

 

Безбройни са царете на това царство и всеки един живее с всички останали вътре в себе си.

 

Не един до друг, но един в друг живеят ония, що вечно пребъдват там.

 

Сами вие сте втъкани във вечния свят на светлите духове и през вас се струи техния живот, без дори и да подозирате това...

 

Вие все още се чувствувате в техният аз като отделно същество, не станало едно с тях.

 

Ала живото е винаги свързано с целокупния живот.

 

Всяко отделно битие е всъщност цялото битие.

 

И вашето „спасение" ще дойде само тогава, когато се научите да чувствате вътре във вас, че всяка разумна душа може да ви се разкрие само във вашата душа.

 

Във вас е всеки живот и само в живота ще намерите вие Вечните, вечно Живите.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...