Jump to content

Утринни Слова (1930-1944)


Sub Category  

1 file

 1. Пакет на Утринни слова -качен на 1.01.2018

  Пакета съдържа следните файлове. Възможно е скоро да се качи отново, като се добавят файлове.
   
   
  УТРИННИ СЛОВА
   
  Утринни слова от изданията до 1950 г.
   
   
  Първа година (1930-1932), Съдържание
  1. Абсолютна истина, том 1,1-16 беседа - София 1949, 19942

  Втора година (1932-1933), Съдържание
  2. Ново разбиране, том1, 1-12 беседа - София 1949
  3. Сеятелят, том 2, 13-27 беседа - София 1950, 19962, 19963
  4. Дреха на живота, том 3, 28-40 беседа - София 1950, 19962

  Трета година (1933-1934), Съдържание
  5. Ново разбиране за времето, том 1, 1-20 беседа - 1996 (Първо издание, няма издания до 1950 г.)
  6. Младият, възрастният и старият, том 2, 21-48 беседа - 1996 (Първо издание, няма издания до 1950 г.)

  Четвърта година (1934-1935), Съдържание
  7. Учение и работа, том 1,1-14 беседа - София 1939
  8. Ценната дума, том 2, 15-41 беседа - София 1941
  9. Възходящият път, единична беседа (26.05.1935), София 1935

  Пета година (1935-1936), Съдържание
  10. Трите родословия, том 1, 1-17 беседа - 1943
  11. Устойчиви величини, том 2, 18-34 беседа - 1943

  Шеста година (1936-1937), Съдържание
  12. Той създава, том 1, 1-15 беседа - София 1947
  13. Старото отмина, том 2, 16-35 беседа - София 1947

  Седма година (1937-1938), Съдържание
  14. Ликвидация на века, том 1, 1-18 беседа - София 1948, 19982
  15. Красотата на душата, том 2,19-39 беседа - София 1948, 19942

  Тринадесета година (1943-1944), Съдържание
  16. Новото начало 13 беседи - София 1944

  Списъкът е направен според каталога на Елена Андреева 1996г. Горният индекс към годините е поредния номер на изданието. Добавена е само датата на второто издание - "Ликвидация на века" - 1998 г.
   
  Каталога на "Жануа-98"
   
  Утринни Слова
  Абсолютна истина - Книгата 1930-1932г. (от първите издания)
  Ново разбиране - Книгата 1932г. (от първите издания)
  Сеятелят - Книгата1932-1933г. (от първите издания)
  Дреха на живота - Книгата 1933г. (от първите издания)
  Новото разбиране на връзката в живота - Книгата 1933-1934г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
  Учение и работа - Книгата 1934-1935г. (от първите издания)
  Ценната дума - Книгата 1934-1935г (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
  Трите родословия - Книгата 1935-1936г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
  Аз го създадох том 1- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
  Аз го създадох том 2- Книгата 1936-1937г. (Нередактирани от стенограми) (има първо издание)
  Ликвидация на века- Книгата 1937-1938г. (от първите издания)
  Красотата на душата- Книгата1937-1938г. (от първите издания)
  Добрият език - Книгата 1938-1939г (Нередактирани от стенограми)
  Изпитът на любовта - Книгата 1938-1939г. (Нередактирани от стенограми)
  Съгласуване на мислите - Книгата 1940-1941г. (Нередактирани от стенограми)
  Последното добро - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
  Близо и далеч - Книгата 1941-1942г. (Нередактирани от стенограми)
  Важни и належащи неща - Книгата 1942-1943г, (Нередактирани от стенограми)
  Плодовете на любовта- Книгата1942-1943г. (Нередактирани от стенограми)
  Новото начало- Книгата от 1944 г. ; Книгата на Жануа, 2007(Нередактирани от стенограми)

  Утринни Слова Издателство "Бяло Братство"
   
  На 21 септември 1930 г. Учителя държи беседата Абсолютната истина, а през следващите две години в неделните утрини изнася още 15 кратки слова. Оформени като част от лекциите на Учителя, от есента на 1932 г. до януари 1944 г. тези слова се изнасят всяка неделя преди изгрев; така се ражда цикълът Утринно слово.
   
  Проектът Утринно слово на Издателство Бяло Братство предвижда то да се издаде в хронологична последователност, като обемът на поредицата ще включва 12 тома.
   
  Досега са издадени пет тома, съдържащи беседите от 21 септември 1930 г. до 20 септември 1936 г.
   
  Преди този проект има други издания на "Бяло Братство" в интервала между 1994 г. и 2000 г.
  „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 2012, Съдържание
  „Абсолютна истина“ , УС 1-ва година, (1930-1932), 16 беседи Изд. 1994 г.
  „Сеятелят“ , УС 2-ра година, (1932-1933) ,40 беседи Изд. 2012, Съдържание
  „Сеятелят“ , УС 2-ра година, т.II (1932-1933) ,13-27 беседа Изд. 1996,
  „Ново разбиране за времето“ , УС 3-та година, (1933-1934) - 48 беседи Изд. 2012, Съдържание
  „Ново разбиране за времето“ , УС 3-та година, т.I (1933-1934) - 1-20 беседа Изд. 1996
  „Младият, възрастният, старият“ , УС 3-та година, т.II (1933-1934) - 21-48 беседа Изд. 1996
  „Учение и работа“ , УС 4-та година, т. I, (1934-1935) - 41 беседи Изд. 2013, Съдържание
  "Топлината на Любовта" , УС 5-та година, (1935-1936) - 34 беседи Изд. 2013, Съдържание
  „Старото отмина“, УС 6-та година, (1936-1937 г.) - 35 беседи Изд. 2013 г. Съдържание
  „Старото отмина“, УС 6-та година, т.II, (1937 г.) - 20 беседи Изд. 1999 г. Съдържание
  „Ликвидация на века“, УС 7-ма година, (1937-1938г.) - 39 беседи, Изд. 2014 г.
  „Ликвидация на века“, УС 7-ма година,т.I, (1937-1938г.) - 1-18 беседa Изд. 1998 г. Съдържание
  „Красота на душата“, УС 7-ма година,т.II, (1937-1938г.) - 19-39 беседa Изд. 1998 г.
  „Първият момент на Любовта“ УС , т.I, 9-та година, (1939-1940) - 1-18 беседа Изд. 1997 Съдържание
  „Обичайте и радвайте се!“ УС, т.II, 9-та година, (1939-1940) - 18-36 беседа Изд. 1997 Съдържание
  „Последното добро“ УС , т.I, 11-та година, (1941-1942) - 1-15 беседа Изд. 1997
  „Близо и далече“ УС , т.II, 11-та година, (1941-1942) - 16-30 беседа Изд. 1997
  „Важни и належащи неща“ УС, т.I, 12-та година, (1942-1943) - 1-17 беседа Изд. 1997
  „Плодовете на Любовта“ УС, т.II, 12-та година, (1942-1943) - 18-34 беседа Изд. 1997
  „Новото начало“ УС, 13-та година, (1943-1944) - 13 беседи, Изд. 2000 Съдържание

  440 downloads

  0 коментара

  Обновен

×