Jump to content

Съборни беседи (1906 -1944)


Sub Category  

1 file

 1. Пакет от Съборни беседи -качен на 01.01.2018

  Първи издания
   
  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г.
   
  СЪБОРНИ БЕСЕДИ
  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19..-26.08.1919 Търново), София 1919, 19962 , Съдържание
  Мировата Любов - Козмичната Обич, 2 съборни беседи (1919), София 1919, 19472, Берлин 19893 , Съдържание
  Беседи и напътвания, държани от Учителя (19.-24.08.1920 Търново),София 1920, 19962*, Съдържание
  Новото Човечество, съборна беседа (19.08.1920 Търново), София 1921,19472 , Съдържание
  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1921 Търново), София 1921, 19962 , Съдържание
  Пробуждане на колективното съзнание, съборна беседа, (19.08.1921 Търново), София 1921, Съдържание
  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя (19.-25.08.1922 Търново), София 1922, 19962, Съдържание
  Новият живот, съборна беседа (19.08.1922 Търново), Търново 1922, София 19472
  Разумният живот, СБ (24.08-07.09.1924 София), Русе 1924, Съдържание
  Съзнателният живот като забава, съборна беседа (01.09.1924 София), Русе 1924
  Наряд и упътвания (23.-29.08.1925 Търново), София 1925, Съдържание
  Две свещени положения, СБ (23.08.-06.09.1925 Търново), София 1925, Съдържание
  Свещеният огън, СБ (22.-29.08.1926 София), София 1926, 19962, Съдържание
  Пътят на ученика, СБ (19.-24.08.1927 София), София 1927, 19961, Съдържание
  Любов към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927
  Обич към знанието, съборна беседа (21.08.1927 София), София 1927
  Ключът нa живота, съборна беседа (22.08.1928), София 1928
  По Бога направени, СБ (21.08.-22.09.1929 Рила и София), София 1929, Съдържание
  Абсолютна чистота, съборна беседа (21.08.1929), София 1929,Пловдив 1929, Видин 19962
  Линиите на природата. Светлина върху живота, съборна беседа (27.08.1929), София 1929
  Благословена между жените, СБ (17.-21.08.1930 Рила), София 1930, Съдържание
  Любов към Бога, СБ (12.-22.07.1931 Рила), София 1932, Съдържание
  Нашето място, СБ (30.07.-10.08.1931 Рила), София 1932, Съдържание
  Отиване и връщане, СБ (19.-21.08.1931 София), София 1932, Съдържание
  Ценното из книгата на великия живот, СБ (19.07.-24.08.1932 Рила), София 1932, Съдържание
  Бъдещето верую на човечеството, СБ (01.-03.09.1933 София),София 1934, 19952 , Съдържание
  Великото в живота, СБ (05.-15.08.1934 Витоша), София 1934
  Часът на любовта, СБ (19.-21.08.1934 София), София 1934, Съдържание
  Царският път на душата, СБ (06.08.-04.09.1935 Рила и София),София 1935, 19932 , Съдържание
  Да им дам живот, СБ (19.08.-22.09.1936), София 1936, Съдържание
  Лъчи на живота, СБ (18.07.-24.08.1937 Рила), София 1937, 19932, Съдържание
  Двигатели в живота, СБ (12.07.-28.08.1938 Рила), София 1938, Съдържание
  Езикът на Любовта, СБ (12.07.-22.09.1939 Рила и София), София 1939, Съдържание
  Божествен и човешки свят, СБ (23.07.-22.09.1940 Рила и София), София 1940, 19952, Съдържание
  Възможности за щастие, СБ (24.08.-22.09.1941 София), София 1941, 19952 , Съдържание
  Опорни точки на живота, СБ (21.06.-20.09.1942 Рила и София), София 1942, 19932, 19963, Съдържание
  Вечното благо (всички беседи от 15.08. до 03.10.1943), София 1944, Съдържание (този цикъл от беседи е сложен в "Последно слово" в каталога)

  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието.
  --------------------------------------------------------
  * Второто издание е със заглавие "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя"
   
  Втори вариант на списъка от първите издания
   
  СЪБОРНО СЛОВО
  СБ "Мировата Любов и Космичната Обич" 2 беседи София, 1919,1947, Съдържание
  СБ 1919 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново Издадена 1919 10 беседи Съдържание
  СБ 1920 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново, Издадена 1920 10 беседи Съдържание
  СБ 1921 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1921 г. в Търново, Издадена 1921 21 беседи Съдържание
  СБ 1922 г. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1922 г. в Търново, Издадена 1922 20 беседи Съдържание
  СБ 1920 "Новото човечество" 4 беседи 1921, 1947 Съдържание
  СБ 1921 г "Пробуждане на колективното съзнание" - 1 беседа 1947 Съдържание
  СБ 1924 г., "Разумния живот" Русе 1924 , 4 беседи Съдържание
  СБ 1925 г., "Наряди и упътвания от Учителя" (1925). София, Съдържание
  СБ 1925 г., "Две свещени положения" 1925 г. 9 беседи, Съдържание
  СБ 1926 г., Свещеният огън 1926 10 беседи Съдържание
  СБ 1927 г., "Пътят на ученика" 1927 9 беседи Съдържание
  СБ 1929 г., "По Бога направени" 1929 3 беседи Съдържание
  СБ 1931 г., "Отиване и връщане",. 1932 3 беседи Съдържание
  СБ 1933 г., "Бъдещото верую на човечеството" 1934 4 беседи Съдържание
  СБ 1934 г., "Часът на любовта" 1934 г 4 Беседи Съдържание
  СБ 1936 г., "Да им дам живот" 1936 - 10 беседи Съдържание
  СБ 1941 г., "Възможности за щастие" 1941 21 беседи Съдържание
  СБ 1943 г., "Вечното благо " 1944 20 беседи Съдържание

  Издания от Жануа-98
  Съборни беседи
  Разумният живот - Книгата 1924
  Младежки събори - Книгата 1923 1930
  Втори младежки събор - Книгата 1924 (Нередактирани от стенограми)
  Да им дам живот - Книгата 1936
  Лъчи на живота - Книгата 1937
  Езикът на любовта - Книгата 1939
  Възможности на щастието - Книгата 1941
  Заветът на любовта - Книгата 1944
  Сборник Лекции - Книгата 1917-1943

  Издателство Бяло Братство
  Съборни Беседи
  Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007 Съдържание
  Мировата Любов1919 –1921 - Издадена 2008 Съдържание
  Аз съм истинската лоза 1922 - Издадена - Варна "Роял 77" 1992г. Съдържание
  Новият живот 1922 –1924 - Издадена 2009 Съдържание
  Свещеният огън 1925 –1926 - Издадена 2009 Съдържание
  Пътя на ученика 1927 -1930 - Издадена 2010 Съдържание
  Книгата на великия живот 1932 –1934 - Издадена 2008 Съдържание
  Царският път на душата 1935 –1936 - Издадена 2009 Съдържание
  Лъчи на живота 1937 –1938 - Издадена 2010 Съдържание
  Езикът на любовта 1939 -1940 - Издадена 2010 Съдържание
  Възможности за щастие 1941 -1943 - Издадена 2011 Съдържание
  Магическата сила на любовта СБ (15.08.1940), София 1993
  Израил и българин, НБ (08.09.1940), София 1995

  Съборни Рилски беседи
  Любов към Бога, 1931 беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера (през лятото на 1931), Издадена 2005 - Съдържание

  383 downloads

  1 коментар

  Обновен

×