Jump to content

Първи издания до 1950г

11 files

 1. 01. СБ-РБ 1930 "Благословена между жените", Рилски беседи, 1930

  "Благословена между жените"


   

  Рилски беседи - 1930 г.


   
  "Благословена между жените", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1930 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1930 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Благословена между жените 17 август 1930 г.
  Виждане и съзнаване 19 август 1930 г.
  Носител на Божиите мисли19 август 1930 г.
  Познава гласа Му 20 август 1930 г.
  Божествена връзка21 август 1930 г.

  83 downloads

  Updated

 2. 02. СБ-РБ 1931 г., "Любов към Бога",Том I, Рилски беседи, 1931

  "Любов към Бога"  Том I
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Любов към Бога", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Друг вариант на книгата на PDF (76.8Mb)
   
  Съдържание:
   
  1. Любов към Бога 12 юли 1931 г.
  2. Идеалът на човека 12 юли 1931 г.
  3. Симон Петър 12 юли 1931 г.
  4. Старите накити 13 юли 1931 г.
  5. Ден на доброто 14 юли 1931 г.
  6. Ден на Божията работа 16 юли 1931 г.
  7. Човекът на Новото 19 юли 1931 г.
  8. Теория и приложение 20 юли 1931 г.
  9. Отпечатъци 21 юли 1931 г.
  10. Недоказани истини 22 юли 1931 г.

  62 downloads

  Updated

 3. 03. СБ-РБ 1931 г., "Нашето място", Том II, Рилски беседи, 1932 София

  "Нашето място"  Том II
  Рилски беседи - 1931 г.


   
  "Нашето място", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1931 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1931 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Нашето място 30 юли 1931 г.
  2. Чистене на съзнанието 31 юли 1931 г.
  3. Обич, разумност и истинолюбие 1 август 1931 г.
  4. Ценното в малкото 2 август 1931 г.
  5. Хигиена на живота 2 август 1931 г.
  6. Съчетание, приложение и изпълнение 3 август 1931 г.
  7. Мястото на Бога 5 август 1931 г.
  8. Тези три неща 6 август 1931 г.
  9. Ден на Божието изявление 7 август 1931 г.
  10. Запечатал е 8 август 1931 г.
  11. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината 9 август 1931 г.
  12. Които чакат Господа 10 август 1931 г.

  64 downloads

  Updated

 4. 04. СБ-РБ 1932 г., "Ценното из книгата на великия живот", Рилски беседи, 1932, София

  "Ценното из книгата на великия живот"  Рилски беседи - 1932 г.


   
   
  "Ценното из книгата на великия живот", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1932 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1932 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Слабото и силното 19 юли 1932 г.
  Най-малкото добро 20 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 23 юли 1932 г., 24 юли 1932 г., 26 юли 1932 г.
  Подражатели на Бога 27 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 28 юли 1932 г.
  Добре дошъл 29 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 30 юли 1932 г.
  Двата пътя 31 юли 1932 г.
  Опорни точки на живота 1 август 1932 г.
  Завършени и незавършени процеси 2 август 1932 г.
  Най-мъчният изпит 3 август 1932 г.
  С притчи 4 август 1932 г.
  Ще и не ще 6 август 1932 г.
  Новите възгледи 7 август 1932 г.
  Книжници и фарисеи 8 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 9 август 1932 г.
  Което остарява 10 август 1932 г.
  Общото благо 11 август 1932 г.
  Трите свята12 август 1932 г.
  Път на зазоряване 13 август 1932 г.
  Оставете децата 14 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 15 август 1932 г.
  Ще се приложи 16 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 17 август 1932 г. 18 август 1932 г.
  Делата Божии 19 август 1932 г.
  Открити 20 август 1932 г.
  На живите 21 август 1932 г.
  Слизане и възлизане 23 август 1932 г.
  Иде час24 август 1932 г.

  43 downloads

  Updated

 5. 05. СБ-РБ 1935 г., "Царския път на душата", Рилски беседи, 1935, София

  "Царския път на душата"  Рилски беседи - 1935 г.


   
   
  "Царския път на душата", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1935 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1935 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1935
   
  Радвайте се, 6.08.
  Царският път на душата, 7.08
  Млад, възрастен и стар, 9.08
  Две естества, 11.08.
  Божественият ръб, 12.08.
  Новораждане, 14.08.
  Несъвместими неща, 16.08
  Пробни страдания, 18.08.
  Ценност на нещата, 21.08.
  Проява на Любовта, 23.08.
  Сочни храни, 25.08.
   
  София, Изгрев, 1935
   
  Ще дойде отвътре, 1.09.
  С человечески езици, 1.09.
  Стари и нови разбирания, 2.09.
  Всичко е за добро, 3.09.
  Отворени книги, 4.09.
  Кристализиране на човешката душа, 6.09.

  182 downloads

  Updated

 6. 06. СБ-РБ 1937 г., "Лъчи на живота", Рилски беседи, 1937, София

  "Лъчи на живота"  Рилски беседи - 1937 г.


   
   
  "Лъчи на живота", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1937 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1937 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1937
   
  Лъчи на живота, 18.07.
  Опитано е, 19.07.
  Ценности и възможности, 21.07.
  Стани!, 23.07.
  Основни тонове, 25.07.
  Правилна обхода, 25.07.
  Реално и идеално, 28.07.
  Планини и долини, 30.07.
  Червен и светъл, 1.08.
  Разбиране и съзнание, 1.08.
  Предназначението на човека, 4.08.
  Светилник на ръцете и на нозете, 6.08.
  Качества на ума, на сърцето и на тялото, 8.08.
  Двете състезания, 8.08.
  Път и възможности, 11.08.
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
  Четирите правила, 13.08.
  Да познават, 15.08.
   
  София, Изгрев, 1937
   
  Свободно даване, 22.08., 5 ч.
  Съществени връзки, 22.08., 10 ч.
  Трите ухания, 23.08.
  Път за освобождаване, 24.08.
  Закон за вечната младост, 22.09.

  69 downloads

  Updated

 7. 07. СБ-РБ 1938 г., "Двигатели в живота", Рилски беседи, 1938, София

  "Двигатели в живота"
  Рилски беседи - 1938 г.


   
   
  "Двигатели в живота", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1938 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1938 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Седемте рилски езера, 1938
   
  Двигатели в живота, 12.07.
  Видове храни, 13.07.
  Вътрешна просвета, 15.07.
  Качества на езика, 17.07.
  От пръстите на ръцете, 17.07.
  Основи на здравето, 20.07.
  Късият и дългият път, 22.07.
  Азбука на разбирането, 24.07.
  Резултати и последствия, 24.07.
  Ценности на Любовта, 27.07.
  Първо и последно място, 31.07.
  Възможни условия, 31.07.
  Който има уши, нека слуша, 3.08.
  Трудни задачи, 5.08.
  Нови пътища, 7.08.
  Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
  Милосърдие, 12.08.
  Азбука на Божествения език, 14.08.
  Всяко растение, 17.08.
  Силен и слаб, 19.08.
  Степени на съзнанието, 21.08.
  Великият подтик, 26.08.
  Под слънчевите лъчи, 27.08.
   
  София, Изгрев, 1938
   
  Проява и постижение на Любовта, 28.08.
  Желаният мир, 28.08.
  Отче наш, 22.09.

  70 downloads

  Updated

 8. 08. СБ -РБ 1939 г., "Езикът на любовта", Рилски беседи, 1939, София

  "Езикът на любовта"
  Рилски беседи - 1939 г.


   
  "Езикът на любовта", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1939 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1939 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Езикът на Любовта, 12.07.
  Отличителни качества на мисълта, 12.07.
  Реалността на живота, 16.07.
  Основни правила на хигиената, 19.07.
  И в Мене, 21.07.
  Вратата на Любовта, 23.07.
  Любов и почитание, 23.07.
  Път към живота, 26.07.
  Божествена светлина, 30.07.
  Ценни придобивки, 30.07.
  Умен, добър и силен, 2.08.
  Търпение, 4.08.
  Светлина, топлина и сила, 6.08.
  Постоянното в живота, 6.08.
  Плодът на Духа, 9.08.
  Служене, 11.08.
  Опознаване, 12.08.
  Вечният живот, 13.08.
  Гласът на Любовта, 13.08.
  Разнообразието в живота, 14.08.
  На своето място, 15.08.
  Възможности на Любовта, 16.08.
  Не дири своето си, 17.08.
  Новият закон, 18.08.
  Новораждане, 19.08.
  Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.
  Малката молитва, 21.08.
  Цар и служител, 22.08.
  Три ценни неща, 26.08.
  Запалката на Свещения огън, 27.08.
  Еднообразие и разнообразие, 27.08.
  Близо и далеч, 22.09.

  62 downloads

  Updated

 9. 09. СБ-РБ 1940 г., "Божественият и човешкият свят", Рилски беседи, 1940 г., София

  "Божественият и човешкият свят"
  Рилски беседи - 1940 г.


   
   
  "Божественият и човешкият свят", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1940 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1940 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Божественият и човешкият свят, 23.07.
  Правила на Любовта, 23.07.
  Закон за частите и за Цялото, 24.07.
  Вечно обновяване, 28.07.
  На сватба, 28.07.
  Реалност на живота, 4.08.
  Стотникът, 4.08.
  Вяра и вярване, 11.08.
  Да имате Любов, 11.08.
  Божествена радост, 14.08.
  Магическата сила на Любовта, 15.08.
  Господаруване и слугуване, 16.08.
  Сянка и реалност, 17.08.
  Изучаване и приемане, 18.08.
  Проветряване, 19.08.
  Единство в Любовта,19.08.
  Неоцененото богатство, 25.08.
  Двете царства, 25.08.
  Учене и служене, 28.08.
  Вслушване, 29.08.
  Прилежание, 30.08.
  Десетте девици, 1.09.
  Добрата покана, 1.09.
  Закони на дишането, 4.09.
  Функции на вярата, 8.09.
  Израил и българин, 8.09.
  Любов в трите свята, 15.09.
  Разбрани и неразбрани езици, 15.09.
  Връзка между Бога и човека, 22.09.
  В Божественото училище, 22.09.

  63 downloads

  Updated

 10. 10. СБ-РБ 1942 г., "Опорни точки на живота", Рилски беседи, 1942 г., София

  "Опорни точки на живота"
  Рилски беседи - 1942 г.


   
   
  "Божественият и човешкият свят", беседи от Учителя, дадени на учениците през лятото на 1942 г., Седемте рилски езера. Първо издание, София, 1942 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  Опорни точки на живота 21 юни 1942 г.
  Единното и неделимото 22 юни 1942 г.
  Възходящият път 23 юни 1942 г.
  Живите числа 25 юни 1942 г.
  Прилагане на живите числа 26 юни 1942 г.
  Новият път 27 юни 1942 г.
  Новият свят 28 юни 1942 г.
  Космичната Любов 28 юни 1942 г.
  Красота и благост 1 юли 1942г.
  Новата култура 1 юли 1942г.
  Красотата на живота 2 юли 1942г.
  Дом на блаженството 3 юли 1942г.
  Самовъзпитание 2 август 1942 г.
  Ценни добродетели 5 август 1942 г.
  Наследници на Земята 9 август 1942 г.
  Силните 12 август 1942 г.
  На зазоряване 16 август 1942 г.
  Тайната стаичка 19 август 1942 г.
  Устойчиви връзки 26 август 1942 г.
  Постоянна благодарност 28 август 1942 г.
  Любов и обич 29 август 1942 г.
  Опознаване 30 август 1942 г.
  Добрият живот 30 август 1942 г.
  Смисълът на живота 20 септември 1942 г.
  Малки възможности 20 септември 1942 г.

  71 downloads

  Updated

 11. Абсолютната честота 1939 - Рилска беседа

  Абсолютната чrrстота 1939 - Рилска беседа
  21.08.1929г.

  162 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...