Jump to content

Издателство "Жануа-98"

22 files

 1. 01. Двата пътя

  Двата пътя


   
   
  "Двата пътя". Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.
  Книгата за теглене - PDF
  Двата пътя
  24 февруари 1922 г. [опис]
  За страха и безстрашието
  1 март 1922 г. [опис]
  Методи за укрепване на волята
  8 март 1922 г. [опис]
  Качества и проявление на волята
  15 март 1922 г. [опис]
  Старият и новият живот
  29 март 1922 г. [опис]
  Двете посоки
  5 април 1922 г. [опис]
  Закон на движенията
  12 април 1922 г. [опис]
  Разбор на думи
  19 април 1922 г. [опис]
  Проява на кармическия закон
  26 април 1922 г. [опис]
  Красивото в живота
  3 май 1922 г. [опис]
  Закон на енергията
  10 май 1922 г. [опис]
  Методи за чистене
  17 май 1922 г. [опис]
  Страхът и съмнението. Обичта
  24 май 1922 г. [опис]
  Връзки на знанието
  31 май 1922 г. [опис]
  Мисъл, чувство и действие
  7 юни 1922 г. [опис]
  Какво се изисква от ученика
  14 юни 1922 г. [опис]
  Скъпоценните камъни
  21 юни 1922 г. [опис]
  Прояви на съзнанието
  28 юни 1922 г. [опис]
  Положителни и отрицателни сили в ученика
  5 юли 1922 г. [опис]
  Възможности
  26 юли 1922 г. [опис]
  Деятелност на сърцето
  2 август 1922 г. [опис]

  Книгата съдържа 21 беседи от първата година на Специалния (младежки) окултен клас, държани през 1922г. Изданието е първо по оригинали от Държавен архив.
   
  “Животът на човека започва с неговата мисъл. Щом мисли, той съзнава, че живее. Всяка мисъл, за да бъде жива, трябва да бъде жива, трябва да бъде придружена с чувство. Този израз се нарича слизане на мисълта в реалния свят, в света на формите. Всяко чувство, за да бъде положително, трябва да бъде придружено с волево действие. Действие ние наричаме крайния предел, до който духът достига, крайния предел на духа в неговото проявление в даден момент.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Двата пътя. Младежки окултен клас (1922). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 159 с. ISBN 954-9589-36-6.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоил Янев, Хенриета Недкова.
  Коректори: Христо Андонов, Стоил Янев.
  Графично оформление: Бехиде Чаушева.
  Добронамерено съдействаха: Виолета Станева, Минка Андонова и др.
  Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записки е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
  Бележки от книгата:
  Пояснение
  Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазена в Държавен исторически архив.
  Същите са отпечатани в томчетата „Двата пътя: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“; Год.I – 1922, т.1 – София, 1934 и „Противоречията в живота: Лекции от Учителя на Младежкия окултен клас“, Год.I – 1922, т.2 – София, 1934. Двата тома са коригирани и изменени!
  Обработил архивните единици в Държавен архив Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.
  – Вергилий Кръстев

  80 downloads

  Updated

 2. 05. Новите схващания на ученика

  Новитѣ схващания на ученика


   
   
  "Новитѣ схващания на ученика". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 384 с. ISBN 954-9589-87-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Новитѣ схващания на ученика
  19 октомври 1924 г. [опис]
  Природа и геометрия
  26 октомври 1924 г. [опис]
  Възпитателната сила на страданието
  2 ноември 1924 г. [опис]
  Условия, лежащи в триѫгълника
  9 ноември 1924 г. [опис]
  Каква роль играят противорѣчията в живота. Влияние на планетитѣ
  16 ноември 1924 г. [опис]
  Свѣтлина и знание. Музика
  23 ноември 1924 г. [опис]
  Съсредоточение
  30 ноември 1924 г. [опис]
  Великата погрѣшка
  7 декември 1924 г. [опис]
  Що е единица. Числа и дѣйствия
  14 декември 1924 г. [опис]
  Божественото буталце
  21 декември 1924 г. [опис]
  Законътъ на внушението. Законъ за равновѣсието
  28 декември 1924 г. [опис]
  Насока и направление на енергията
  4 януари 1925 г. [опис]
  Квадратурата на крѫга
  11 януари 1925 г. [опис]
  Възможното у Бога, възможното у човѣка. Двѣтѣ възможности
  18 януари 1925 г. [опис]
  Изпититѣ на ученика. Житното зърно
  25 януари 1925 г. [опис]
  Чуднитѣ прѣдположения
  1 февруари 1925 г. [опис]
  Новото възпитание и самовъзпитание
  8 февруари 1925 г. [опис]
  Високитѣ места и чистиятъ въздухъ
  15 февруари 1925 г. [опис]
  Най-важното
  22 февруари 1925 г. [опис]
  Честностьта
  1 март 1925 г. [опис]
  Равностранниятъ триѫгълникъ
  8 март 1925 г. [опис]
  Вдлъбната и изпѫкнала лещи
  15 март 1925 г. [опис]
  Слънчевитѣ трансформатори
  29 март 1925 г. [опис]
  Законътъ на внушението
  5 април 1925 г. [опис]
  Влияние на вѫтрѣшната свѣтлина
  12 април 1925 г. [опис]
  Успореднитѣ пѫтища
  14 април 1925 г. [опис]
  Проявленията на ума
  21 юни 1925 г. [опис]
  Смѣна на състоянията
  28 юни 1925 г. [опис]
  Прѣходни състояния на съзнанието
  5 юли 1925 г. [опис]
  Учтивиятъ човѣкъ
  19 юли 1925 г. [опис]
  Свободни движения
  26 юли 1925 г. [опис]

  В книгата са представени 31 беседи на Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1924 и 1925 година. Част от беседите се публикуват за първи път по оригинали от Държавен архив. Останалите са препечатани от издадени през 1928 брошури. Автентичността на текста е запазена.
   
  “Онези хора, у които дихателната система е слабо развита, за засилването й могат да употребят следния метод: слабо разтриване костта зад ушите, за да се усили живота. Това място е свързано с издържливостта на организма. Там има един център, наречен любов към живота.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Новитѣ схващания на ученика. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. Година IV (1924–1925 г.). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. 384 с. ISBN 954-9589-87-0.
  Бележки от книгата:
  Компютъренъ наборъ от 5 до 183 стр.: Иванка Софронова
  Компютъренъ наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева
  Бележки от книгата:
  Настоящето издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи от Учителя. От 15 до 31 беседа, поради липса на оригиналъ, сѫ препечатани от изданието на просветния комитет „Лекции на МОК“, София 1927–8 г., което е слабо редактирано. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени в квадратни скоби.

  102 downloads

  Updated

 3. 02. Време и сила

  Време и сила


   
  "Време и сила." Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 324 с. ISBN 954-9589-64-1.
  Книгата за теглене - PDF
  Време и сила
  15 ноември 1925 г. [опис]
  Най-малкото иждивяване и най-малкото съпротивление
  22 ноември 1925 г. [опис]
  Трите състояния S, R и T
  29 ноември 1925 г. [опис]
  Какво приложение има числото две
  6 декември 1925 г. [опис]
  Живите символи в природата
  13 декември 1925 г. [опис]
  Живите символи като методи за работа
  20 декември 1925 г. [опис]
  Пълнене и празнене
  27 декември 1925 г. [опис]
  Десетте думи
  3 януари 1926 г. [опис]
  Действие и противодействие
  10 януари 1926 г. [опис]
  Изваждането
  17 януари 1926 г. [опис]
  Гласните и съгласните букви
  24 януари 1926 г. [опис]
  Простите задачи в математиката
  31 януари 1926 г. [опис]
  Реалното в живота
  7 февруари 1926 г. [опис]
  Микроскопическите добрини
  14 февруари 1926 г. [опис]
  Красивото лице
  21 февруари 1926 г. [опис]
  Страдание, търпение, опитност, знание
  28 февруари 1926 г. [опис]
  Духовна мекота
  7 март 1926 г. [опис]
  Трите съзнания
  14 март 1926 г. [опис]
  Живата реч
  21 март 1926 г. [опис]
  Добро и свобода
  28 март 1926 г. [опис]
  Трансформиране на енергиите
  4 април 1926 г. [опис]
  Малкото съпротивление
  11 април 1926 г. [опис]
  Качествата на здравия човек
  18 април 1926 г. [опис]
  Съзнателна работа
  25 април 1926 г. [опис]
  Влияние на цветовете
  2 май 1926 г. [опис]
  Място на добродетелите
  9 май 1926 г. [опис]
  Здраво мислене
  16 май 1926 г. [опис]
  Склонности и разнообразие
  23 май 1926 г. [опис]
  Окултни елементарни познания
  30 май 1926 г. [опис]
  Музикално упражнение
  6 юни 1926 г. [опис]
  Когато страданията произтичат
  13 юни 1926 г. [опис]
  Новите типове
  27 юни 1926 г. [опис]

  Книгата съдържа 32 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода ноември 1925г. - юни 1926г. Беседите са първо издание по оригинал и представляват пета година на Младежкия окултен клас.
   
  “Материализмът, това е човешката страна. Идеализмът, това е Божественото. Материализмът, това е еднообразие. Материалистът си има една норма, като каже: “материя и сила”, всичко разрешава. И като каже: “човек като умре, всичко ще свърши”, по-просто от това има ли? И като тури малката клетка, тази малка клетка станала човек, от единия край до другия, всичко бързо става. Еднообразие е това. Това се дължи на онези хора, които не обичат да мислят, те обичат еднообразието.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Време и сила. Младежки окултен клас. Пета година (1925–1926). София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 324 с. ISBN 954-9589-64-1.
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Николай Василковски, Румяна Маринова, Цветина Рачева.

  92 downloads

  Updated

 4. 03. Посока и растене

  Посока и растене


   
  "Посока и растене". Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.
  Книгата за теглене - PDF

  Посока и растене
  26 септември 1926 г. [опис]
  Облагородяване на сърцето
  3 октомври 1926 г. [опис]
  Внушението
  10 октомври 1926 г. [опис]
  Двата метода. Любовта и вярата
  17 октомври 1926 г. [опис]
  Зората
  24 октомври 1926 г. [опис]
  Път към свобода
  31 октомври 1926 г. [опис]
  Придобиване на търпение
  7 ноември 1926 г. [опис]
  Поглед и движения
  14 ноември 1926 г. [опис]
  Освобождаване
  21 ноември 1926 г. [опис]
  Различаване
  28 ноември 1926 г. [опис]
  Веждите – пулсът – дишането
  5 декември 1926 г. [опис]
  Малките мъчнотии
  12 декември 1926 г. [опис]
  Изпитите. Духовна връзка и помагане
  19 декември 1926 г. [опис]
  Живот, сила, интелигентност
  26 декември 1926 г. [опис]
  Малката мисия
  2 януари 1927 г. [опис]
  Представа за трите свята
  9 януари 1927 г. [опис]
  Справяне с мъчнотиите
  23 януари 1927 г. [опис]
  Слънцето
  30 януари 1927 г. [опис]
  Меки и твърди вещества
  6 февруари 1927 г. [опис]
  Святото място
  13 февруари 1927 г. [опис]
  Трите зрънца
  20 февруари 1927 г. [опис]
  Здрави връзки
  27 февруари 1927 г. [опис]
  Мислете за слънцето!
  6 март 1927 г. [опис]
  Щастието
  13 март 1927 г. [опис]

  Двете страни
  20 март 1927 г. [опис]
  Планетни влияния
  27 март 1927 г. [опис]
  Скрити сили
  3 април 1927 г. [опис]
  Образи на реалността
  10 април 1927 г. [опис]
  Справяне
  17 април 1927 г. [опис]
  Великденският подарък
  24 април 1927 г. [опис]
  Координация на силите
  8 май 1927 г. [опис]
  Светлият кръг
  15 май 1927 г. [опис]
  Седмият кръг на живота
  22 май 1927 г. [опис]
  Хармонични положения
  29 май 1927 г. [опис]
  Трениране
  5 юни 1927 г. [опис]
  Типове и образи
  12 юни 1927 г. [опис]
  Три посоки
  19 юни 1927 г. [опис]

  В книгата са представени 37 беседи на Учителя Беинса Дуно, които представляват VI година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите се издават по оригинали от Държавен архив и съществено се отличават от силно редактираното ранно издание от 1938г.
   
  “Божествената топлина не знае какво нещо е страх. Човек, който има туй състояние, е като човек, който отива в странство, но има всичките чекове, приятели го чакат - от какво ще се бои?”
   
  *[Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Посока и растене. Лекции пред Младежкия окултен клас. Година VI (1926–1927). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 424 с. ISBN 954-9589-61-7.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1938.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Посока на растене. Младежки окултен клас. Година VI (1926–1927). Том I. София, 1996.
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари.
  Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
  Бележки от книгата:
  Забележка: Поради липса на оригиналите на лекции 6. и 7., текстът е препеатан от томчето „Посока на растене“, изд. 1938 г. Отбелязаните със звездичка в началото и в края (*) части от лекции също са препечатани от изданието от 1938 г. (Лекции пред Младежкия окултен клас, година VI – 1926/1927: „Посока на растене“, т. 1, и „Светото място“, т.2). Уточненията на стенографите са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота думи са поставени в квадратни скоби. Репликите на слушателите са оформени в кръгли скоби и с тире.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Иван Стойчев.
  Коректори: Даниела Станкова, Анна Стаменова, Марина Иванова.
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  93 downloads

  Updated

 5. 04. Божествените условия

  Божественитѣ условия


   
  "Божественитѣ условия". Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Божественитѣ условия
  9 октомври 1927 г. [опис]
  Основна идея
  22 юни 1928 г. [опис]
  Закони на красотата
  29 юли 1928 г. [опис]
  Дейность и почивка
  24 август 1928 г. [опис]
  Гордость и ревность
  31 август 1928 г. [опис]
  Мъртвата точка
  7 септември 1928 г. [опис]
  Външни и вѫтрешни влияния
  14 септември 1928 г. [опис]
  Всичко е възможно
  21 септември 1928 г. [опис]
  Правилна обхода къмъ себе си и къмъ природата
  28 септември 1928 г. [опис]
  Творческата линия на битието
  5 октомври 1928 г. [опис]
  Методъ за реализиране на желанията
  12 октомври 1928 г. [опис]
  Методи на природата за събуждане на дарбитѣ
  19 октомври 1928 г. [опис]
  Единиятъ. Основната идея на живота
  26 октомври 1928 г. [опис]
  Най-високото мѣсто. Законъ на икономията въ природата
  2 ноември 1928 г. [опис]
  Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“
  9 ноември 1928 г. [опис]
  Основнитѣ идеи на Викторъ Хюго и Толстой въ „Клетницитѣ“ и „Война и миръ“ (продължение)
  23 ноември 1928 г. [опис]
  Деятелность и замисълъ на природата
  30 ноември 1928 г. [опис]
  Хигиена на живота
  7 декември 1928 г. [опис]
  Учение и прилагане. Господарь и слуга
  14 декември 1928 г. [опис]
  Методи за наблюдения. Обикновени и научни
  21 декември 1928 г. [опис]
  Тритѣ неизвестни. Пречупване на лѫчите, свѣтлината
  28 декември 1928 г. [опис]
  Наблюдение и интуиция
  18 януари 1929 г. [опис]
  Смѣна на енергията
  25 януари 1929 г. [опис]
  Смяна на състоянията
  1 февруари 1929 г. [опис]
  Магическата пръчица
  8 февруари 1929 г. [опис]
  Замисълъ на природата
  15 февруари 1929 г. [опис]
  Силитѣ на противодействието и законътъ на съпротивлението
  22 февруари 1929 г. [опис]
  Наука и знание
  1 март 1929 г. [опис]

  Книгата е том първи на осма година от Специалния (младежки) клас. Съдържа 28 беседи от периода октомври 1927г. – март 1929г. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  „Човек не може да се бори със себе си... Човек трябва да бъде зрител на тази борба, която става у него, на нещо възвишено, на две противоположни течения, две противоположни сили. И когато ти си зрител и двете страни са заинтересувани от въпроса, а ти си на границата на това равновесие, не взимай участие!”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Божественитѣ условия. Специаленъ (младежки) окултенъ класъ. VIII година (1928–1929). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2006. 352 с.ISBN 954-9589-97-8. ISBN 978-954-9589-90-9.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Бележки от книгата:
  Настоящото издание се прави по запазени въ Български Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя. Уточненията на стенографката сѫ в кръгли скоби и курсивъ. Съ курсивъ безъ крѫгли скоби е обозначенъ рѫкописен текстъ отъ оригинала, който е допълненъ на мѣста, кѫдето стенограмата не е разчетена и е оставено празно мѣсто. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби. Поради липса на оригиналъ, беседи: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та и 5-та сѫ препечатани отъ първото издание „Божественитѣ условия“ – София 1942 г., силно редактирано отъ Паша Теодорова.

  147 downloads

  Updated

 6. 07. Пътят на доброто

  Пътят на доброто


   
   
  "Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.
  Книгата за теглене - PDF
  Пътят на доброто. Жертвата на страната на Божественото!
  5 септември 1930 г. [опис]
  Светът на правата линия
  12 септември 1930 г. [опис]
  Правата и кривата линия. Силата на думата добро
  19 септември 1930 г. [опис]
  Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл
  26 септември 1930 г. [опис]
  Мироглед и човекът
  10 октомври 1930 г. [опис]
  Линии на човешкото лице. Единицата – доброто
  17 октомври 1930 г. [опис]
  Посока на движението на световете. Развитие на линиите
  24 октомври 1930 г. [опис]
  Правилните отношения. Добрата педагогика
  31 октомври 1930 г. [опис]
  Идеалът на великите души! Органически и неорганически сили в природата
  7 ноември 1930 г. [опис]
  Разумно изменение на абсолютното равновесие. Пробуждане на известни сили
  14 ноември 1930 г. [опис]
  Влизане и излизане. Изборът на числата и природата
  21 ноември 1930 г. [опис]
  Смяна на енергиите
  28 ноември 1930 г. [опис]
  Принципи и форми. Влияние на планетите. Скачените съдове
  5 декември 1930 г. [опис]
  Отвън и отвътре. Светлината и мисълта
  12 декември 1930 г. [опис]
  Езикът на природата
  19 декември 1930 г. [опис]
  Любов и милосердие
  26 декември 1930 г. [опис]
  Съединителните нишки на живота
  2 януари 1931 г. [опис]
  Д.У.С.Б.! Добър, умен, силен, богат
  9 януари 1931 г. [опис]
  Закон на редуването. Функции на числата – колелото на човешкото съзнание
  16 януари 1931 г. [опис]
  Гладът – доброто – разумното слово
  23 януари 1931 г. [опис]
  Разумното!
  30 януари 1931 г. [опис]
  Методите на самовъзпитанието
  6 февруари 1931 г. [опис]
  Три неща са потребни
  13 февруари 1931 г. [опис]
  Живот и радост! Принципи на здравето
  20 февруари 1931 г. [опис]
  Възпитателното действие на линиите в природата. Живите сили в природата
  27 февруари 1931 г. [опис]
  Ханизе
  6 март 1931 г. [опис]
  Справедливи!
  13 март 1931 г. [опис]
  Езикът на природата
  20 март 1931 г. [опис]
  Знание и приложение
  27 март 1931 г. [опис]
  Тригон
  3 април 1931 г. [опис]
  Постижимото, разумното и реалното! Идеалите на човека
  10 април 1931 г. [опис]
  Съотношение между разумността и светлината. Спане и тъмнина
  17 април 1931 г. [опис]
  Знание и опитност
  24 април 1931 г. [опис]
  Разумното употребление
  1 май 1931 г. [опис]
  Обикновени и идейни мисли
  8 май 1931 г. [опис]
  Новата епоха
  15 май 1931 г. [опис]
  Физическа, духовна и умствена анализа. Окултният път и обикновените постижения. Вътрешното откритие! – Скритите таланти
  22 май 1931 г. [опис]
  Еднаква оценка. Ритмус на музиката. Стъпка в музиката
  29 май 1931 г. [опис]
  Първите отношения
  5 юни 1931 г. [опис]
  Двете посоки – В и С
  12 юни 1931 г. [опис]
  Свиване и разширение
  19 юни 1931 г. [опис]
  Линиите на красотата в природата!
  26 юни 1931 г. [опис]

  Книгата съдържа 42 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода - края на 1930 - началото на 1931г. Те представляват Х година на Специалния (младежки) окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Мисълта излиза навънка, чувствата също така излизат, а светлината иде отвънка, светлината влиза. Светлината е проявеният живот. Светлината винаги предшествува. Там, дето има живот, има светлина. Светлината е всякога дреха на живота. Външната дреха е тя. Животът се облича със светлина. Всеки един живот е израз на светлината. Там, дето има светлина, има живот. Животът е облечен в известна форма. Затова, ако разбирате идването, изгряването на Слънцето, то показва живота. Изгревът на слънцето носи живот.”
   
  "Пътят на доброто". Младежки окултен клас. X школна година (1930–1931). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 628 с. ISBN 954-9589-52-8.
   
  * Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Тинка Кондузова, Димитрия Иванова
  Коректори: Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов
  Графично оформление: Радко Иванов
  Добронамерено и с разбиране съдействуваха: ЕТ „БЕХИ“, Минка Андонова
  Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев
  Предпечатна подготовка: Радко Иванов, ЕТ „БЕХИ“
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записки е запазена.
  Всяко Божие слово е опитано. То е щит за тези, които уповават на него. Не притуряй на неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5, 6)
   
  Бележки от книгата:
  Пояснение
  Настоящите лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазено в Държавен исторически архив.
  Същите са издадени в томчетата: „Път към живота“ т. 1, „Методи за самовъзпитание“ т.2; Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. Х (1930–1931), – София, 1941 г.
  Отпечатаното Слово (1941 год.) е много редактирано и променено – заглавия, текст, чертежи (в по-голямата си част изобщо липсват).
  Проверил и сравнил архивните единици Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.
  В настоящето издание 1 и 2 том се поместват заедно.
  – Вергилий Кръстев

  86 downloads

  Updated

 7. 10. Права обхода и права постъпка

  Права обхода и права постъпка


   
   
  "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003. 336 с. ISBN 954-9589-71-4.
  Книгата за теглене - PDF
  Права обхода и права постъпка
  24 август 1934 г. [опис]
  Перпендикулярни движения
  31 август 1934 г. [опис]
  Вдлъбнати и изпъкнали линии
  14 септември 1934 г. [опис]
  Силните и слабите степени
  28 септември 1934 г. [опис]
  Орехът и орехчето
  19 октомври 1934 г. [опис]
  Правият ъгъл отвътре
  26 октомври 1934 г. [опис]
  Погрешка и спънка
  4 януари 1935 г. [опис]
  Двата университета
  8 март 1935 г. [опис]
  Най-младият в света
  15 март 1935 г. [опис]
  Да мисли
  22 март 1935 г. [опис]
  Разрешените задачи
  3 май 1935 г. [опис]
  Органически, духовни и умствени сили в човека
  10 май 1935 г. [опис]
  Условия и възможности
  17 май 1935 г. [опис]
  Фа–фа диез
  31 май 1935 г. [опис]
  Малките желания
  7 юни 1935 г. [опис]
  Аурата - кожата на духовното тяло
  14 юни 1935 г. [опис]
  Ферменти
  21 юни 1935 г. [опис]
  Двата закона
  28 юни 1935 г. [опис]
  Двата полюса
  5 юли 1935 г. [опис]
  Първата дума
  12 юли 1935 г. [опис]
  Двамата спътници
  19 юли 1935 г. [опис]
  Незавършени, преходни и завършени процеси
  26 юли 1935 г. [опис]
  Отребване, разтопяване, отвяване
  6 септември 1935 г. [опис]
  Степени на числата
  13 септември 1935 г. [опис]

  Книгата съдържа 23 беседи от ХIII и ХIV година на Специалния (младежки) окултен клас. И двете години не са пълни, защото не са намерени всички оригинали на държаните през този период беседи.
   
  "Права обхода и права постъпка". Младежки окултен клас. Лекции от XIII и XIV година (1934–1935). Първо издание. София, ЕТ „Дали“, 2003. 336 с. ISBN 954-9589-71-4.
   
  Бележки от книгата:
  Набор, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание е непълен сбор на две годишнини, непубликувани досега. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.

  81 downloads

  Updated

 8. 11. Господар и слуга

  Господар и слуга


   
   
  "Господар и слуга". Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Първо издание. Шумен, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-12-9
  Книгата за теглене - PDF
  Господар и слуга
  27 септември 1935 г. [опис]
  Чувство на сигурност
  4 октомври 1935 г. [опис]
  Методи за самовъзпитание
  11 октомври 1935 г. [опис]
  Великите музиканти
  18 октомври 1935 г. [опис]
  Неизменното в човека
  25 октомври 1935 г. [опис]
  Знание и чувствителност
  1 ноември 1935 г. [опис]
  Божественият извор
  8 ноември 1935 г. [опис]
  Параметафизика
  15 ноември 1935 г. [опис]
  Подядане и ощетяване
  22 ноември 1935 г. [опис]
  Моралът
  29 ноември 1935 г. [опис]
  Същественото
  6 декември 1935 г. [опис]
  Неразбраното
  13 декември 1935 г. [опис]
  Разнообразието
  20 декември 1935 г. [опис]
  Съзнателно говорене
  27 декември 1935 г. [опис]
  Двата вида пеене
  3 януари 1936 г. [опис]
  Реализираната мисъл
  10 януари 1936 г. [опис]

  В книгата са представени 20 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1935 и началото на 1936г. Те представляват том I от XV година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание.
   
  “Ние в света, когато се приближаваме към идеята за Бога, при туй Същество, трябва да знаем, че няма същество с по-деликатен слух. Той е Същество в свят, който всичко слуша. И най-слабите трептения, и най-слабите въздишки Той чува. Неговото око всичко вижда, път в света няма същество, което да говори по-красиво от Него. Няма и друго същество, което да мисли така ясно, като Бога.”
   
  * [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Господар и слуга. Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том I. Първо издание. Шумен, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. ISBN 954-9589-12-9
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стефанка Атанасова
  Коректор: Христина Иванова
  Предпечатна подготовка: Петьо Цанов
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемедчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Всяко Божие Слово е опитано. Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30; 5; 6)
  Допълнителни бележки:
  Фигурите не са налични.

  107 downloads

  Updated

 9. 12. Основният тон

  Основният тон


   
   
  "Основният тон". Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 344 с. ISBN 954-9589-44-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Основният тон
  17 януари 1936 г. [опис]
  Музикално състояние
  24 януари 1936 г. [опис]
  Придобиване на енергия
  31 януари 1936 г. [опис]
  Предпоследната врата. За това което е
  7 февруари 1936 г. [опис]
  Възможности и условия на ума и сърцето
  14 февруари 1936 г. [опис]
  Дух и материя
  21 февруари 1936 г. [опис]
  Естествената мярка
  28 февруари 1936 г. [опис]
  Царят, богатият и момата
  6 март 1936 г. [опис]
  Освобождаване на чувствата
  13 март 1936 г. [опис]
  Самовъзпитание
  20 март 1936 г. [опис]
  Организиране
  27 март 1936 г. [опис]
  Качества на мисълта
  10 април 1936 г. [опис]
  Постижения на мисълта
  17 април 1936 г. [опис]
  Увеличаване и размножаване
  24 април 1936 г. [опис]
  Стара и нова българска песен
  1 май 1936 г. [опис]
  До мажор и ре мажор
  8 май 1936 г. [опис]
  Отношението на трите живота
  3 юли 1936 г. [опис]
  Първата дума
  4 септември 1936 г. [опис]
  Първата светлина
  11 септември 1936 г. [опис]
  Правите и кривите линии
  18 септември 1936 г. [опис]

  Книгата съдържа 20 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани през 1936г., които представляват том втори от 15 година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  “Човек, който мисли, никога не може да живее в тъмнина, нищо повече. Човешката мисъл е извън тъмнината. Щом казваш, че ти е тъмно, ти не мислиш. Човешката мисъл не познава тъмнината. За онзи, който не мисли, има тъмнина, но за онзи, които мисли, няма тъмнина. Човек, който мисли, за него няма съмнение, няма сиромашия. Човек, който мисли, заради него няма болест. Който мисли, всичко има. Мислящият човек е богат човек, нищо повече. То е една аксиома, която може да се докаже.”
   
  * [Копирана:] Дънов, Учителят Петър. Основният тон. Младежки окултен клас. Година XV (1935–1936). Том II. Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 344 с. ISBN 954-9589-44-7.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките: Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Координатор за напечатването на неиздавано досега слово на Учителя Петър Дънов – д-р Вергилий Кръстев
  В настоящото първо издание е запазена пълна автентичност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички намеси от страна на издателския екип са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в кръгли скоби ( ) от самата стенографка, които са изписани с курсив. Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени, където в разчетената стенограма е изпуснат текст или за по-лесно разбиране на някои изречения. На местата, където има явно пропуснат или неразчетен текст, е поставено многоточие в квадратни скоби […].
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Теодора Шкодрева, Меглена Шкодрева
  Художник: Янко Янев
  Компютърен дизайн: Атанас Джажев
  Формат: 16/60/84
  Печатни коли: 21,5

  83 downloads

  Updated

 10. 14. Възможности в живота

  Възможности в живота


   
   
  "Възможности в живота". Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 568 с. ISBN 954-9589-22-6.
  Книгата за теглене - PDF
  Възможности в живота
  24 септември 1937 г. [опис]
  Възможности на красотата
  1 октомври 1937 г. [опис]
  Вътрешна светлина
  8 октомври 1937 г. [опис]
  Разумните движения
  15 октомври 1937 г. [опис]
  Приближаване и отдалечаване
  29 октомври 1937 г. [опис]
  Идеален, реален и материален порядък
  5 ноември 1937 г. [опис]
  Съгласуване
  12 ноември 1937 г. [опис]
  Организиран и неорганизиран свят
  19 ноември 1937 г. [опис]
  Великата работа на водата, въздуха, топлината и светлината
  26 ноември 1937 г. [опис]
  Начини на мислене
  3 декември 1937 г. [опис]
  Измерения
  10 декември 1937 г. [опис]
  Възпитание на чувствата
  17 декември 1937 г. [опис]
  Криви и прави линии
  24 декември 1937 г. [опис]
  Дишане
  31 декември 1937 г. [опис]
  Бъдете щедри
  7 януари 1938 г. [опис]
  Противоречията в живота
  14 януари 1938 г. [опис]
  Сърцето на природата
  21 януари 1938 г. [опис]
  Разумен и неразумен страх
  28 януари 1938 г. [опис]
  Законът на хармонията в тялото
  4 февруари 1938 г. [опис]
  Мозъчна и симпатична нервна системи
  11 февруари 1938 г. [опис]
  Програмата в живота
  18 февруари 1938 г. [опис]
  Обич и любов
  25 февруари 1938 г. [опис]
  Учение
  11 март 1938 г. [опис]
  Излизане, работа, молитва
  18 март 1938 г. [опис]
  Законът на музиката
  25 март 1938 г. [опис]
  Отворени и затворени очи
  1 април 1938 г. [опис]
  Импулсът
  8 април 1938 г. [опис]
  Няколко въпроса
  22 април 1938 г. [опис]
  Една основна идея
  29 април 1938 г. [опис]
  Причина, среда, факти
  6 май 1938 г. [опис]
  Честност и справедливост
  13 май 1938 г. [опис]
  Опорна точка
  20 май 1938 г. [опис]
  Мозъчни центрове
  27 май 1938 г. [опис]
  Правата линия
  3 юни 1938 г. [опис]
  Какво трябва на младите
  24 юни 1938 г. [опис]
  Законът на контраста
  1 юли 1938 г. [опис]
  Освобождаване
  8 юли 1938 г. [опис]
  Съзнание и самосъзнание
  2 септември 1938 г. [опис]
  Господарят
  9 септември 1938 г. [опис]
  Самовъзпитание
  16 септември 1938 г. [опис]

  В книгата са включени 40 беседи от Учителят Беинса Дуно, които представляват XVII година на Специалния (младежки) окултен клас. Държани са в периода: края на 1937г. - 1938г. Беседите се публикуват за първи път.
   
  "Възможности в живота". Младежки окултен клас. XVII година (1937–1938). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 568 с. ISBN 954-9589-22-6.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записки е запазена
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Компютърен набор: Вихър Пенков
  Коректор: Ефросина Ангелова
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  92 downloads

  Updated

 11. 15. Скръб и радост

  Скръб и радост


   
   
  "Скръб и радост". Младежки окултен клас. XVIII година (1938–1939). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 532 с. ISBN 954-9589-28-5.
  Книгата за теглене - PDF
  Скръб и радост
  23 септември 1938 г. [опис]
  Четвърто измерение
  14 октомври 1938 г. [опис]
  Анализи
  21 октомври 1938 г. [опис]
  Правилна преценка
  28 октомври 1938 г. [опис]
  Добро и зло
  11 ноември 1938 г. [опис]
  Страдания и придобивки
  18 ноември 1938 г. [опис]
  Стани ти, който спиш!
  25 ноември 1938 г. [опис]
  Сухота и влага
  2 декември 1938 г. [опис]
  Младост и старост
  9 декември 1938 г. [опис]
  Търпение
  16 декември 1938 г. [опис]
  Трите закона
  23 декември 1938 г. [опис]
  Скръб и радост
  30 декември 1938 г. [опис]
  Основни положения на живота
  6 януари 1939 г. [опис]
  Организиран и неорганизиран свят
  13 януари 1939 г. [опис]
  Налягане и напрежение
  20 януари 1939 г. [опис]
  Организиран и неорганизиран живот
  27 януари 1939 г. [опис]
  Основен тон
  3 февруари 1939 г. [опис]
  Един опит
  10 февруари 1939 г. [опис]
  Недоволството
  17 февруари 1939 г. [опис]
  Ценност, съдържание и форма
  10 март 1939 г. [опис]
  Благоприятни и неблагоприятни условия
  24 март 1939 г. [опис]
  Трите перпендикуляра
  31 март 1939 г. [опис]
  Дайте свобода
  7 април 1939 г. [опис]
  Единният закон
  14 април 1939 г. [опис]
  Самовъзпитание
  21 април 1939 г. [опис]
  Опитване, проверяване и прилагане
  28 април 1939 г. [опис]
  Свобода на съзнанието. Чистене на съзнанието
  5 май 1939 г. [опис]
  Музикален живот
  12 май 1939 г. [опис]
  Беден и богат
  19 май 1939 г. [опис]
  Чисти мисли, чисти чувства и чисти постъпки
  2 юни 1939 г. [опис]
  Бял и черен кюп
  9 юни 1939 г. [опис]
  Нормалният човек
  16 юни 1939 г. [опис]
  Обезсърчение и насърчение
  23 юни 1939 г. [опис]
  Даване, вземане и прилагане
  7 юли 1939 г. [опис]
  С вяра, без смущение
  21 юли 1939 г. [опис]
  Търпение
  4 август 1939 г. [опис]
  Господар и слуга
  11 август 1939 г. [опис]
  Млади, възрастни и стари
  25 август 1939 г. [опис]
  Красиви движения
  1 септември 1939 г. [опис]

  Книгата съдържа 39 беседи от Учителя Беинса, които представляват XVIII година на Специалния (младежки) окултен клас. Държани в периода 1938 - 1939 година, беседите се публикуват за първи път.
   
  “Помнете, един закон има: След всяко страдание, което природата ви дава, тя ви готви нещо по-хубаво, и след всяко благо, което ви отнема, тя ще ви даде нещо по-хубаво. Сменя се сцената. Взема една картина, да ви даде друга. Ако остави старата, новата няма да дойде. Вашето заключение е, вие мислите, че туй, което ви е взето, лишени сте от едно благо. Но когато човек се лишава от едно благо, му дават друго, по-голямо благо.”
   
  "Скръб и радост". Младежки окултен клас. XVIII година (1938–1939). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 532 с. ISBN 954-9589-28-5.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записки е запазена
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Компютърен набор: Буряна Пенкова
  Коректори: Ефросина Ангелова-Пенкова, Вихър Пенков, Буряна Пенкова
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
   
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  91 downloads

  Updated

 12. 16. Смяна на състоянията

  Смяна на състоянията


   
   
  "Смяна на състоянията". Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 316 с. ISBN 954-9589-19-6.
  Книгата за теглене - PDF
  Нито близо, нито далече
  22 септември 1939 г. [опис]
  Смяна на състоянията
  6 октомври 1939 г. [опис]
  Божественият ум, сърце и воля
  13 октомври 1939 г. [опис]
  Отмерени отношения
  3 ноември 1939 г. [опис]
  Прави и криви линии
  10 ноември 1939 г. [опис]
  Разумни отношения
  17 ноември 1939 г. [опис]
  Психологически синтез
  24 ноември 1939 г. [опис]
  Внушение
  1 декември 1939 г. [опис]
  Правото отношение
  8 декември 1939 г. [опис]
  Сиромашия и богатство
  15 декември 1939 г. [опис]
  Сила, усет, мисъл
  22 декември 1939 г. [опис]
  Право, добро, истинно
  29 декември 1939 г. [опис]
  Идеален и реален живот
  5 януари 1940 г. [опис]
  Млад и стар
  12 януари 1940 г. [опис]
  Реалността
  19 януари 1940 г. [опис]
  Нови насоки
  26 януари 1940 г. [опис]
  Пестене на енергията
  16 февруари 1940 г. [опис]
  Разумни основи
  23 февруари 1940 г. [опис]
  Новото възпитание
  1 март 1940 г. [опис]

  В книгата ще намерим 19 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1939 - 1940г. Те представляват том I от XIX година на Специалния (младежки) окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Сега в реалния живот радвайте се на всяка придобивка, на всяка мисъл, до когото и да се отнася тя, защото, каквото придобива цялото човечество, един ден и вие ще се ползвате от това благо. От доброто всички хор ще се ползват. Че злото е потребно някой път. Лютото не е ли зло? Горчивото не е ли зло? Злото го туряте в ястията…Сам че злото по-ценно, затуй се употребява в малко количество. То е екстракт. Ще употребиш една малко доза от него.”
   
  "Смяна на състоянията". Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 316 с. ISBN 954-9589-19-6.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова, Иванка Иванова, Румяна Маринова

  128 downloads

  Updated

 13. 17. Пътят към щастието

  Пътят към щастието


   
   
  "Пътят към щастието". Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 296 с. ISBN 954-9589-20-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Пътят към щастието
  8 март 1940 г. [опис]
  Жилище ще направим
  22 март 1940 г. [опис]
  Страж на живота
  5 април 1940 г. [опис]
  Методи за постижения
  12 април 1940 г. [опис]
  Езикът на тоновете
  19 април 1940 г. [опис]
  Теория, реалност и приложение
  3 май 1940 г. [опис]
  Мозъчни центрове
  10 май 1940 г. [опис]
  Разумни отношения
  17 май 1940 г. [опис]
  Светлина, топлина и сила
  24 май 1940 г. [опис]
  Неподвижна точка
  7 юни 1940 г. [опис]
  Студ и топлина
  14 юни 1940 г. [опис]
  Физически, духовен и умствен свят
  21 юни 1940 г. [опис]
  Основната мисъл
  28 юни 1940 г. [опис]
  Хубавите неща
  5 юли 1940 г. [опис]
  Вътрешното добро
  12 юли 1940 г. [опис]
  Мъчение, труд, работа
  19 юли 1940 г. [опис]
  Млад и стар
  26 юли 1940 г. [опис]
  Умни, добри и здрави
  2 август 1940 г. [опис]
  Зло и добро
  9 август 1940 г. [опис]
  Най-добрият учител
  23 август 1940 г. [опис]
  Човешката мисъл
  6 септември 1940 г. [опис]
  Две положения
  13 септември 1940 г. [опис]

  Книгата съдържа 22 прекрасни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно през 1940 година. Те представляват том II на XIX година от Специалния (младежки) клас. Публикуват се за първи път.
   
  “Вие искате да знаете кой съм аз. Аз съм онзи, който ви носи Божественото Слово. Аз кой съм, никога няма да го узнаете. Аз съм син на Бога, който изпълнявам волята на Бога. Уча се, още не съм се научил. Един син, който иска да изпълни волята Му, че Той да е доволен от мене. Аз съм син на Бога, който иска да въведе Царството Божие в моята душа, че искам да изпълня Неговия закон. Аз съм един син на Бога, който искам да осветя Неговото име, да внеса любовта във всичката нейна красота.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Пътят към щастието. Младежки окултен клас. Деветнадесета година (1939–1940). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“, 1998. 296 с. ISBN 954-9589-20-X.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Веселина Маркова, Наталия Ангелова, Румяна Маринова

  134 downloads

  Updated

 14. 18. Най-лесното

  Най-лесното


   
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Най-лесното. Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-10-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Най-лесното
  27 септември 1940 г. [опис]
  Цяло и част
  4 октомври 1940 г. [опис]
  Даване и вземане
  1 ноември 1940 г. [опис]
  Проводници
  8 ноември 1940 г. [опис]
  Обработване
  22 ноември 1940 г. [опис]
  Реално и привидно
  29 ноември 1940 г. [опис]
  Трите връзки
  6 декември 1940 г. [опис]
  Математически отношения
  13 декември 1940 г. [опис]
  Обикновен, талантлив, гениален
  20 декември 1940 г. [опис]
  Едно, две, три
  27 декември 1940 г. [опис]
  Превъзмогване
  3 януари 1941 г. [опис]
  Чистене съзнанието
  10 януари 1941 г. [опис]
  Малки правила
  17 януари 1941 г. [опис]
  Метафизични разсъждения
  24 януари 1941 г. [опис]
  Голямата привилегия
  7 февруари 1941 г. [опис]

  Книгата съдържа 15 беседи, държани от Учителя Беинса Дуно в края на 1940 и началото на 1941г. Беседите представляват том I на ХХ година на Специалния (младежки ) окултен класа и се публикуват за първи път.
   
  “Когато даваш, да ти е приятно. Запример, като даваш една ябълка някому, като усетиш, че ти е приятно, то е правилното. Ако си кажеш, че много си дал, или чувстваш, че не си дал толкоз, колкото трябва, обмяната е неправилна. Всякога в една имсъл или когато говориш, като ходиш, навсякъде да ти е приятно…. Това е елементарна работа, от която човек може да се подмлади.”
   
  "Най-лесното". Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-10-2.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова

  67 downloads

  Updated

 15. 19. Живот, светлина и сила

  Живот, светлина и сила


   
   
  "Живот, светлина и сила". Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 272 с. ISBN 954-9589-11-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Живот, светлина и сила
  14 февруари 1941 г. [опис]
  Отношение на цялото и частите
  21 февруари 1941 г. [опис]
  Музикални тонове
  28 февруари 1941 г. [опис]
  Силното число
  14 март 1941 г. [опис]
  Обикновен, талантлив и гениален
  21 март 1941 г. [опис]
  Гениална воля
  28 март 1941 г. [опис]
  Числата
  4 април 1941 г. [опис]
  Три важни неща
  11 април 1941 г. [опис]
  Свободен човек
  18 април 1941 г. [опис]
  Самовъзпитание и самообразование
  25 април 1941 г. [опис]
  Правата мисъл
  2 май 1941 г. [опис]
  Неразбраното и разбраното
  9 май 1941 г. [опис]
  Правилни съотношения
  16 май 1941 г. [опис]
  Благодарност
  23 май 1941 г. [опис]
  Новият морал
  6 юни 1941 г. [опис]
  Добро, справедливо и разумно
  13 юни 1941 г. [опис]
  Скръб и радост
  20 юни 1941 г. [опис]
  Тангентално и обкръжаващо
  27 юни 1941 г. [опис]
  Реална мисъл
  4 юли 1941 г. [опис]
  Механически, органически и психически процеси
  11 юли 1941 г. [опис]

  В книгата са включени 20 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1940г. Те представляват том II от ХХ година на Специалния (младежки ) окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Как е произлязла тази единица? Единицата е творчески принцип. Тази единица няма да я вземете като символ на едно количествено число, но то е един път, по който някои сили в природата се проявяват. Единицата показва първоначалните сили, скрити в човека или в самата природа. Що е единицата? Път, по който първоначалните Божествени сили се проявяват в света.”
   
  "Живот, светлина и сила". Младежки окултен клас. Двадесета година (1940–1941). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 272 с. ISBN 954-9589-11-0.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова

  86 downloads

  Updated

 16. 20. Двете Божествени посещения

  Двете Божествени посещения


   
   
  "Двете Божествени посещения". Младежки окултен клас. XXI година (1941–1942). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 484 с. ISBN 954-9589-39-0.
  Книгата за теглене - PDF
  Двете Божествени посещения
  26 септември 1941 г. [опис]
  Правият ъгъл
  3 октомври 1941 г. [опис]
  Баща, майка и дете
  10 октомври 1941 г. [опис]
  Основният тон
  17 октомври 1941 г. [опис]
  Основни отношения
  24 октомври 1941 г. [опис]
  Прилежание
  31 октомври 1941 г. [опис]
  Отворен и затворен интервал
  7 ноември 1941 г. [опис]
  Център и периферия
  14 ноември 1941 г. [опис]
  Същественото
  21 ноември 1941 г. [опис]
  Ново възпитание
  28 ноември 1941 г. [опис]
  Отношение на ума и сърцето
  5 декември 1941 г. [опис]
  Махар Бену Аба
  12 декември 1941 г. [опис]
  Нищо и нещо
  16 януари 1942 г. [опис]
  Сто двадесет и три
  23 януари 1942 г. [опис]
  Силна вяра, силна надежда и всесилна любов
  30 януари 1942 г. [опис]
  Организиране
  6 февруари 1942 г. [опис]
  Гордост и смирение
  13 февруари 1942 г. [опис]
  Динамични движения
  6 март 1942 г. [опис]
  Инертност и движение
  13 март 1942 г. [опис]
  Припомняне
  20 март 1942 г. [опис]
  Постижения
  27 март 1942 г. [опис]
  Умни, добри и справедливи
  3 април 1942 г. [опис]
  Разумни, справедливи и добри
  10 април 1942 г. [опис]
  Основна идея
  17 април 1942 г. [опис]
  Малки опити
  24 април 1942 г. [опис]
  Двата полюса
  1 май 1942 г. [опис]
  Единицата
  8 май 1942 г. [опис]
  Пълната чаша
  15 май 1942 г. [опис]
  Обикновен, талантлив и гениален
  22 май 1942 г. [опис]
  Тон и техника
  29 май 1942 г. [опис]
  Противоположности
  12 юни 1942 г. [опис]
  Мажорни и миньорни гами
  19 юни 1942 г. [опис]
  Химични елементи
  17 юли 1942 г. [опис]
  Правилно дишане
  24 юли 1942 г. [опис]
  Права и крива линия
  31 юли 1942 г. [опис]
  Добре възприета мисъл
  7 август 1942 г. [опис]
  Две врати
  14 август 1942 г. [опис]
  Идеално търпение
  4 септември 1942 г. [опис]

  В книгата ще намерите 38 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани от края на 1941г. до края на 1942г. Беседите представляват XXI година на Спетциалния (младежки )окултен клас и се публикуват за първи път.
   
  “Ако концентрирате вашата мисъл, в стаята може да се дигнете 4 пръст. Като се освободите от всичките желания на земята и остане сам едно желание на Любовта, 4 пръста ще се отдалечиш от земята. Това е голямо постижение да може да се дигнеш на 4 пръста от земята. Ако с един пръст може да се отделиш от земята показва, че твоят ум е много силен. Вие сега искате да бъдете силни хора. Рекох, можеш ли един сантиметър от земята да се дигнеш, ти си силен човек.”
   
  "Двете Божествени посещения", Младежки окултен клас. XXI година (1941–1942). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 484 с. ISBN 954-9589-39-0.
   
  Бележки от книгата:
  Автентичността на стенографските записки е запазена
  Координатор за отпечатване на неиздаденото Слово: Вергилий Кръстев
  Компютърен набор: Вихър Пенков
  Коректор: Ефросина Ангелова-Пенкова, Вихър Пенков
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд!
  Всяко Божие Слово е опитано: Той е щит за тези, които уповават на Него. Не притуряй на Неговите думи, за да те не обличи и се покажеш лъжец. (Прит. 30:5–6)

  93 downloads

  Updated

 17. 21. Минало, настояще, бъдеще

  Минало, настояще и бъдеще


   
   
  "Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 379 с. ISBN 954-9589-13-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Лъжата
  25 септември 1942 г. [опис]
  Скръб и радост
  2 октомври 1942 г. [опис]
  Минало, настояще и бъдеще
  9 октомври 1942 г. [опис]
  Неможко и можко
  16 октомври 1942 г. [опис]
  Едно, две, три
  23 октомври 1942 г. [опис]
  Добър ден
  6 ноември 1942 г. [опис]
  Бяло и черно
  13 ноември 1942 г. [опис]
  Умът и сърцето
  27 ноември 1942 г. [опис]
  Правилна мярка
  4 декември 1942 г. [опис]
  Разумни и неразумни линии
  11 декември 1942 г. [опис]
  Ориентиране
  18 декември 1942 г. [опис]
  Духай ветре
  25 декември 1942 г. [опис]
  Нова основа
  1 януари 1943 г. [опис]
  Съотношение на тяло и продобивки
  22 януари 1943 г. [опис]
  Причина, проява и резултат
  29 януари 1943 г. [опис]
  Превезло, стени и дъно
  5 февруари 1943 г. [опис]
  Първата любов
  12 февруари 1943 г. [опис]
  Дълги и къси вълни
  19 февруари 1943 г. [опис]
  Добро и зло
  26 февруари 1943 г. [опис]
  Контрастни думи
  5 март 1943 г. [опис]
  Зло и добро
  12 март 1943 г. [опис]
  Двете движения
  19 март 1943 г. [опис]
  Зачитане
  26 март 1943 г. [опис]
  Най-малкото и най-голямото добро
  2 април 1943 г. [опис]
  Една мярка
  16 април 1943 г. [опис]
  Възходящ и низходящ порядък
  30 април 1943 г. [опис]
  Удължена точка
  7 май 1943 г. [опис]
  Нищо и нещо
  14 май 1943 г. [опис]
  Чувство на величавост
  21 май 1943 г. [опис]
  Геометрически съотношения
  28 май 1943 г. [опис]
  Умът и сърцето
  4 юни 1943 г. [опис]
  Слаб и силен
  11 юни 1943 г. [опис]
  Четири вида освобождение
  18 юни 1943 г. [опис]
  Мисъл и здраве
  25 юни 1943 г. [опис]
  Правилни отношения
  2 юли 1943 г. [опис]
  Червеният цвят
  9 юли 1943 г. [опис]

  Книгата съдържа 36 беседи от Учителят Беинса Дуно, държани от септември 1942г. до юли 1943г. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  "Та когато мисълта е обикновена, тя е от дълги вълни, а пък когато мисълта е необикновена, тя е от къси вълни…. Трябва да изучавате вашите мисли. Често вие не изучавате вашата мисъл. Идеална мисъл е тази, която е красива; реална е тази, която е топла; здрава мисъл е тази, която е силна. Някой път говорят за идеал. Мисъл, която не е красива, не може да бъде идеал. Защото Божественият свят е красив. А пък реалният свят е топъл.”
   
  "Минало, настояще и бъдеще". Младежки окултен клас. Двадесет и втора година (1942–1943). Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1998. 379 с. ISBN 954-9589-13-7.
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
   
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка
  Компютърен набор: Димитър Зарков
  Коректор: Евелина Мавродиева
  Графично оформление: Станислав Пухлев
  Координатор на отпечатването на неиздаваното слово: Вергилий Кръстев

  219 downloads

  Updated

 18. 06. Служене, почит и обич

  Книгата съдържа 48 беседи от Учителя, държани през 1929 – 1930 година. Това е девета година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  “Сега ще ви дам едно правило за успяване в живота. Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен. Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи да имате знание не само теоретическо, но опитано и прове

  Служене, почит и обич


   
  "Служене, почит и обич". Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 768 с. ISBN 954-9589-83-X.
  Книгата за теглене - PDF

  Служене, почит и обич
  30 август 1929 г. [опис]
  Сменяне на състоянията
  6 септември 1929 г. [опис]
  Правилни физически отношения с природата
  13 септември 1929 г. [опис]
  Правата линия
  20 септември 1929 г. [опис]
  Последният опит
  27 септември 1929 г. [опис]
  Златото в кръвта
  4 октомври 1929 г. [опис]
  Правата и кривата линия
  11 октомври 1929 г. [опис]
  Правилното съпоставяне
  18 октомври 1929 г. [опис]
  Здраве и злато
  25 октомври 1929 г. [опис]
  Силни и слаби външни условия
  15 ноември 1929 г. [опис]
  Природни гами в живота
  22 ноември 1929 г. [опис]
  Природни гами в живота (продължение и разбор)
  29 ноември 1929 г. [опис]
  Психологически разбор върху положенията на нещата
  6 декември 1929 г. [опис]
  Двете смени в природата
  13 декември 1929 г. [опис]
  Добро или зло като последствие от изпълнение или забавяне
  20 декември 1929 г. [опис]
  Отличителна черта на наемателя и собственика
  27 декември 1929 г. [опис]
  Пътищата на природата
  3 януари 1930 г. [опис]
  Природните функции на човека
  10 януари 1930 г. [опис]
  Самосветещата лампа
  17 януари 1930 г. [опис]
  Вътрешното възпитание на волята
  24 януари 1930 г. [опис]
  Навреме и намясто
  31 януари 1930 г. [опис]
  Пружините, товарът и светлината
  7 февруари 1930 г. [опис]
  Единност и общност на природата и човека
  14 февруари 1930 г. [опис]
  Разумност, доброта и здраве
  21 февруари 1930 г. [опис]
  Доброто и времето
  28 февруари 1930 г. [опис]
  Идеалният човек
  7 март 1930 г. [опис]
  Дисонансите в живота
  14 март 1930 г. [опис]
  Възпитание чрез ръцете
  23 март 1930 г. [опис]
  Границата между органическата и неорганическата материя
  28 март 1930 г. [опис]
  Огъната плоскост
  4 април 1930 г. [опис]
  Първата задача
  11 април 1930 г. [опис]
  Направления в живота
  18 април 1930 г. [опис]
  Знание и светлина
  25 април 1930 г. [опис]
  Демонстрация
  2 май 1930 г. [опис]
  Четирите състояния на материята. Точност и работа
  9 май 1930 г. [опис]
  Правата линия на живота
  16 май 1930 г. [опис]
  Музика и работа
  23 май 1930 г. [опис]
  Къртица, славей и пчела
  30 май 1930 г. [опис]
  Основната мисъл
  6 юни 1930 г. [опис]
  Методи за самовъзпитание
  13 юни 1930 г. [опис]
  Преводи в природата
  20 юни 1930 г. [опис]
  Закон на сменянето. Съпоставяне на нещата
  27 юни 1930 г. [опис]
  Абсолютно освобождение от лъжата в съзнанието
  4 юли 1930 г. [опис]
  Вложеното у човека
  11 юли 1930 г. [опис]
  Четиритях етапа на развитието. Отлагането
  18 юли 1930 г. [опис]
  На езерата
  1 август 1930 г. [опис]
  Първият ден
  8 август 1930 г. [опис]
  Поучения, преживявания и наставления на планината
  15 август 1930 г. [опис]

  Книгата съдържа 48 беседи от Учителя, държани през 1929 – 1930 година. Това е девета година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  “Сега ще ви дам едно правило за успяване в живота. Ако искате да успявате в работите си, вие трябва да имате абсолютна любов към Бога и абсолютно уважение към себе си и към своя ближен. Да имате любов към Бога, уважение към себе си и към ближния си, това значи да имате знание не само теоретическо, но опитано и проверено. Истинското знание е живо.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Служене, почит и обич. Младежки окултен клас. Година IX (1929–1930). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 768 с. ISBN 954-9589-83-X.
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Манол Смуков, Васил Попов.
  рено. Истинското знание е живо.”

  86 downloads

  Updated

 19. 13. Разумните същества

  Разумните същества


   
  "Разумните същества". Младежки окултен клас. XVI година (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 256 с. ISBN 954-9589-65-X.
  Книгата за теглене - PDF
  Разумните същества
  25 септември 1936 г. [опис]
  Функции на черния дроб
  2 октомври 1936 г. [опис]
  Двете колела
  9 октомври 1936 г. [опис]
  Същественото за младите
  16 октомври 1936 г. [опис]
  Баща и син
  1 януари 1937 г. [опис]
  Което мислиш, става
  8 януари 1937 г. [опис]
  Гладни и сити – единение и разединение
  15 януари 1937 г. [опис]
  Поводи на мисълта
  22 януари 1937 г. [опис]
  Грозота и красота
  29 януари 1937 г. [опис]
  Естествена хладина и топлина
  5 февруари 1937 г. [опис]
  Прави и криви линии
  12 февруари 1937 г. [опис]
  Хигиена на сетивата
  19 февруари 1937 г. [опис]
  Съсредоточаване на човешкия ум
  26 февруари 1937 г. [опис]
  Двете течения
  5 март 1937 г. [опис]
  Мускулно и нервно напрежение
  12 март 1937 г. [опис]
  Основите на здравето
  19 март 1937 г. [опис]
  Четирите хигиенични правила
  26 март 1937 г. [опис]

  Книгата съдържа 17 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват том първи на 16 година на Специалния (младежки) окултен клас. Беседите са първо издание по оригинал.
   
  “Грозотата се образува от човешките чувства. Чувствата са майката на грозотата. Хубостта или красотата е качество на бащата, на човешкия ум. Човешкият ум образува красотата на нещата. Красивите неща ги образува умът. Грозните неща ги образува човешкото сърце. Ако ти се поддадеш на чувствата си, веднага ще станеш грозен, ще придобиеш тъмна сянка….Извадете от грозния човек излишните чувства и той ще стане красив. Грозотата е тежка, красотата е ефирна.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Разумните същества. Младежки окултен клас. XVI година (1936–1937). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 256 с. ISBN 954-9589-65-X.
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Недялка Йохнева, Светлана Димитрова, Станислав Йохнев.

  212 downloads

  Updated

 20. 08. Съществувание, живот и отношение

  Съществувание, живот и отношение


   
   
  "Съществувание, живот и отношение". Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 490 с. ISBN 954-9589-53-6.
  Книгата за теглене - PDF
  Свещ, нож и чешма. Съществувание, живот и отношение
  2 октомври 1931 г. [опис]
  Десетях възпитани деца
  9 октомври 1931 г. [опис]
  Правите и криви линии. Начало и край на всяка работа и постъпка в линия
  16 октомври 1931 г. [опис]
  Памет. Методи за усилване на паметта
  23 октомври 1931 г. [опис]
  Отношение на силовите центрове
  30 октомври 1931 г. [опис]
  Мене, мене, текел у фарсин. Везните на природата!
  6 ноември 1931 г. [опис]
  Първият предвестник! – Срамът предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта!
  13 ноември 1931 г. [опис]
  Човешките косми
  20 ноември 1931 г. [опис]
  На време
  27 ноември 1931 г. [опис]
  Щастливи числа
  11 декември 1931 г. [опис]
  Стимул и любов
  18 декември 1931 г. [опис]
  Вътрешното богатство
  25 декември 1931 г. [опис]
  Бавни и бързи движения
  8 януари 1932 г. [опис]
  Свобода
  15 януари 1932 г. [опис]
  Сянка на нещата
  22 януари 1932 г. [опис]
  Съзнателни и несъзнателни движения
  29 януари 1932 г. [опис]
  Свещеното място
  5 февруари 1932 г. [опис]
  Силата на възможностите
  12 февруари 1932 г. [опис]
  Фактори на храносмилането
  19 февруари 1932 г. [опис]
  Човешкото лице
  26 февруари 1932 г. [опис]
  Съзнателни и механически движения
  4 март 1932 г. [опис]
  Естествената гама
  11 март 1932 г. [опис]
  Петък и събота
  18 март 1932 г. [опис]
  Значение на числата
  1 април 1932 г. [опис]
  Добрият поглед
  8 април 1932 г. [опис]
  Живи числа
  15 април 1932 г. [опис]
  Живот, мисъл, воля
  22 април 1932 г. [опис]
  Пътят на възможностите
  29 април 1932 г. [опис]
  Разумност в природата
  13 май 1932 г. [опис]
  Ново знание
  10 юни 1932 г. [опис]
  Погледът на Бога
  17 юни 1932 г. [опис]
  Разумен център
  24 юни 1932 г. [опис]
  Даване и вземане
  1 юли 1932 г. [опис]
  Разумният свят
  8 юли 1932 г. [опис]
  Тънки и дебели линии
  2 септември 1932 г. [опис]
  Човешки и Божествен процес
  9 септември 1932 г. [опис]
  Петте области в човека
  16 септември 1932 г. [опис]

  Книгата съдържа 37 беседи от Учителят Беинса Дуно от периода октомври1931г. - септември 1932г. Беседите са първо издание по оригинал и представляват 11-та година на Специалния (младежки) окултен клас.
   
  "Съществувание, живот и отношение". Младежки окултен клас. XI школна година (1931–1932). Първо оригинално издание. Кърджали, Издателска къща „Жануа-98“, 1999. 490 с. ISBN 954-9589-53-6.
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор и коректори: Тинка Кондузова, Димитрия Иванова, Минка Андонова, Стоил Янев, Хенриета Недкова, Христо Андонов
  Графично оформление: Радко Иванов
  Координатор за отпечатването на неиздаваното и нередактирано Слово на Учителя Дънов: Вергилий Кръстев
  Предпечатна подготовка: Радко Иванов, ЕТ „БЕХИ“
   
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Тодорова (1888–1972), Славка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записки е запазена.
  Проверил и сравнил архивните единици Ефросина Антонова Ангелова-Пенкова.
   
  Бележки от книгата:
  Пояснение
  Отпечатаните лекции се публикуват по нередактирано копие на дешифрираната стенограма, запазено в Държавен исторически архив.
  Същите са издадени през 1947 година в томчетата: „Живот и отношение“: Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. ХI (1931–1932), т.1 и „Фактори в природата“: Лекции на Учителя на Младежкия окултен клас, г. ХI (1931–1932), т.2 – с редактирани заглавия, текст и чертежи.
  "Живот и отношения". Младежки окултен клас. Година XI (1931–1932). Том I. София, 1947.
  "Фактори в природата". Младежки окултен клас. Година XI (1931–1932). Том II. София, 1947.
   
  В настоящето издание 1 и 2 том се поместват заедно.
  – Вергилий Кръстев

  91 downloads

  Updated

 21. 09. Великата разумност

  Великата разумност


   
   
  "Великата разумност", Младежки окултен клас. Двадесета година (1932-1933), Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004
  Книгата за теглене - PDF

  Разумност, 23 септември 1932 г.
   
  Към изворите на живота, 30 септември 1932 г.
   
  Знание - съзнание и свръхсъзнание (Силите в пръстите. Знанието в природата), 7 октомври 1932 г.
   
  Граници на възможности, 14 октомври 1932 г.
   
  Постижения и възможности (Кому да обещаваме), 21 октомври 1932 г.
   
  Постигнати резултати, 28 октомври 1932 г.
   
  Движение, трептение и разширение (Дадено и установено), 4 ноември 1932 г.
   
  Контрасти в живота, 11 ноември 1932 г.
   
  Живот и благо, 18 ноември 1932 г.
   
  Силата на ума, 25 ноември 1932 г.
   
  Зависимост на мислите и чувствата от постъпките (Зависимост в природата), 2 декември 1932 г.
   
  Музикален път, 9 декември 1932 г.
   
  Една терца (Първата терца на живота), 16 декември 1932 г.
   
  Положителното и отрицателното, 23 декември 1932 г.
   
  Икономия на силите, 6 януари 1933 г.
   
  Отношение на мислите и чувствата, 13 януари 1933 г.
   
  Едно писмо, 20 януари 1933 г.
   
  Времето на доброто, 27 януари 1933 г.
   
  Точката и свободата, 3 февруари 1933 г.
   
  Отношение между прави, огънати и овални линии, 10 февруари 1933 г.
   
  Съотношение на ухото към ума, дробовете и стомаха, 17 февруари 1933 г.
   
  Прав път на енергиите, 24 февруари 1933 г.
   
  Голямото и малкото, 3 март 1933 г.
   
  Затвор и освобождение, 10 март 1933 г.
   
  Общи и частни положения, 17 март 1933 г.
   
  Отношение между ума и сърцето, 24 март 1933 г.
   
  Закон на доброто, 31 март 1933 г.
   
  Настъпване и отстъпване (Неразбраните работи в живота), 21 април 1933 г.
   
  Кандидати за председатели на фирмата, 28 април 1933 г.
   
  Стотният ключ, 5 май 1933 г.
   
  Трима господари, 12 май 1933 г.
   
  Разнообразието в живота, 19 май 1933 г.
   
  Пауза в живота, 26 май 1933 г.
   
  Координирани движения, 2 юни 1933 г.
   
  Трите посоки, 9 юни 1933 г.
   
  Свещеното сърце, 16 юни 1933 г.
   
  Три вида процеси, 23 юни 1933 г.
   
  Живот и идеал, 30 юни 1933 г.
   
  Великата Реалност, 7 юли 1933 г.
   
  Доволство в живота, 14 юли 1933 г
   
  Сигурното място, 21 юли 1933 г
   
  Обикновена и необикновена мисъл, 28 юли 1933 г.

   
   
  Книгата съдържа 42 беседи от Учителя Беинса Дуно, които представляват XII година от Специалния (младежки) окултен клас 1932 -1933г. Тридесет от тях са първо издание по оригинал, а останалите са препечатани от изданието 1949г.
   
  “Любовта между хората е закон на приближаване. Всеки човек, който се приближава към вас, ви обича. Всеки човек, който се отдалечава от вас, или ще бъде индиферентен, или ще ви мрази най-малкото. Вие ще кажете: “Вие може да се заблуждавате, че този човек се приближава.” Той физически може да се приближава, но вътрешно по същество, по мисъл, по чувство, той е далече от вас. Сега не е въпрос за физическо приближаване.”

  125 downloads

  Updated

 22. "Положителни и отрицателни чърти на човѣка", МОК, ИК "Жануа'98", 2006

  Положителни и отрицателни чърти на човѣка


   
   
  Лекции на специалният окултен клас на Учителя, 1928 - 1929 г. VIII година, 1-ва и 2-ра, ИК "Жануа'98", Второ издание, 2006 г. (стар стил). Книгата съдържа лекциите:
   
  1. Лѣность и прилежание, 24 август 1928 г.
  2. Гордост и ревност, 31 август 1928 г.

  90 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...