Jump to content

Мара Белчева

5 files

 1. Тишината теменужена - Мара Белчева

  Издателство Бяло Братство

  58 downloads

  Submitted

 2. Сонети Мара Белчева

  Книгата съдържа
   
  (сонетът е стихотворение, предназначено за песенно изпълнение)
   
  Дими куминътъ .. 5
   
  Дъждовна октомврийска нощь ..6
   
  Да можехъ .. 7
   
  Душата ми отново ..8
   
  На небосвода вихренъ змей ..9
   
  Мълча, защото ..10
   
  О, до кога ще ме изпитвашъ ..11
   
  Гласътъ ти чухъ ..12
   
  Посрещна Богъ ..13
   
  Намѣтатъ пурпуръ ..14
   
  Нощьта на Петдесятница ..15
   
  Желания, надежди 16
   
  Живота си азъ не намирамъ .. 17
   
  Не е отъ люлката ..18
   
  Въ насъ ехото отъ вчера .. 19
   
  Ний не дочуваме .. 20
   
  Въздишатъ евкалиптови .. 21
   
  Лазуренъ храмъ .. 22
   
  Ти не говоришъ .. 23
   
  Съ чело открито .. 24
   
  Небето гледа .. 25
   
  Олтарь свещенъ .. 26
   
  Ей първий снѣгъ .. 27
   
  Вѣтреца кѫдри .. 28
   
  Презъ боритѣe вѣковни ... 29
   
  , . . И всѣкакъ азъ обичамъ .. 30

  83 downloads

  Updated

 3. Избрани песни - Мара Белчева 1931

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  НЕПОСТИЖИМОТО
   
  1. Старата звънарнипа -9
   
  2. Родихъ се да живѣа въ бури -10
   
  3. Пръвъ пѫть тазъ сутрина откѫнахъ . 11
   
  4. За кѫпчицата тамо край рѣката 12
   
  5. Игнаждень13
   
  6. Коледна пѣсень 14
   
  7. Непостижимото 13
   
  8. Предъ огнището 16
   
  9. Сипе се полека мекий снѣгъ 17
   
  10. Погледъ 16
   
  11. Кокиченце 19
   
  12. Пролѣть 20
   
  13. Презъ ведрината лека 21
   
  14. Вѣнци 22
   
  15. Вечерна пѣсень . 23
   
  16. Аѣтна нощь 24
   
  17. Преграда 23
   
  16. Пинчо—Римъ 26
   
  НА ПРАГА СТѪПКИ
   
  19. Вихъръ 29
   
  20. Есенна пѣсень
   
  21. Завеса
   
  22. Следъ погребението
   
  23. Брунате
   
  24. Пакъ сама
   
  23. Македония 1912
   
  26. 1913
   
  27. На мойтѣ устни твоятъ дъхъ умрѣ ... 37
   
  28. То бѣше само пѣсень
   
  29. Копнежкъ
   
  30. На мойтѣ чувства
   
  31. Орелъ 41
   
  32. Вечерь 42
   
  33. Азъ казахъ сбогомъ 43
   
  34. Деньтъ е черъ, деньтъ е бѣлъ ..... • 44
   
  35. Стопанина отдавна е на пѫть ...... 45
   
  36. Самата . 46
   
  37. Свѣщицата 47
   
  38. Строши съсѫда, вече не плачи ! 48
   
  39. Изскърцаха и спрѣха се колата 49
   
  40. Македония 1918 ........... 50
   
  41. При старата руина 51
   
  42. На прага стѫпки ..... 52
   
  43. Неутешениатъ 53
   
  44. Друго царство 54
   
  ВѢЧНЙЯТЪ СКИТНИКЪ
   
  45. ТОЛСТОЙ 57
   
  46. Сънь 58—59
   
  47. Вѣчниятъ 60
   
  48. О, до кога ще ме изпитваше Богке! 61
   
  49. Предпролѣть 62
   
  50. Вижъ, и азъ живѣя! 63
   
  51. Априлъ 64
   
  52. Черешата 65
   
  53. Юлска вечерь 66
   
  54. Живота 67
   
  55. Кудданъ 68
   
  56. Когато бѣхъ 69
   
  57. Задушница 70
   
  58. Три църквици 71
   
  59. Свое слънце 72
   
  60. Причастие 73
   
  61. Зловещо ехо 74
   
  62. Листопадъ 75
   
  63. Учительтъ 76
   
  64. Пѫтьтъ ми 77
   
  65. Молитва . 78
   
   
  ПЛАНИНАТА
   
  66. Ручей 61
   
  67. Пѣсень 82
   
  68. Юндола 83
   
  69. Идилиа 84
   
  70. Есенна картина 85
   
  71. Пастиръ 86
   
  72. Помакъ . 87
   
  73. Мусала 88
   
  74. Планината 89
   
  75. Рилски езера I 90
   
  76. „ . II 91
   
  77. Планинско цвѣте ..... 92

  65 downloads

  Submitted

 4. На прага стъпки - Поезия- Мара Белчева 1918г.

  На прага стъпки - Поезия-Мара Белчева

  113 downloads

  Updated

 5. Слънчеви лъчи - лирика и проза 2015г Мария Брайкова

  Слънчеви лъчи - лирика и проза 2015г Мария Брайкова
   
  ЧИТАТЕЛЮ,
   
  Поднасяме ти този сборник-дар с красиви песни и творби, с енергии светли и добри.
   
  И нека да ти служи като фар, когато имаш ти товар през бурите и във скръбта, в нощта на твоята душа.
   
  А щом настъпи утринта, словата ще са синева, в която ражда се Зора и се събужда пак светът, окъпан в Слънчеви лъчи, огрян от нашите мечти.
   
  И знай, ще имаш ти крила, размах и полет - свобода.
   
  Твореца в себе си разкрий,
   
  Божественото преоткрий.
   
  Творчески кръг „Слънчеви лъчи“

  34 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...