Jump to content

Издателство "Жануа-98"

14 files

 1. 01. Да им дам живот (1936)

  Да им дам живот

  „Да им дам живот“, Съборни беседи (1936),Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. Книгата за теглене - PDF
   

  1. Вѣра,
  19. 08. 1936 г.[опис]  

  2. Вѫтрѣшната връзка на живота
  20.08.1936 г.[опис]  

  3. Външна и вжтрешна любовь
  21.08.1936 г.[опис]  

  4. Основната чърта на новото
  22.08.1936 г. [опис]  

  5. Проникване
  23.08.1936 г [опис]  

  6. Човѣшко и Божествено*
  26.08.1936 г. [опис]  

  7. Проявениять и Непроявениятъ
  29.08.1936 г. [опис]  

  8. Любовьта и свободата
  30.08.1936г. [опис]  

  9. За Слава Божия
  20.09.1936г. [опис]  

  10. Дветѣ полушария
  22.09.1936 г. [опис]  

  11. До 29-ти юний
  19.05.1935 г. [опис]  

  12. Наближило е Царството Божие
  10.08.1930г. [опис]  
  ©ИК"Жануа'98"
  тел. 02/9 893 897
   
  компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
  Меглена Шкодрева
  Теодора Шкодрева

  Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.  

  Бележки:  

  * Беседата "Човѣшко и Божествено", поради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,  

  ** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държа на една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)  

  *** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.  

  Първо издание, София 2005

  77 downloads

  Updated

 2. 02. Лъчи на живота (1937)

  Лъчи на живота
  "Лѫчи на живота". Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Книгата за теглене - PDF
  Първият лъч на топлината
  18 юли 1937 г. [опис]
  Божието слово е опитано
  19 юли 1937 г. [опис]
  Ценности и възможности
  21 юли 1937 г. [опис]
  Стани
  23 юли 1937 г. [опис]
  Основните тонове
  25 юли 1937 г. [опис]
  Правилна обхода
  25 юли 1937 г. [опис]
  Реалното и идеалното
  28 юли 1937 г. [опис]
  Планини и долини
  30 юли 1937 г. [опис]
  Червен и светъл
  1 август 1937 г. [опис]
  Разбиране и съзнание
  1 август 1937 г. [опис]
  Нашето предназначение
  4 август 1937 г. [опис]
  Мед да потече
  6 август 1937 г. [опис]
  Качества на ума, сърцето и тялото
  8 август 1937 г. [опис]
  Двете състезания
  8 август 1937 г. [опис]
  Пътят и възможностите
  11 август 1937 г. [опис]
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния
  11 август 1937 г. [опис]
  Четирите правила
  13 август 1937 г. [опис]
  Да познават
  15 август 1937 г. [опис]
  Свободно даване
  22 август 1937 г. [опис]
  Четирите отношения
  22 август 1937 г. [опис]
  Трите ухания
  23 август 1937 г. [опис]
  Път за освобождение
  24 август 1937 г. [опис]
  Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]
  Вечно подмладяване
  22 септември 1937 г. [опис]

  Книгата съдържа 24 съборни беседи, държани от Учителя през 1937г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Причина за страданията е самия човек. Те нямат нищо общо със сърцето. Без сърце живот не може да съществува. Животът минава през сърцето. …Не си причинявайте сами болки.Не оплитайте сърцата си с със сърцата на другите хора. Не се влюбвайте! Любете без да се влюбвате. Погрешката на съвременните хора се заключава в това, че още със слизането си на земята, те залагат сърцата си. Сърцето е капитал, който за нищо в света не трябва да се залага. Казано е в Писанието: “Сине мой, дай ми сърцето си!” Единственият, Който има право на нашето сърце, това е Бог.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Лѫчи на живота. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 336 с. ISBN 954-9589-78-1.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  86 downloads

  Updated

 3. 03. Езикът на любовта (1939)

  Езикът на Любовта
   
  "Езикътъ на любовьта" Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Силата на Любовта
  12 юли 1939 г. [опис]
  Отличителни качества на мисълта
  12 юли 1939 г. [опис]
  Реалното в живота
  16 юли 1939 г. [опис]
  Четири основни правила на хигиената
  19 юли 1939 г. [опис]
  С вяра без смущение
  21 юли 1939 г. [опис]
  През вратата на Любовта
  23 юли 1939 г. [опис]
  Любов и почитание
  23 юли 1939 г. [опис]
  Той е
  26 юли 1939 г. [опис]
  Разумност
  30 юли 1939 г. [опис]
  Запазване и спечелване
  30 юли 1939 г. [опис]
  Умен, добър и силен
  2 август 1939 г. [опис]
  Търпение
  4 август 1939 г. [опис]
  Светлина, топлина и сила
  6 август 1939 г. [опис]
  Постоянното в живота
  6 август 1939 г. [опис]
  Първият плод на Духа
  9 август 1939 г. [опис]
  Господар и слуга
  11 август 1939 г. [опис]
  Опознаване
  12 август 1939 г. [опис]
  Вечният живот
  13 август 1939 г. [опис]
  Гласът на Любовта
  13 август 1939 г. [опис]
  Разнообразието в живота
  14 август 1939 г. [опис]
  На своето място
  15 август 1939 г. [опис]
  Възможностите на Любовта
  16 август 1939 г. [опис]
  Не дири своето си
  17 август 1939 г. [опис]
  Новият закон
  18 август 1939 г. [опис]
  Новораждане
  19 август 1939 г. [опис]
  Относителни и абсолютни разбирания
  20 август 1939 г. [опис]
  Малката молитва
  21 август 1939 г. [опис]
  Цар и служител
  22 август 1939 г. [опис]
  Трите неща
  26 август 1939 г. [опис]
  Запалката на свещения огън
  27 август 1939 г. [опис]
  Еднообразие и разнообразие
  27 август 1939 г. [опис]
  Нито близо, нито далече
  22 септември 1939 г. [опис]

  Книгата съдържа 32 съборни беседи, държани от Учителя през 1939г. по време на събора на Бялото братство при Седемте езера - Рила планина.
   
  “Под думата молитва разбирам следующето: тя е дишането на душата. Колкото повече човек се моли, колкото повече отправя ума си към Бога като се моли, той диша. …За да се молиш, не сядай пред Бога с роптание. Но като се приближиш да се молиш, да усещаш една радост.”
   
  * [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Езикътъ на любовьта. Беседи отъ Учителя, държани при седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1939 г. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 320 с. ISBN 954-9589-74-9.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Езикът на Любовта. Рилски беседи (1939). София, 1939.
  Бележки от книгата:
  Наборъ, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева, Теодора Шкодрева.
  Настоящото издание се прави по запазени въ Държавенъ архивъ оригинали на беседи отъ Учителя, държани при Седемтѣ рилски езера презъ лѣтото на 1937 г. Нѣкои отъ заглавията на беседитѣ се различаватъ отъ първото издание подъ редакцията на Паша Теодорова. Читателятъ може да се ориентира по датитѣ на беседитѣ, които съвпадат въ дветѣ издания. Уточненията на стенографката сѫ въ кръгли скоби и курсивъ. Добавенитѣ за яснота букви или думи сѫ поставени въ квадратни скоби.

  275 downloads

  Updated

 4. 04. Възможности на щастиетото (1941-42г.)

  Възможности на щастието
   
  "Възможности за щастие", Съборни беседи, 1941 г., Първо издание, ИК "Жануа '98", 2007 г., ISBN 978-954-376-007-7
  Книгата за теглене - PDF
  Възможности за щастието
  24 август 1941 г.
  Същината на човека
  24 август 1941 г.
  Любовта иде
  25 август 1941 г.
  Новият път
  26 август 1941 г.
  Зората на живота
  27 август 1941 г.
  Дишането
  29 август 1941 г.
  С Любов
  31 август 1941 г.
  Предназначението на човека
  31 август 1941 г.
  Прави възгледи
  3 септември 1941 г.
  Гладът
  5 септември 1941 г.
  Законът на лъжата
  7 септември 1941 г.
  Възелът
  7 септември 1941 г.
  Малкият опит
  10 септември 1941 г.
  Трите перпендикуляра
  12 септември 1941 г.
  Единственото нещо
  14 септември 1941 г.
  Двама или трима
  14 септември 1941 г.
  Четирите положения
  17 септември 1941 г.
  Лъжа и истина
  19 септември 1941 г.
  Името, царството и волята Божия
  21 септември 1941 г.
  Любов, знание и сила
  21 септември 1941 г.
  С любов
  22 септември 1941 г.
  Вложи в сърцето
  29 август 1942 г.
  Превръщане на величини
  29 юли 1932 г.
  Човешкото и Божественото
  26 август 1936 г.

  Забележка от редакторите на изданието: Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  Втората съборна беседа "Същината на човека" е препечатана от "Възможности за щастие", съборни беседи от Учителя, София, 1941.
   
  Последните три беседи: "Вложи в сърцето си", "Превръщане на величини" и "Човешкото и Божественото" публикуваме тук тъй като също са съборни и разполагаме с техните оригинали.

  79 downloads

  Updated

 5. 06. Младежки събори 1923 1930

  Младежки събори
   
  "Младежки събори", Младежки събори на учениците на Всемирното Бяло Братство, I-VIII, 2 юлий 1923 год. - 14 юлий 1930 год., Второ издание, ИК"Жануа'98", София, 2001, 404 стр., ISBN: 954-9589-56-0, (стар правопис)
  Книгата на PDF - за теглене
   
  Книгата е второ издание на беседи на Учителя Беинса Дуно от 8 младежки събора за периода от юли 1923г. до юли 1930г. Включени са и изказвания и реферати на негови ученици.
   
  Списък на беседите, изнасяни от Учителя
   
  1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
  2. Две думи! , 2 юли, 1923 г.
  3. Първото правило, 3 юли, 1923 г.
  4. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.
  5. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.
  6. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.
  7. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.
  8. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.
  9. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г.
   
  стар правопис
  нов правопис
  10. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.
  11. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.
  12. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.
  13. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.
  14. Вътрешни и външни връзки, 7 юли 1926 г.
  15. Особеното място, 8 юли 1926 г.
  16. Педагогически правила, 9 юли 1926 г.
  17. Мислещият човек, 14 август 1927 г.
  18. Правата мисъл, 15 август 1927 г.
  19. Роден от Бога, 8 юли 1928 г.
  20. Без окови, 9 юли 1928 г.
  21. Към свобода, 10 юли 1928 г.
  22. Първите стъпки, 7 юли 1929 г.
  23. Право си отсъдил, 12 юли 1930 г.
  24. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.
  25. Чрез Него стана, 14 юли 1930 г.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА
   
  ПЪРВИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1923 г.
   
  1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
  2. Ученичество (Д. Гарвалов) , 2 юли, 1923 г.
  3. Братско общежитие (Г. Радев) , 2 юли, 1923 г.
  4. Разисквания върху рефератите , 2 юли, 1923 г.
  5. Анархизмът и новото учение (М. Константинов) , 2 юли, 1923 г.
  6. Теософията и Толстой, предвестници на новото учение (П. Пампоров) , 2 юли, 1923 г.
  7. Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.
  8. Две думи! , 2 юли, 1923 г.
  9. Окултизъм и наука (Б. Боев), 3 юли, 1923 г.
  10. Окултни науки (К. Кузманов) , 3 юли, 1923 г.
  11. Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.
  12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.
  13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.
  14. Първото правило, 3 юли, 1923 г. (има промяна само в абзаците – текстът – не)
  15. Общи въпроси 5 юли, 1923 г
   
  ВТОРИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1924 г.
   
  1. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.
  2. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.
  3. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.
  4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.
  5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.
   
  ТРЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1925 г.
   
  1. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г.
  2. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.
  3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
  4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
  5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.
  6. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.
  7. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.
  8. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.
  9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
  10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.
   
  ЧЕТВЪРТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1926 г.
   
  1. Вътрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г.
  2. Идеалът на ученика - К. Тулешков , 7 юли 1926 г.
  3. Идеалът на окултния ученик - К. Паскалев, 7 юли 1926 г.
  4. Будност - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г.
  5. Особеното място – Учителя, 8 юли 1926 г.
  6. Идеалът на ученика, 8 юли 1926 г.
  7. Общение на детето с живата природа - Б. Боев, 8 юли 1926 г.
  8. Същност и задача на новото училище и учител - Ст. Русев, 8 юли 1926 г.
  9. За свободата на учителите - П. К. Пенков, 8 юли 1926 г.
  10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г.
   
  ПЕТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1927 г.
   
  1. Мислещият човек, Учителя 14 август 1927 г.
  2. Ние, Учението и животът, Кр. Тулешков, 14 август 1927 г.
  3. Ние, Учението и животът, М. Тодорова, 14 август 1927 г.
  4. Правата мисъл, Учителя 15 август 1927 г.
  5. Новото учение и съвременните задачи на живота, Б. Боев, 15 август 1927 г.
  6. Ние, учението и животът, Д-р Ст. Кадиев, 15 август 1927 г.
   
  ШЕСТИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1928 г.
   
  1. Роден от Бога, 8 юли 1928 г.
  2. Без окови, 9 юли 1928 г.
  3. Към свобода, 10 юли 1928 г.
   
  СЕДМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1929 г.
   
  1. Първите стъпки, 7 юли 1929 г.
   
  ОСМИ МЛАДЕЖКИ СЪБОР, 1930 г.
   
  1. Право си отсъдил, 12 юли 1930 г.
  2. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.
  3. Чрез Него стана, 14 юли 1930 г.

  93 downloads

  Updated

 6. 05. Разумният живот

  Разумният живот. Трите основи на живота
   
   
   
  "Разумният живот. Тритѣ основи на живота." Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2002. 128 с. ISBN 954-9589-57-9.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Разумният живот.
  Качества на разумния живот
  24 август 1924 г. [опис]
  Правила на разумния живот
  31 август 1924 г. [опис]
  Съзнателният живот като забава
  1 септември 1924 г. [опис]
  Царе – слуги на Господа
  7 септември 1924 г. [опис]

  Трите основи на живота
  Любовта
  27 февруари 1921 г. [опис]
  Вярата
  6 март 1921 г. [опис]
  Надеждата
  16 януари 1920 г. [опис]
  Великденски подарък
  24 април 1927 г. [опис]

  ИК "Жануа '98" (тел.: 9 893 897, факс: 987 87 30)
  Предпечатна подготовка: екип Стара Загора
   
  Второ издание, София, 2002
  ISBN 954-9589-57-9
   
  "Разумният живот" - 4 съборни беседи от Учителят дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство. в гр. София през лятото на 1924 год. 24.08.1924 год. - 07.09.1924 год.
   
  "Трите основи на живота" - беседи по стенографски бележки, 27 февруарий 1921 год., 6 март 1921 год., 16 Януарий 1920 год., 24 април 1927 г.
   
  Книгата е второ издание на осем беседи. Първите четири са държани от Учителят Беинса Дуно през лятото на 1924г. и са били издадени в отделна брошура “Разумния живот”. Следващите три са образували брошурата “Трите основи на живота” София 1921г. и са държани в края на 1920 и началото на 1921г. А последната беседа е включена от съставителите на настоящото издание и е държана през 1927г. със заглавие “Великденски подарък”

  108 downloads

  Updated

 7. 07. Втори младежки събор

  Втори младежки събор
   
  "Втори младежки събор", беседи от Учителя, изнесени пред участниците в събора, 6-8 юли, 1924 г., Първо издание, ИК"Жануа'98", 2009 г., ISBN-978-954-376-029-9
  Книгата на PDF за теглене
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Да възлюбиш Господа
  06.07.1924г.
  2. Разумното тълкувание на природните действия
  06.07.1924г.
  3. Разумната любов и светлата мисъл
  07.07.1924г.
  4. Топлината на живота
  08.07.1924г..
  5. За възпитанието
  08.07.1924г.
   
  Бележка на редакцията:
   
  Настоящото издание се прави по запазени в Български Държавен архив оригинали - ръкопис на беседите от Учителя Беинса Дуно пред Втория младежки събор -София 1924г.
   
  Разшифровките на първа, трета и пета беседи са с почерка на стенографката Паша Теодорова. Втората беседа е разшифрована от Савка Керемидчиева, а четвърта беседа - от Мария Тодорова.
  Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи от нас са поставени в квадратни скоби.
   
  ИК"Жануа'98" тел. 02/987 87 30 Набор, коректура и предпечатна подготовка: Меглена Шкодрева Теодора Шкодрева, Първо издание, 2009г., София

  83 downloads

  Updated

 8. 08. Заветът на любовта - 1944

  Заветът на любовта
   
  "Заветът на Любовта", Беседи от Учителя държани в с. Мърчаево, на Витоша и на Изгрева
  ПОСЛЕДНО СЛОВО 19.III.1944 - 20.XII.1944
  Първо оригинално издание Кърджали 1999
  Книгата за теглене - PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  Заветът на Любовта
   
  1. Пребъдване
  19.03.1944 г., с. Мърчаево
  2. Новото в живота
  22.03.1944 г., с. Мърчаево
  3. Най-красивият ден
  16.04.1944 г., Великден, с. Мърчаево
  4. Неразбрана и разбрана любов
  22.06.1944 г., вр. "Острец" на Витоша
  5. Той иде
  12.07.1944 г., Петровден, с. Мърчаево
  6. Поливане.
  25.08.1944 г., вр. "Острец" на Витоша
  7. Сиромах и богат.
  26.08.1944 г., х."Брокс" под вр."Острец" на Витоша
  8. Ценното
  27.08.1944 г., над х."Еделвайс" на Витоша
  9. Сянка и реалност
  28.08.1944 г., над х. "Еделвайс" на Витоша
  10. Зовът на новото
  24.09.1944 г., с, Мърчаево
  11. Милият поглед
  22.10.1944 г., Изгрев
  12. Служители на земята.
  25.10.1944 г., Изгрев
  13. Изменена посока
  27.10.1944 г., Изгрев
  14. Слабият и силният
  29.10.1944 г., Изгрев
  15. Факти,закони,причини
  1.11.1944 г., Изгрев
  16. Скрито богатство.
  3.11.1944 г., Изгрев
  17. Реалности в живота
  5.11.1944 г., Изгрев
  18. Най-лесната работа
  8.11.1944 г., Изгрев
  19. Неповторими неща
  10.11.1944 г., Изгрев
  20. Като малките деца.
  12.11.1944 г., Изгрев
  21. На фокус
  15.11.1944 г. Изгрев
  22. Най-малкото приложение
  17.11.1944 г., Изгрев
  23. Деветте съществени причини
  19.11.1944 г., Изгрев
  24. Божествени подбуди
  22.11.1944 г., Изгрев
  25. Най-малката работа
  6.12.1944 г., Изгрев
  26. Постижения
  8.12.1944 г., Изгрев
  27. Разумна икономия
  10.12.1944 г., Изгрев
  28. Най-голямото благо
  13.12.1944 iv, Изгрев
  29. Неделими неща
  15.12.1944 г., Изгрев
  30. Най-добрият подарък
  17.12.1944 г., Изгрев
  31. Последното Слово
  20.12.1944 г., Изгрев
   
  Пояснение
   
  Настоящите лекции се публикуват по нередактираното копие на дешифрираните стенограми, запазени в Държавен исторически архив. Доказателство за автентичността на лекциите е почеркът на стенографката Паша Тодорова върху всяка лекция "готова за печат" и при ръкописната редакция на заглавията.
   
  Изключение прави лекцията "Реалности в живота", която се издава по отпечатаната в томчето "Заветът на Любовта" - т.2, с.141-164, поради липса на оригинал в Държавен исторически архив.
  Същите са отпечатани в томчетата "Заветът на Любовта" (София, 1944) - т.1. Беседи от Учителя, държани в с. Мърчаево, Софийско (19.III.1944 - 24.IX.1944); т.2, т.З. Беседи от Учителя, държани в София - Изгрев (22.Х.1944 - 20.XII.1944).

  317 downloads

  Updated

 9. 09. Сборник Лекции - 1917-1943

  Сборник лекции, (1917-1943)
   

  "Сборник лекции", беседи от младежки окултен клас, неделни беседи, рилски беседи, общ окултен клас от периода (1917-1943), Първо издание, ИК "ЖАНУА-98", 2009 г., ISBN 978-954-376-022-0 Книгата за теглене на PDF
   
   

  СЪДЪРЖАНИЕ  

  МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС
   
  1. Образуване на добрите навици
  7 февруари 1923
  2. Педагогическа лекция
  7 март 1923
  3. Най-добрият метод в природата за човека
  4 април 1923
  4. Житеното зърно
  11 април 1923
  5. Отношение на природните сили към човешката душа
  30 май 1923
  6. Опити
  20 юни 1923
  7. Светът на ограниченията. Физическият живот
  28 юни 1929
  8. Огъната площ
  4 април 1930
  9. Задача и отклонение в младежкия клас
  18 април 1930
  10. Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта
  23 май 1930
  11. Къртът, славеят и пчелата
  30 май 1930
  12. Образци за самовъзпитание
  13 юни 1930
   
  НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ
   
  13. Растене и познание
  7 януари 1917
  14. Блажените
  4 февруари 1917
  15. Малкият закон
  22 юни 1919
  16. Обичен и скъп
  8 октомври 1922
  17. И ангел Господен говори на Филипа
  15 октомври 1922
  18. Блажени кротките
  23 юни 1929
  19. Да имат живот
  1 септември 1929
  20. Стотникът
  8 септември 1929
  21. Тридесет и осем години
  15 септември 1929
  22. Понеже аз живея, и вие ще живеете
  29 декември 1929
   
  РИЛСКИ БЕСЕДИ
   
  23. Малкият стрък
  13 юли 1925
  24. На езерата
  1 август 1930
  25. Три въпроса за Бога
  8 август 1930
   
  ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС
   
  26. Планински върхове
  5 септември 1928
  27. Двамата бакали
  15 януари 1930
  28. Мисли, чувства, постъпки и пеене
  11 август 1943  

  В настоящя сборник за пръв път без редакторска намеса се публикуват стенографските записи на лекции и беседи на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), изнесени в периода 1917-1943 г.
   
  Местата в дешифрираната стенограма, където липсва или не може да бъде разчетен текст, са отбелязани с многоточие в квадратни скоби [...]. За улесняване на прочита в квадратни скоби [ ] са добавени отделни думи или изрази. Бележките на стенографите са отпечатани в курсив.
   
  При изготвяне на илюстрациите стриктно са следвани скиците от дешифрираните стенограми.
   
  Поясненията на някои специални термини и остарели или диалектни думи в края на книгата са съставени от издателския екип.
   
  АВТЕНТИЧНОСТТА НА СТЕНОГРАФСКИТЕ ЗАПИСИ Е ЗАПАЗЕНА  
  Първо издание
  Предпечатна подготовка:
  Наталия Ангелова
  Росица Ангелова
  Валентина Генчева
  Иванка Софронова
   
  Печат
  "Симолини '94"
   
  ИК "ЖАНУА-98"
  тел. 02/ 987 87 30
  ISBN 978-954-376-022-0

  115 downloads

  Updated

 10. 01. Да им дам живот (1936)

  Да им дам живот
   

  „Да им дам живот“, Съборни беседи (1936),Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2005. Книгата за теглене - PDF
   

  1. Вѣра,
  19. 08. 1936 г.[опис]  

  2. Вѫтрѣшната връзка на живота
  20.08.1936 г.[опис]  

  3. Външна и вжтрешна любовь
  21.08.1936 г.[опис]  

  4. Основната чърта на новото
  22.08.1936 г. [опис]  

  5. Проникване
  23.08.1936 г [опис]  

  6. Човѣшко и Божествено*
  26.08.1936 г. [опис]  

  7. Проявениять и Непроявениятъ
  29.08.1936 г. [опис]  

  8. Любовьта и свободата
  30.08.1936г. [опис]  

  9. За Слава Божия
  20.09.1936г. [опис]  

  10. Дветѣ полушария
  22.09.1936 г. [опис]  

  11. До 29-ти юний
  19.05.1935 г. [опис]  

  12. Наближило е Царството Божие
  10.08.1930г. [опис] ©ИК"Жануа'98"
  тел. 02/9 893 897
   
  компютьрен набор, коректура и предпечатна подготовка:
  Меглена Шкодрева
  Теодора Шкодрева
   

  Настоящото издание се прави по запазени в Държавен архив оригинали на беседи от Учителя. Поради липса на оригинал шеста беседа е препечатана от изданието София 1936г., което е силно редактирано. Уточненията на стенографката са в кръгли скоби и курсив. Добавените за яснота букви или думи са поставени в квадратни скоби.  

  Бележки:  

  * Беседата "Човѣшко и Божествено", поради липса на оригинал е препечатана от първо издание – София, 1936 г.,  

  ** Беседата "До 29-ти юний" е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпреки че е държа на една годи на по-рано (1935г.), е добавена към настоящото издание, защото томчето, към което принадлежи хронологически - „Ценната дума" УС 1934-35г., е вече издадено.(бел.ред.)  

  *** Беседата „Наближило е Царство божие“ е непечатана и липсва в каталога на Елена Андреева. Въпре­ки, че е държана през 1930 г., е добавена към настоящото издание, тъй като томчето, към което принадлежи хронологически - „Благословенна между жените" - Рилски беседи 1930г., няма да бъде преиздадено, поради липса на ори­гинали. Беседата е дешифрирана с правопис от преди реформата през 1923 г.  

  Първо издание, София 2005

  77 downloads

  Updated

 11. 10. Вечното благо, СБ 1943 г., ИК"Сонита", 1997 г.

  "Вечното благо"  Съборни беседи - 1943 г.


   
   
  "Вечното благо". Беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство в периода от 15.08.1943 до 02.01.1944 г. Издателство "Сонита", София, 1997 г., Второ (фототипно издание) на първото издание от 1944 г., ISBN 954-8646-14-5
  Книгата за теглене PDF
   
  Съдържание:
   
  Вечното благо 15 август, 1943г.
  Същественото в живота 15 август, 1943г.
  Ден на Любовта 22 август, 1943г.
  Новото в живота22 август, 1943г.
  Гласът на душата 23 август, 1943г.
  Жилища на човешката душа 27 август, 1943г.
  Раждането 29 август, 1943г.
  Единствената сила 29 август, 1943г.
  Номер първи1 септември, 1943 г.
  Проявен и непроявен 3 септември, 1943 г.
  Блаженствата 5 септември 1943 г.
  Новата присадка 5 септември 1943 г.
  Възприемане и предаване 5 септември 1943 г.
  Хармония в живота 10 септември, 1943 г.
  Пътят към изток 12 септември, 1943 г.
  Извор на Любовта 12 септември, 1943 г.
  Добри плодове 15 септември, 1943 г.
  Четирите правила 3 октомври, 1943 г.
  Проявеният живот 3 октомври 1943 г.
  Сито и дармон 2 януари 1944 г.

  80 downloads

  Updated

 12. 09. Сборник Лекции - 1917-1943

  Сборник лекции, (1917-1943)
   
   

  "Сборник лекции", беседи от младежки окултен клас, неделни беседи, рилски беседи, общ окултен клас от периода (1917-1943), Първо издание, ИК "ЖАНУА-98", 2009 г., ISBN 978-954-376-022-0 Книгата за теглене на PDF
   
   

  СЪДЪРЖАНИЕ  

  МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС
   
  1. Образуване на добрите навици
  7 февруари 1923
  2. Педагогическа лекция
  7 март 1923
  3. Най-добрият метод в природата за човека
  4 април 1923
  4. Житеното зърно
  11 април 1923
  5. Отношение на природните сили към човешката душа
  30 май 1923
  6. Опити
  20 юни 1923
  7. Светът на ограниченията. Физическият живот
  28 юни 1929
  8. Огъната площ
  4 април 1930
  9. Задача и отклонение в младежкия клас
  18 април 1930
  10. Музиката като метод за смяна на състоянията. Работата - отглас на любовта
  23 май 1930
  11. Къртът, славеят и пчелата
  30 май 1930
  12. Образци за самовъзпитание
  13 юни 1930
   
  НЕДЕЛНИ БЕСЕДИ
   
  13. Растене и познание
  7 януари 1917
  14. Блажените
  4 февруари 1917
  15. Малкият закон
  22 юни 1919
  16. Обичен и скъп
  8 октомври 1922
  17. И ангел Господен говори на Филипа
  15 октомври 1922
  18. Блажени кротките
  23 юни 1929
  19. Да имат живот
  1 септември 1929
  20. Стотникът
  8 септември 1929
  21. Тридесет и осем години
  15 септември 1929
  22. Понеже аз живея, и вие ще живеете
  29 декември 1929
   
  РИЛСКИ БЕСЕДИ
   
  23. Малкият стрък
  13 юли 1925
  24. На езерата
  1 август 1930
  25. Три въпроса за Бога
  8 август 1930
   
  ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС
   
  26. Планински върхове
  5 септември 1928
  27. Двамата бакали
  15 януари 1930
  28. Мисли, чувства, постъпки и пеене
  11 август 1943  

  В настоящя сборник за пръв път без редакторска намеса се публикуват стенографските записи на лекции и беседи на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), изнесени в периода 1917-1943 г.
   
  Местата в дешифрираната стенограма, където липсва или не може да бъде разчетен текст, са отбелязани с многоточие в квадратни скоби [...]. За улесняване на прочита в квадратни скоби [ ] са добавени отделни думи или изрази. Бележките на стенографите са отпечатани в курсив.
   
  При изготвяне на илюстрациите стриктно са следвани скиците от дешифрираните стенограми.
   
  Поясненията на някои специални термини и остарели или диалектни думи в края на книгата са съставени от издателския екип.
   
  АВТЕНТИЧНОСТТА НА СТЕНОГРАФСКИТЕ ЗАПИСИ Е ЗАПАЗЕНА Първо издание
  Предпечатна подготовка:
  Наталия Ангелова
  Росица Ангелова
  Валентина Генчева
  Иванка Софронова
   
  Печат
  "Симолини '94"
   
  ИК "ЖАНУА-98"
  тел. 02/ 987 87 30
  ISBN 978-954-376-022-0

  72 downloads

  Updated

 13. "Да им дам живот", Съборни беседи (1936). Фототипно от изданието 1936 г., ИК "Сонита", 1997 г.

  "Да им дам живот"
  Съборни беседи 1936 г.


   
   
  "Да им дам живот", Съборни беседи дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1936 год. - "Изгрев". Издателство "Сонита", София, 1997 г. Второ (фототипно) издание на изданието от 1936 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
  Да им дам живот, 19.08.
  Вътрешна връзка, 20.08.
  Външна и вътрешна любов, 21.08.
  Основни черти на новото22.08.
  Проникване, 23.08.
  Човешко и Божествено, 26.08.
  Проявеният и непроявеният, 29.08.
  Пътища на Любовта, 30.08
  За слава Божия, 20.09.
  Двете полушария, 22.09.

  81 downloads

  Updated

 14. По Бога направени - 1997г.

  "По Бога направени"
  Съборни беседи 1929 г.
   
  "По Бога направени", Съборни беседи дадени от Учителя на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, Изгрева, през лятото на 1929 год. Фототипно второ издание.
   
  Съдържание:
   
  По Бога направени 25 август 1929 г.
  Положителни и отрицателни страни на живота 26 август 1929 г.
  Линиите на Природата 27 август 1929 г.
  Абсолютна чистота 21 август 1929 г.
  Духовното у човека 22 септември 1929 г.

  95 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...