Jump to content

Сонети Мара Белчева

1 Screenshot

Съдържание

Книгата съдържа

 

(сонетът е стихотворение, предназначено за песенно изпълнение)

 

Дими куминътъ .. 5

 

Дъждовна октомврийска нощь ..6

 

Да можехъ .. 7

 

Душата ми отново ..8

 

На небосвода вихренъ змей ..9

 

Мълча, защото ..10

 

О, до кога ще ме изпитвашъ ..11

 

Гласътъ ти чухъ ..12

 

Посрещна Богъ ..13

 

Намѣтатъ пурпуръ ..14

 

Нощьта на Петдесятница ..15

 

Желания, надежди 16

 

Живота си азъ не намирамъ .. 17

 

Не е отъ люлката ..18

 

Въ насъ ехото отъ вчера .. 19

 

Ний не дочуваме .. 20

 

Въздишатъ евкалиптови .. 21

 

Лазуренъ храмъ .. 22

 

Ти не говоришъ .. 23

 

Съ чело открито .. 24

 

Небето гледа .. 25

 

Олтарь свещенъ .. 26

 

Ей първий снѣгъ .. 27

 

Вѣтреца кѫдри .. 28

 

Презъ боритѣe вѣковни ... 29

 

, . . И всѣкакъ азъ обичамъ .. 30
×