Jump to content

Беседи пред сестрите (1917-1932)

2 files

 1. Великата майка

  УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
  ВЕЛИКАТА МАЙКА
  беседи пред сестрите
   
  1917 - 1932
  СОФИЯ
   
  2017
   
   
  Настоящото издание се прави по оригинали на беседи от Учителя, държани пред сестрите от 1917 до 1932 година. Уточненията на стенографката са в курсив и кръгли скоби ( ). Добавените за яснота букви или думи от издателския екип са поставени в квадратни скоби [ ]. Бележките под линия са от издателския екип.
   
  Съдържание:
   
  1. ХИГИЕНА НА ЧОВЕШКАТА ДУША, 8.02.1917
  2. ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, 17.02.1917
  3. ВОЛЯТА БОЖИЯ, 29.03.1917
  4. ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ, 5.04.1917
  5. КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ,3.05.1917
  6. ПРОСТОТА,31.05.1917
  7. БЕСЕДА ЗА ЖЕНИ, 26.06.1918
  8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ,10.10.1918
  9. КОЙТО НАМИГНУВА, 7.11.1918
  10. МАЛЪК РАЗБОР, 5.12.1918
  11. ВСТЪПЛЕНИЕ В ЛЮБОВТА, 16.01.1919
  12. ТОВА УЧЕНИЕ, 17.04.1919
  13. ПРИЗОВАХА ИСУСА, 19.06.1919
  14. ПОЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОКУЛТИЗМА, 12.02.1920
  15. СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА, 19.02.1920
  16. ВЕЛИКАТА МАЙКА, 26.02.1920
  17. ВЯРА, 5.03.1920
  18. РАБОТЕТЕ С ЛЮБОВ, 10.05.1920
  19. ДВАТА ПРИНЦИПА, 8.08.1920
  20. ВЛИЯНИЕТО НА ХАРМОНИЯТА В ЖИВОТА, 20.06.1921
  21. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДУХА, 10.11.1921
  22. АКТЬОРИ И РАБОТНИЦИ, 2.06.1922
  23. ПРИЛОЖЕНИЕ, 21.06.1923
  24. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ, 18.12.1925
  25. БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА, 21.01.1926
  26. СГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ, 18.02.1926
  27. ИСТИНА И ЖИВОТ, 17.03.1932
  28. ПРИНУЖДАВА НИ, 24.03.1932
  29. ВЯРАТА КАТО ЗАКОН, 31.03.1932
  30. ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВИЛА, 7.04.1932
  31. ДОБРОТО СЕМЕ, 21.04.1932
  32. УЗРЯЛ ПЛОД, 5.05.1932
  33. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, 12.05.1932
  34. НОСИТЕЛИ НА НОВОТО, 19.05.1932
  35. ЕДНА ЗАДАЧА, 2.06.1932
  36. НЕПОКЛАТИМАТА КАНАРА, 30.06.1932

  69 downloads

  Публикуван

 2. Великата майка

  УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО
   
  ВЕЛИКАТА МАЙКА
   
  беседи пред сестрите
  1917 - 1932
  СОФИЯ
  2017
  Изданието се прави по оригинали на четвъртъчни беседи пред сестрите, публикувани за пръв път в XII том на „Изгревът на Бялото братство пее и свири учи и живее“. Словото е без никакво изменение, редакция или осъвременяване.
  Уточненията на стенографката са в курсив и кръгли скоби (). Добавените за яснота букви или думи от издателския екип са поставени в квадратни скоби []. Бележките под линия са от издателския екип, подготвил и първото издание в XII том на „Изгревът ...“
   
  Съдържание:
   
  1. ХИГИЕНА НА ЧОВЕШКАТА ДУША, 8.02.1917
  2. ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, 17.02.1917
  3. ВОЛЯТА БОЖИЯ, 29.03.1917
  4. ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ, 5.04.1917
  5. КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ,3.05.1917
  6. ПРОСТОТА,31.05.1917
  7. БЕСЕДА ЗА ЖЕНИ, 26.06.1918
  8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ,10.10.1918
  9. КОЙТО НАМИГНУВА, 7.11.1918
  10. МАЛЪК РАЗБОР, 5.12.1918
  11. ВСТЪПЛЕНИЕ В ЛЮБОВТА, 16.01.1919
  12. ТОВА УЧЕНИЕ, 17.04.1919
  13. ПРИЗОВАХА ИСУСА, 19.06.1919
  14. ПОЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОКУЛТИЗМА, 12.02.1920
  15. СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА, 19.02.1920
  16. ВЕЛИКАТА МАЙКА, 26.02.1920
  17. ВЯРА, 5.03.1920
  18. РАБОТЕТЕ С ЛЮБОВ, 10.05.1920
  19. ДВАТА ПРИНЦИПА, 8.08.1920
  20. ВЛИЯНИЕТО НА ХАРМОНИЯТА В ЖИВОТА, 20.06.1921
  21. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДУХА, 10.11.1921
  22. АКТЬОРИ И РАБОТНИЦИ, 2.06.1922
  23. ПРИЛОЖЕНИЕ, 21.06.1923
  24. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ, 18.12.1925
  25. БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА, 21.01.1926
  26. СГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ, 18.02.1926
  27. ИСТИНА И ЖИВОТ, 17.03.1932
  28. ПРИНУЖДАВА НИ, 24.03.1932
  29. ВЯРАТА КАТО ЗАКОН, 31.03.1932
  30. ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВИЛА, 7.04.1932
  31. ДОБРОТО СЕМЕ, 21.04.1932
  32. УЗРЯЛ ПЛОД, 5.05.1932
  33. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, 12.05.1932
  34. НОСИТЕЛИ НА НОВОТО, 19.05.1932
  35. ЕДНА ЗАДАЧА, 2.06.1932
  36. НЕПОКЛАТИМАТА КАНАРА, 30.06.1932
   
  * * *
  Първо издание
  Набор, коректура, предпечат:
  Теодора Шкодрева
  Меглена Шкодрева
   
  © ПИЛГРИМ БГ
  София 2017
  ISBN: 978-619-7215-03-8

  253 downloads

  Обновен

×