Jump to content

Великата майка

1 Screenshot

Съдържание

УЧИТЕЛЯТ БЕИНСА ДУНО

 

ВЕЛИКАТА МАЙКА

 

беседи пред сестрите

1917 - 1932

СОФИЯ

2017

Изданието се прави по оригинали на четвъртъчни беседи пред сестрите, публикувани за пръв път в XII том на „Изгревът на Бялото братство пее и свири учи и живее“. Словото е без никакво изменение, редакция или осъвременяване.
Уточненията на стенографката са в курсив и кръгли скоби (). Добавените за яснота букви или думи от издателския екип са поставени в квадратни скоби []. Бележките под линия са от издателския екип, подготвил и първото издание в XII том на „Изгревът ...“

 

Съдържание:

 

1. ХИГИЕНА НА ЧОВЕШКАТА ДУША, 8.02.1917

2. ВЕНЕЦЪТ НА ЖИВОТА, 17.02.1917

3. ВОЛЯТА БОЖИЯ, 29.03.1917

4. ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ, 5.04.1917

5. КОЕТО БОГ Е СЪЧЕТАЛ,3.05.1917

6. ПРОСТОТА,31.05.1917

7. БЕСЕДА ЗА ЖЕНИ, 26.06.1918

8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДУШЕВНАТА ЕНЕРГИЯ,10.10.1918

9. КОЙТО НАМИГНУВА, 7.11.1918

10. МАЛЪК РАЗБОР, 5.12.1918

11. ВСТЪПЛЕНИЕ В ЛЮБОВТА, 16.01.1919

12. ТОВА УЧЕНИЕ, 17.04.1919

13. ПРИЗОВАХА ИСУСА, 19.06.1919

14. ПОЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОКУЛТИЗМА, 12.02.1920

15. СИЛИТЕ В ПРИРОДАТА, 19.02.1920

16. ВЕЛИКАТА МАЙКА, 26.02.1920

17. ВЯРА, 5.03.1920

18. РАБОТЕТЕ С ЛЮБОВ, 10.05.1920

19. ДВАТА ПРИНЦИПА, 8.08.1920

20. ВЛИЯНИЕТО НА ХАРМОНИЯТА В ЖИВОТА, 20.06.1921

21. СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ДУХА, 10.11.1921

22. АКТЬОРИ И РАБОТНИЦИ, 2.06.1922

23. ПРИЛОЖЕНИЕ, 21.06.1923

24. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ, 18.12.1925

25. БЕЗ НАУКА НЯМА СПОЛУКА, 21.01.1926

26. СГЪВАНЕ И ПРЕЧУПВАНЕ, 18.02.1926

27. ИСТИНА И ЖИВОТ, 17.03.1932

28. ПРИНУЖДАВА НИ, 24.03.1932

29. ВЯРАТА КАТО ЗАКОН, 31.03.1932

30. ЕСТЕСТВЕНИ ПРАВИЛА, 7.04.1932

31. ДОБРОТО СЕМЕ, 21.04.1932

32. УЗРЯЛ ПЛОД, 5.05.1932

33. ПЪТИЩА НА МЪДРОСТТА, 12.05.1932

34. НОСИТЕЛИ НА НОВОТО, 19.05.1932

35. ЕДНА ЗАДАЧА, 2.06.1932

36. НЕПОКЛАТИМАТА КАНАРА, 30.06.1932

 

* * *

Първо издание

Набор, коректура, предпечат:

Теодора Шкодрева

Меглена Шкодрева

 

© ПИЛГРИМ БГ

София 2017

ISBN: 978-619-7215-03-8
×