Jump to content

Издателство "Бяло Братство"

10 files

 1. 1.СБ "Пътят на ученика" 1927-30г., ИББ, 2010 г.

  Пътя на ученика
  Съборно Слово, 1927 -1930


   
   
  "Пътя на ученика", Съборно Слово, 1927 -1930, Издателство: "Бяло Братство", София, 2010 г., ISBN: 978-954-744-132-3, 824 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани досега в сборниците:
   
  ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1927 г., София, Изгрев.
   
  ПО БОГА НАПРАВЕНИ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1929 г., София, Изгрев.
   
  БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1930 г. при Седемте рилски езера.
   
  ДОБРОТО ОРЪЖИЕ – лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло Братство IX година (1929-1930 г.) том III.
   
  Съдържание
   
  Съборни беседи 1927 г.
   
  Пътят на ученика 19 август 1927 г.
  Духът на Господа 19 август 1927 г.
  Братя в единомислие 20 август 1927 г.
  Ще се превърне в радост 21 август 1927 г.
  Обич към знанието 21 август 1927 г.
  Пробуждане на съзнанието на ученика 22 август 1927 г.
  Дойде глас23 август 1927 г.
  Явно говорих 24 август 1927 г.
  Свещеният час 24 август 1927 г.
   
  Съборни беседи 1929 г.
   
  По Бога направени 25 август 1929 г.
  Положителни и отрицателни страни на живота 26 август 1929 г.
  Линиите на Природата27 август 1929 г.
  Абсолютна чистота 21 август 1929 г.
  Духовното у човека 22 септември 1929 г.
   
  Рилски беседи 1930 г.
   
  Интуиция 23 юли 1930 г.
  Скришната стаичка 30 юли 1930 г.
  На езерата 1 август 1930 г.
  Задължително право 6 август 1930 г.
  Първият ден 8 август 1930 г.
  Начало и край 13 август 1930 г.
  Упътвания и наставления 15 август 1930 г.
  Благословена между жените 17 август 1930 г.
  Виждане и съзнаване 19 август 1930 г.
  Носител на Божиите мисли19 август 1930 г.
  Познава гласа Му 20 август 1930 г.
  Божествена връзка21 август 1930 г.

  103 downloads

  Updated

 2. 2.Съборни рилски беседи, 1931

  Любов към Бога
  Съборни рилски беседи, 1931
   
   
  "Любов към Бога", Съборни рилски беседи, изнесени от Учителя Петър Дънов при седемте рилски езера и три беседи - София, Изгрев, през 1931г. Издателство: "Бяло Братство", София, 2005 г.
  Книгата за теглене PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Любов към Бога, 12 юли 1931 г.
  2. Идеалът на човека, 12 юли 1931 г.
  3. Симон Петър, 12 юли 1931 г.
  4. Старите накити, 13 юли 1931 г.
  5. Денят на Доброто, 14 юли 1931 г.
  6. Денят на Божията работа, 12 юли 1931 г.
  7. Човекът на новото, 19 юли 1931 г.
  8. Теория и приложение, 20 юли 1931 г.
  9. Отпечатъци, 21 юли 1931 г.
  10. Недоказани истини, 22 юли 1931 г.
  11. Нашето място, 30 юли 1931 г.
  12. Чистене на съзнанието, 31 юли 1931 г.
  13. Обич, разумност, истинолюбие, 1 август 1931 г.
  14. Ценното в малкото, 2 август 1931 г.
  15. Хигиена на Живота, 2 август 1931 г.
  16. Съчетание, приложение и изпълнение, 3 август 1931 г.
  17. Мястото на Бога, 5 август 1931 г.
  18. Тези три неща, 6 август 1931 г.
  19. Ден на Божието изявление, 7 август 1931 г.
  20. Запечатал е, 8 август 1931 г.
  21. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, 9 август 1931 г.
  22. Които чакат Господа, 10 август 1931 г.
   
   
  София, Изгрев
   
   
  23. Сила, Разумност и Добро, 19 август 1931 г.
  24. Най-високото място, 20 август 1931 г.
  25. Отиване и връщане, 21 август 1931 г.

  84 downloads

  Updated

 3. 3.Книгата на великия живот 1932 –1934

  Книгата на великия живот
  Съборно Слово, 1932 –1934
   
   
  "Книгата на великия живот", Съборно Слово, 1932 –1934,Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., ISBN: 978-954-744-093-7, Първо издание, 432 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ
  беседи, държани на Седемте рилски езера, 1932
   
  БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  съборни беседи, София, Изгрев, 1933
   
  ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА
  беседи, държани на Витоша, Яворови присои, 1934
   
  ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА
  съборни беседи, София, Изгрев, 1934
   
  Съдържание
   
  Седемте рилски езера – 1932 август
   
  Слабото и силното 19 юли 1932 г.
  Най-малкото добро 20 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 23 юли 1932 г., 24 юли 1932 г., 26 юли 1932 г.
  Подражатели на Бога 27 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 28 юли 1932 г.
  Добре дошъл 29 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 30 юли 1932 г.
  Двата пътя 31 юли 1932 г.
  Опорни точки на живота 1 август 1932 г.
  Завършени и незавършени процеси 2 август 1932 г.
  Най-мъчният изпит 3 август 1932 г.
  С притчи 4 август 1932 г.
  Ще и не ще 6 август 1932 г.
  Новите възгледи 7 август 1932 г.
  Книжници и фарисеи 8 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 9 август 1932 г.
  Което остарява 10 август 1932 г.
  Общото благо 11 август 1932 г.
  Трите свята12 август 1932 г.
  Път на зазоряване 13 август 1932 г.
  Оставете децата 14 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 15 август 1932 г.
  Ще се приложи 16 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 17 август 1932 г. 18 август 1932 г.
  Делата Божии 19 август 1932 г.
  Открити 20 август 1932 г.
  На живите 21 август 1932 г.
  Слизане и възлизане 23 август 1932 г.
  Иде час24 август 1932 г.
   
  София, Изгрев, – 1933
   
  Бъдещото верую на човечеството1 септември 1933 г.
  Един удар2 септември 1933 г.
  Великата формула 3 септември 1933 г.
  Едно звено 3 септември 1933 г.
   
  Витоша, Яворови присои, – 1934
   
  Великото в живота 5 август 1934 г.
  Граници на живота 8 август 1934 г.
  Противоречия и възможности 12 август 1934 г.
  Живот, знание и свобода 15 август 1934 г.
   
  София, Изгрев, – 1934
   
  Часът на Любовта 19 август 1934 г.
  И помаза 19 август 1934 г.
  Великото и малкото20 август 1934 г.
  Дигни одъра си 21 август 1934 г.

  109 downloads

  Updated

 4. 4.Царският път на душата 1935 –1936.

  Царският път на душата
  Да им дам живот
  Съборно Слово, 1935 –1936
   
  "Царският път на душата", "Да им дам живот", Съборно Слово, 1935 –1936, Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г., ISBN-978-954-744-118-7, 359 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА
  беседи, държани на Седемте рилски езера и София, 1935
   
  ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ
  съборни беседи, София, Изгрев, 1936
   
  Съдържание
   
  ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА
   
  Седемте рилски езера, 1935
   
  Радвайте се, 6.08.
  Царският път на душата, 7.08
  Млад, възрастен и стар, 9.08
  Две естества, 11.08.
  Божественият ръб, 12.08.
  Новораждане, 14.08.
  Несъвместими неща, 16.08
  Пробни страдания, 18.08.
  Ценност на нещата, 21.08.
  Проява на Любовта, 23.08.
  Сочни храни, 25.08.
   
  София, Изгрев, 1935
   
  Ще дойде отвътре, 1.09.
  С человечески езици, 1.09.
  Стари и нови разбирания, 2.09.
  Всичко е за добро, 3.09.
  Отворени книги, 4.09.
  Кристализиране на човешката душа, 6.09.
   
  ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ
   
  София, Изгрев, 1936
   
  Да им дам живот, 19.08.
  Вътрешна връзка, 20.08.
  Външна и вътрешна любов, 21.08.
  Основни черти на новото22.08.
  Проникване, 23.08.
  Човешко и Божествено, 26.08.
  Проявеният и непроявеният, 29.08.
  Пътища на Любовта, 30.08
  За слава Божия, 20.09.
  Двете полушария, 22.09.

  160 downloads

  Updated

 5. 5.Лъчи на живота 1937 –1938

  Лъчи на живота
  Съборно Слово, 1937 –1938
   
   
  "Лъчи на живота", Съборно Слово, 1937 –1938, Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г., ISBN-978-954-744-140-8, 536 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1937 г.
  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА, беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1938 г.
   
  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА
   
  Седемте рилски езера, 1937
   
  Лъчи на живота, 18.07.
  Опитано е, 19.07.
  Ценности и възможности, 21.07.
  Стани!, 23.07.
  Основни тонове, 25.07.
  Правилна обхода, 25.07.
  Реално и идеално, 28.07.
  Планини и долини, 30.07.
  Червен и светъл, 1.08.
  Разбиране и съзнание, 1.08.
  Предназначението на човека, 4.08.
  Светилник на ръцете и на нозете, 6.08.
  Качества на ума, на сърцето и на тялото, 8.08.
  Двете състезания, 8.08.
  Път и възможности, 11.08.
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
  Четирите правила, 13.08.
  Да познават, 15.08.
   
  София, Изгрев, 1937
   
  Свободно даване, 22.08., 5 ч.
  Съществени връзки, 22.08., 10 ч.
  Трите ухания, 23.08.
  Път за освобождаване, 24.08.
  Закон за вечната младост, 22.09.
   
  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА
   
  Седемте рилски езера, 1938
   
  Двигатели в живота, 12.07.
  Видове храни, 13.07.
  Вътрешна просвета, 15.07.
  Качества на езика, 17.07.
  От пръстите на ръцете, 17.07.
  Основи на здравето, 20.07.
  Късият и дългият път, 22.07.
  Азбука на разбирането, 24.07.
  Резултати и последствия, 24.07.
  Ценности на Любовта, 27.07.
  Първо и последно място, 31.07.
  Възможни условия, 31.07.
  Който има уши, нека слуша, 3.08.
  Трудни задачи, 5.08.
  Нови пътища, 7.08.
  Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
  Милосърдие, 12.08.
  Азбука на Божествения език, 14.08.
  Всяко растение, 17.08.
  Силен и слаб, 19.08.
  Степени на съзнанието, 21.08.
  Великият подтик, 26.08.
  Под слънчевите лъчи, 27.08.
   
  София, Изгрев, 1938
   
  Проява и постижение на Любовта, 28.08.
  Желаният мир, 28.08.
  Отче наш, 22.09.

  80 downloads

  Updated

 6. 6.Езикът на любовта 1939 -1940

  Езикът на Любовта
  Съборно Слово, 1939 -1940
   
   
  "Езикът на любовта", Съборно Слово, 1939 -1940, Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-146-0, 824 с.
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1939 г., изд. София, 1939
  БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ, Рилски беседи от Учителя, държани на Мусала, Седемте езера и София, изд. София, 1940
   
  Съдържание
   
  Съборно слово 1939 г.
   
  Езикът на Любовта, 12.07.
  Отличителни качества на мисълта, 12.07.
  Реалността на живота, 16.07.
  Основни правила на хигиената, 19.07.
  И в Мене, 21.07.
  Вратата на Любовта, 23.07.
  Любов и почитание, 23.07.
  Път към живота, 26.07.
  Божествена светлина, 30.07.
  Ценни придобивки, 30.07.
  Умен, добър и силен, 2.08.
  Търпение, 4.08.
  Светлина, топлина и сила, 6.08.
  Постоянното в живота, 6.08.
  Плодът на Духа, 9.08.
  Служене, 11.08.
  Опознаване, 12.08.
  Вечният живот, 13.08.
  Гласът на Любовта, 13.08.
  Разнообразието в живота, 14.08.
  На своето място, 15.08.
  Възможности на Любовта, 16.08.
  Не дири своето си, 17.08.
  Новият закон, 18.08.
  Новораждане, 19.08.
  Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.
  Малката молитва, 21.08.
  Цар и служител, 22.08.
  Три ценни неща, 26.08.
  Запалката на Свещения огън, 27.08.
  Еднообразие и разнообразие, 27.08.
  Близо и далеч, 22.09.
   
  Съборно слово 1940 г.
   
  Божественият и човешкият свят, 23.07.
  Правила на Любовта, 23.07.
  Закон за частите и за Цялото, 24.07.
  Вечно обновяване, 28.07.
  На сватба, 28.07.
  Реалност на живота, 4.08.
  Стотникът, 4.08.
  Вяра и вярване, 11.08.
  Да имате Любов, 11.08.
  Божествена радост, 14.08.
  Магическата сила на Любовта, 15.08.
  Господаруване и слугуване, 16.08.
  Сянка и реалност, 17.08.
  Изучаване и приемане, 18.08.
  Проветряване, 19.08.
  Единство в Любовта,19.08.
  Неоцененото богатство, 25.08.
  Двете царства, 25.08.
  Учене и служене, 28.08.
  Вслушване, 29.08.
  Прилежание, 30.08.
  Десетте девици, 1.09.
  Добрата покана, 1.09.
  Закони на дишането, 4.09.
  Функции на вярата, 8.09.
  Израил и българин, 8.09.
  Любов в трите свята, 15.09.
  Разбрани и неразбрани езици, 15.09.
  Връзка между Бога и човека, 22.09.
  В Божественото училище, 22.09.

  89 downloads

  Updated

 7. Възможности за щастие 1941 -1943

  Възможности за щастие
  Съборно Слово, 1941 -1943
   
   
  "Възможности за щастие", Съборно Слово, 1941 -1943, Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-148-4, 768 с.
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, съборни Беседи от Учителя, София, 1941
  ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Беседи от Учителя, държани на Седемте езера и София, София, 1942
  ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи от Учителя, София, 1944
   
  Съдържание
   
  Съборно слово 1941 г.
   
  Възможности за щастие, 24 август 1941 г.
  Същината на човека, 24 август 1941 г.
  Тя иде, 25 август 1941 г.
  Новият път, 26 август 1941 г.
  Зората на живота, 27 август 1941 г.
  Правилно дишане 29 август 1941 г.
  Служение с Любов 31 август 1941 г.
  Предназначението на човека 31 август 1941 г.
  Прави възгледи 3 септември 1941 г.
  Гладът 5 септември 1941 г.
  Което не е 7 септември 1941 г.
  Малкият опит 10 септември 1941 г.
  Възелът 10 септември 1941 г.
  Трите перпендикуляра 12 септември 1941 г.
  Единственото нещо 14 септември 1941 г.
  Двама или трима 14 септември 1941 г.
  Четирите положения 17 септември 1941 г.
  Красивото в живота 19 септември 1941 г.
  Царството Божие 21 септември 1941 г.
  Знание и сила 21 септември 1941 г.
  От север към юг 22 септември 1941 г.
   
  Съборно слово 1942 г.
   
  Опорни точки на живота 21 юни 1942 г.
  Единното и неделимото 22 юни 1942 г.
  Възходящият път 23 юни 1942 г.
  Живите числа 25 юни 1942 г.
  Прилагане на живите числа 26 юни 1942 г.
  Новият път 27 юни 1942 г.
  Новият свят 28 юни 1942 г.
  Космичната Любов 28 юни 1942 г.
  Красота и благост 1 юли 1942г.
  Новата култура 1 юли 1942г.
  Красотата на живота 2 юли 1942г.
  Дом на блаженството 3 юли 1942г.
  Самовъзпитание 2 август 1942 г.
  Ценни добродетели 5 август 1942 г.
  Наследници на Земята 9 август 1942 г.
  Силните 12 август 1942 г.
  На зазоряване 16 август 1942 г.
  Тайната стаичка 19 август 1942 г.
  Устойчиви връзки 26 август 1942 г.
  Постоянна благодарност 28 август 1942 г.
  Любов и обич 29 август 1942 г.
  Опознаване 30 август 1942 г.
  Добрият живот 30 август 1942 г.
  Смисълът на живота 20 септември 1942 г.
  Малки възможности 20 септември 1942 г.
   
  Съборно слово 1943 г.
   
  Вечното благо 15 август, 1943г.
  Същественото в живота 15 август, 1943г.
  Ден на Любовта 22 август, 1943г.
  Новото в живота22 август, 1943г.
  Гласът на душата 23 август, 1943г.
  Жилища на човешката душа 27 август, 1943г.
  Раждането 29 август, 1943г.
  Единствената сила 29 август, 1943г.
  Номер първи1 септември, 1943 г.
  Проявен и непроявен 3 септември, 1943 г.
  Блаженствата 5 септември 1943 г.
  Новата присадка 5 септември 1943 г.
  Възприемане и предаване 5 септември 1943 г.
  Хармония в живота 10 септември, 1943 г.
  Пътят към изток 12 септември, 1943 г.
  Извор на Любовта 12 септември, 1943 г.
  Добри плодове 15 септември, 1943 г.

  94 downloads

  Submitted

 8. СБ 1940 "Магическата сила на Любовта", ИББ, 2009 г.

  МАГИЧЕСКАТА СИЛА
  НА ЛЮБОВТА


   
  Беседа, държана на 15 август 1940 г., Седемте рилски езера. Издателство „Бяло Братство“, 2009,
   
  Магическата сила на Любовта, 15.08.1940 г.

  144 downloads

  Updated

 9. СБ 1931, Любов към Бога, ИББ, 2009 г.

  ЛЮБОВ КЪМ БОГА


   
  Лекция, държана на 12 юли 1931 г., Седемте рилски езера. Издателство „Бяло Братство“, 2009. ISBN 978-954-744-107-1
   
  1. Любов към Бога, 12 юли 1931 г.

  82 downloads

  Updated

 10. Мусала - Олтар на Бога. Беседи и разговори с Учителя Петър Дънов

  МУСАЛА  Олтар на Бога


   

  Беседи и разговори  с Учителя Петър Дънов


   
   
  Вместо въведение
   
  През 1922 г. Учителя летува с голяма група братя и сестри от София и провинцията в Боровец, в така нареченото Горско училище. По време на летуването той организираше излети из околността, особено до красивата поляна Шумнатица, а често и до връх Мусала. През 1924 г. летувахме при долните Мусаленски езера, на едно възвишение, което се спуска от връх Мусала надолу като било и разделя долините на Бели и Черни Искър. Тази местност Учителя нарече „Незнайният връх АБ и БА“. Там бе с малка група ученици от Специалния клас и държа няколко беседи.
  От 1925 г. започнаха редовните летувания на Мусала. Бивакът се установяваше край долните две Мусаленски езера и редовно се излизаше за изгрев на връх Мусала. Пребиваването там продължаваше 3–5–7 до 10 дни. Тези екскурзии се правеха при по-сурови условия. Повечето братя и сестри бяха без палатки, някои имаха навеси. Спасители бяха огньовете, около които се грееха и сушаха. Такива общи мусаленски летувания имаше през 1925, 1926, 1927, 1928 и 1929 г. От 1929 г. започна летуването при Седемте рилски езера и така до 1942 г.
   
  След 1929 г. нямаше общи летувания на връх Мусала, но Учителя пак го посещаваше с малки групи през 1934, 1935, 1937, 1938, 1940 г.

  Боян Боев
  Из „Акордиране на човешката душа“
   

  Съдържание:


   
  Пред прага на Храма
  Вместо въведение
  1922 г., 5 – 30 юли, Чамкория
  Положителни и отрицателни сили
  Прости и сложни движения
  Живите сили в Природата
  Възможности
  Развитие на съзнанието
  И Петър Го взе настрана

  1924 г., 11 – 14 юли, Мусала
  Новата азбука.

  1924 г., 11 – 14 август, при Мусала
  Условия за взаимна работа
  За да изследваш Божиите работи (разговор)
  Каляване на материята
  Хубави чувства
  Чада Божии

  1925 г., 12 – 13 юли, Мусаленските езера
  Платното
  Малкият стрък

  1926 г., 11 юли, Мусала
  За Слава Божия

  1928 г., 14 – 20 юли, при Мусала
  Светилището на Рила (разговори)
  Единство и общност
  Общение с Невидимия свят (разговор)

  1929 г., 9 – 17 юли, при Мусала
  Пътят на светиите (разговори)
  Господар и слуга
  Специфичната светлина и топлина
  Животът в Природата (разговор)

  1934 г., 16 септември, Мусала
  Вярата и новото

  1935 г., 9 – 11 септември, при Мусала.
  Забулената Изида (разговор)

  1937 г., 27 – 30 септември, при Мусала.
  Разумното в света (разговор)

  1938 г., 5 – 9 октомври, при Мусала
  Бог ви обича (разговор)
  Пред новата епоха

  1940 г., 22 – 24 юли, при Мусала
  Иде Новото (разговор)
  Божественият и човешкият свят
  Правила на Любовта
  Посещение на Бога (разговор)
  Закон за частите и за Цялото
  В светлината на Любовта (разговор)
  Вместо епилог
  Мусала – песен

  -------------------------------------
  Съставител: Галина Герасимова
  Редактор: Ивелина Христова
   
  Графичен дизайн и предпечат: Илиана Попова
  Фотографии: Светла Нейкова
   
  Издателство „БЯЛО БРАТСТВО“
  София, кв. Изгрев, ул. „Ген. Щерю Атанасов“ № 2
  тел.: 02/ 41 80 110
  ISBN 978-954-744-275-7
  www.bialobratstvo.info; www.beinsadouno.org

  355 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...