Jump to content

Издателство "Жануа-98"

22 files

 1. 06. Учение и работа

  Учение и работа


   
  "Учение и работа", Утринни Слова, година IV, (1934–1935), Второ издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2013, 214 с. ISBN 978-954-376-087-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Учение и работа
  23 септември 1934 г. [опис]
  Послушание
  30 септември 1934 г. [опис]
  Посвещения в живота
  7 октомври 1934 г. [опис]
  Каин и Авел
  14 октомври 1934 г. [опис]
  Тънкият конец
  11 ноември 1934 г. [опис]
  Езикът на дъгата
  18 ноември 1934 г. [опис]
  Петте постижения
  25 ноември 1934 г. [опис]
  Доброто име
  2 декември 1934 г. [опис]
  Абсолютната и Относителната реалност
  9 декември 1934 г. [опис]
  В Ниневия
  16 декември 1934 г. [опис]
  Правият път
  6 януари 1935 г. [опис]
  Причинният свят
  13 януари 1935 г. [опис]
  Товарене и разтоварване
  20 януари 1935 г. [опис]
  Подмладяване
  27 януари 1935 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 23.09.1934 г. до 27.01.1935 г.
  Често хората скърбят, страдат, смущават се вътрешно, без да знаят дълбоката причина за това. Щом няма видима, външна причина за скръбта им, тогава причината е вътрешна и се дължи на факта, че между Бога и човешките души има някакво препятствие. Това препятствие не позволява да става правилна обмяна. – Какво трябва да направим, за да възстановим връзката си с Първата Причина? – Махнете препятствието от пътя си. – Можем ли ние сами да го махнем? – Както сами сте го турили, така и сами можете да го махнете. Ако друг някой беше поставил препятствието на пътя ви, мъчно бихте могли да го махнете.
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Учение и работа. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Учение и работа. Утринни Слова. Година IV (1934–1935). Том I. София, 1939.
  Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

  108 downloads

  Updated

 2. 05. Новото разбиране на връзката в живота

  Новото разбиране на връзката в живота


   
   
  "Новото разбиране на връзката в живота". Утринни Слова (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 496 с. ISBN 954-9589-43-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Новото разбиране на връзката в живота
  24 септември 1933 г. [опис]
  Двата процеса в живота – двата гласа
  1 октомври 1933 г. [опис]
  Вечният порядък и безпорядъкът в живота
  8 октомври 1933 г. [опис]
  Разбирането на Словото
  15 октомври 1933 г. [опис]
  Слушайте Го! Дай свобода!
  22 октомври 1933 г. [опис]
  Няма да ви остави
  29 октомври 1933 г. [опис]
  Общото благо
  5 ноември 1933 г. [опис]
  Силен и умен – Двете погрешки. Трите категории. Третото положение
  12 ноември 1933 г. [опис]
  Истинската добродетел
  19 ноември 1933 г. [опис]
  Красивата страна на живота
  26 ноември 1933 г. [опис]
  Молитвата
  3 декември 1933 г. [опис]
  Законът на молитвата
  10 декември 1933 г. [опис]
  Две правила
  17 декември 1933 г. [опис]
  Трите изпитания
  24 декември 1933 г. [опис]
  Радост, която никой няма да отнеме
  31 декември 1933 г. [опис]
  Едно изречение
  7 януари 1934 г. [опис]
  Реалното и нереалното
  14 януари 1934 г. [опис]
  Синовно отношение
  21 януари 1934 г. [опис]
  В какво седи духовният живот
  28 януари 1934 г. [опис]
  Изпълнение волята
  4 февруари 1934 г. [опис]
  Младият, възрастният и старият
  11 февруари 1934 г. [опис]
  Не пресушавай живота
  18 февруари 1934 г. [опис]
  Любов и разбиране
  25 февруари 1934 г. [опис]
  Обичай Божественото
  4 март 1934 г. [опис]
  Новата дреха
  11 март 1934 г. [опис]
  Едно ви трябва
  18 март 1934 г. [опис]
  Възстановете Любовта
  25 март 1934 г. [опис]
  Единственият свободен
  1 април 1934 г. [опис]
  Слугуване
  8 април 1934 г. [опис]
  Божествен и човешки порядък
  15 април 1934 г. [опис]
  Бъдете като Баща си!
  22 април 1934 г. [опис]
  Бедният Лазар и богатият
  29 април 1934 г. [опис]
  Господарят и на двете
  6 май 1934 г. [опис]
  Носителят на Неговото Слово
  13 май 1934 г. [опис]
  Като себе си! Трите идеи
  20 май 1934 г. [опис]
  Двата порядъка. Качества на младия
  27 май 1934 г. [опис]
  Трите страни на съзнанието
  3 юни 1934 г. [опис]
  Противоречие и благо
  10 юни 1934 г. [опис]
  Което става
  17 юни 1934 г. [опис]
  Към Емаус
  24 юни 1934 г. [опис]
  Върховният авторитет
  8 юли 1934 г. [опис]
  Справедливост, милосърдие
  15 юли 1934 г. [опис]
  Пътят на възкресението
  22 юли 1934 г. [опис]
  Човешкото и Божественото
  29 юли 1934 г. [опис]
  Трите изпита (Трите велики закона)
  26 август 1934 г. [опис]
  Законът на подмладяването
  2 септември 1934 г. [опис]
  Съшествие на Духа
  9 септември 1934 г. [опис]
  Вярата и Небето
  16 септември 1934 г. [опис]

  Книгата включва 48 утринни слова от Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1933 и през 1934г. Беседите се публикуват по оригинали.
   
  “Човек, който иска да има уважението и почитанието на хората, преди да има любовта на Бога, той не разбира добре нещата. За да бъдеш почитан и уважаван, трябва да имаш Божията Любов. Ако дадеш уважение и почитание на хората без любов, ти се поставяш на най-опасното положение. Всичките хора, които те обичат, ще искат да вземат нещо от тебе. Когото и да обичаш, все трябва да дадеш нещо от себе си. Земната любов не е съвършена. Ако си здрав, ще те обичат, ако имаш пари, ще те обичат. Ти трябва да бъдеш готов на земята за обичта да платиш. За всяка обич трябва да платиш.”
   
  Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Новото разбиране на връзката в живота. Утринни Слова (1933–1934). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 496 с. ISBN 954-9589-43-9.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Даниела Станкова.
  Корекция: Анна Стаменова, Марина Иванова.
  Предпечатна подготовка: Марина Иванова.
  Бележки от книгата:
  Забележка на Вергилий Кръстев, координаторът по издаването на неиздаваното Слово на Учителя Дънов
  1. През 1992 год. бях предал оригинални ръкописи на пишуща машина от неотпечетаните „Утринни Слова“ 1933/1934 год. да се наберат, да се направи разпечатка, да се извърши корекцията и да се подготвят на паус за печат по тогавашната технология за книгопечатане.
  2. Намесиха се онези сили, задействувани от Духът на Заблуждението и започна голямото отклонение. Работата се проточи с години, накрая без мое разрешение ги предадоха на друго място за печат. Накрая, като излязоха от печат двете книжки, се оказа, че бяха променили своеволно четири заглавия на беседи, по тяхно усмотрение, на първото томче, на което също му бяха променили заглавието. Оригиналното заглавие бе „Новото разбиране на връзката в живота“, а те го премениха в „Ново разбиране за времето“ и то излезна с ISBN 954-8091-51-8 през 1996 год., като му бе сложена отпред променена, изопачена „Емблемата с котвата“.
  3. Бе отпечатана и втората книжка на 1933/1934 год. Утринни Слова със заглавие „Младият, възрастният, старият“ с ISBN 8091-51-8, като при нея имаше сходни проблеми.
  4. Беше им предоставена възможност през 1998 год. от мен да се коригират, като поправят грешките си, като отново им бе връчен оригиналът. Той стоя 3 месеца при тях и не пожелаха да се коригират, нито ми предадоха дискетите с набрания оригинал, така, както бе уговорката ни.
  5. Тогава бе дадена наново да се набира цялата 1933/1934 год. на Утринни Слова и с нейното отпечатване в един том приключваме програмата си, заложена до края на 1999 год.
  6. По-подробно виж в „Изгревът“ том IX, стр. 832, под точки 5, 6 и 7, за да проумеете как действува Духът на Заблуждението.
  А Духът на Истината е в оригиналното, непроменено Слово на Великият Учител - Беинса Дуно, което се публикува и в чийто каталог на книжарница „Изгрев“ много добре е обозначено какво е отпечатано.
  – Вергилий Кръстев

  83 downloads

  Updated

 3. 08. Трите родословия

  Трите родословия


   
   
  "Трите родословия". Утринни Слова (1935–1936). Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2000. 592 с. ISBN 954-9589-41-2.
  Книгата за теглене - PDF

  Трите родословия. Моето верую. Новото верую
  22 септември 1935 г. [опис]
  Буря голяма. Горделивият и тщеславният
  29 септември 1935 г. [опис]
  Двата порядъка
  6 октомври 1935 г. [опис]
  Вътрешните качества на числото 12. Дванадесеттях хляба. Божественият и човешкият порядък (продължение).
  13 октомври 1935 г. [опис]
  Де е човекът? Първият образ на човека. Степени на разбиране
  20 октомври 1935 г. [опис]
  Приложението като източник на знанието
  27 октомври 1935 г. [опис]
  Герои
  3 ноември 1935 г. [опис]
  Свещеният огън
  10 ноември 1935 г. [опис]
  Вътрешният закон
  17 ноември 1935 г. [опис]
  Бъди доволен
  24 ноември 1935 г. [опис]
  Огънят на пречистването. Едно добро
  1 декември 1935 г. [опис]
  Вътрешният живот. Вътрешни и външни прояви. Трите книги
  8 декември 1935 г. [опис]
  По новия начин. Коприненият конец
  15 декември 1935 г. [опис]
  Котелът и торбата. „Което имам“
  22 декември 1935 г. [опис]
  Причина на страданията. Любов, разумност, истина и доброта
  29 декември 1935 г. [опис]
  Знайният Бог
  5 януари 1936 г. [опис]
  Топлината на Любовта
  12 януари 1936 г. [опис]
  Непроменливи величини
  19 януари 1936 г. [опис]
  Слуги на Доброто
  26 януари 1936 г. [опис]
  Силният огън
  16 февруари 1936 г. [опис]
  Ще се похваля. Божественото начало
  23 февруари 1936 г. [опис]
  Познат от Бога
  1 март 1936 г. [опис]
  Абсолютна справедливост
  8 март 1936 г. [опис]
  Истинските приятели. Учението като непреривен процес. Новият метод
  15 март 1936 г. [опис]
  Което Бог е съчетал
  22 март 1936 г. [опис]
  Да се възприеме Словото
  29 март 1936 г. [опис]
  Двете фази в пътя на ученика
  5 април 1936 г. [опис]
  Божествената връзка. Новият живот. Трите врати
  12 април 1936 г. [опис]
  Настояще, минало и бъдеще. Изгрев, пълен ден и залез. Прощението! Превод трябва
  19 април 1936 г. [опис]
  Правата мисъл, чувство и говор
  26 април 1936 г. [опис]
  Четирите качества
  3 май 1936 г. [опис]
  Слепороденият човек
  6 септември 1936 г. [опис]
  Вътрешният говор и вътрешното слушане. Вътрешната мистична връзка
  13 септември 1936 г. [опис]
  За Слава Божия
  20 септември 1936 г. [опис]

  В книгата са представени 34 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода септември 1935 - септември 1936г. Беседите представляват пета година от поредицата Утринни слова. Оригиналните текстове на тази годишнина се публикуват за първи път.
   
  Бележки от книгата:
   
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
   
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя е Вергилий Кръстев.
  Автентичността на стенографските записи е запазена.
   
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
   
  Компютърен набор: Димитър Баждаров, Иван Стойчев, Марина Иванова.
  Корекция и предпечатна подготовка: Марина Иванова.

  82 downloads

  Updated

 4. 09. Аз го създадох

  Аз го създадох


   
  "Азъ го създадохъ", Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Аз го създадох
  27 септември 1936 г. [опис]
  Важността на черния дроб
  4 октомври 1936 г. [опис]
  Реалните неща в Любовта
  11 октомври 1936 г. [опис]
  Вярата и Любовта. Шесто чувство
  18 октомври 1936 г. [опис]
  Реалността в живота! Качествата на мъжът и на жената. Доброто мислене, и доброто обличане и готвене
  3 януари 1937 г. [опис]
  Божествената храна
  10 януари 1937 г. [опис]
  Учение и служене на Бога
  17 януари 1937 г. [опис]
  Конкретното в Любовта
  24 януари 1937 г. [опис]
  Великодушие и Целомъдрие. Мекота
  31 януари 1937 г. [опис]
  Първият и последният
  7 февруари 1937 г. [опис]
  Конкурсният изпит
  14 февруари 1937 г. [опис]
  Ликвидация със стария живот и приложение на новия
  21 февруари 1937 г. [опис]
  Три неща са потребни
  28 февруари 1937 г. [опис]
  Обмяна в Божественото
  7 март 1937 г. [опис]
  Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота
  14 март 1937 г. [опис]
  Три фази има
  21 март 1937 г. [опис]
  Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!
  28 март 1937 г. [опис]
  Степените на Любовта
  4 април 1937 г. [опис]
  Двамата сина
  11 април 1937 г. [опис]
  Благост и Истина
  18 април 1937 г. [опис]
  Първата дума
  25 април 1937 г. [опис]
  Както Бог мисли и прави
  2 май 1937 г. [опис]
  Единият и многото
  9 май 1937 г. [опис]
  Първото място
  16 май 1937 г. [опис]
  Новото в небето. Страданието
  23 май 1937 г. [опис]
  Уповай на Божественото
  30 май 1937 г. [опис]
  Самораждане. Раждане на Истината
  6 юни 1937 г. [опис]
  Проводници на неговата Любов
  13 юни 1937 г. [опис]
  Особената черта на човека
  20 юни 1937 г. [опис]
  Вътрешен и външен живот
  27 юни 1937 г. [опис]
  Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото
  4 юли 1937 г. [опис]
  Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]
  Силен в света
  5 септември 1937 г. [опис]
  Религиозни хора
  12 септември 1937 г. [опис]
  Приравняване и Любов
  19 септември 1937 г. [опис]

  “От всинца ни искат едно слушане и разбиране на Неговата Воля. Ние искаме да влезем в стълкновение с Него. Ние отиваме и Му се оплакваме, и Му казваме: „Брат ми е много лош.” Че знаете ли какво значи, какво противоречие е да дойде синът при баща си и да се оплаква от брат си? Ти като кажеш „брат ми е лош”, че причината на това кой е? Майката и бащата, те са лоши. Те го родиха такъв. Не се оплаквайте от брата си, нищо повече. Косвено вие щом се оплаквате от хората, вие хвърляте петно върху Името Божие. Нищо повече. И ако някой се оплаква, както и да се оплаквате, вие хвърляте петно на Първото Начало. Господ нищо няма да ви каже. Вие петните Името Божие.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Азъ го създадохъ. Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  В „Аз го създадох“ издаваме утринните слова, държани от Учителя през 1936–1937 г., документално по дешифрираните записки.
  През 1947 г. беседите са били отпечатани в два тома: „Той създава“ и „Старото отмина“.
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоянка Караджова, Красимира Бахова, Ива Попова.
  Коректори: Мария Панова, Момчил Николов.
  Предпечатна подготовка: Тодор Попов.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.

  71 downloads

  Updated

 5. 13. Добрият език

  Добрият език


  "Добрият език". Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-09-9.
  Книгата за теглене - PDF
  Добрият език
  25 септември 1938 г. [опис]
  Трансформатори на Божествената енергия
  2 октомври 1938 г. [опис]
  Любов към всичко
  16 октомври 1938 г. [опис]
  Постоянната връзка и единствената мярка
  23 октомври 1938 г. [опис]
  Силата на човека
  30 октомври 1938 г. [опис]
  Всичко е за добро
  6 ноември 1938 г. [опис]
  Горе на планината
  13 ноември 1938 г. [опис]
  Една свещена идея
  4 декември 1938 г. [опис]
  Вътрешният мир
  11 декември 1938 г. [опис]
  Надежда, вяра и любов
  18 декември 1938 г. [опис]
  Страдание и радост
  25 декември 1938 г. [опис]
  Посрещането на Господа
  8 януари 1939 г. [опис]
  Година на работа
  15 януари 1939 г. [опис]
  Основното правило
  22 януари 1939 г. [опис]

  Книгата съдържа 14 беседи на Учителя Беинса Дуно, държани в края на 1938г. и началото на 1939г. Те представляват том I от VIII година на Утринните слова и се издават за първи път.
   
  “Всякога, когато правя явно добро, то всякога това има лоши последствия. Щом го правя да не е явно, то и добро. И Бог, Който знае това, Той, като направи нещо, гледа да не е явно. Той никога не изпъква. Той така прави доброто, че не изпъква и излиза естествено. Излиза, че Той не е, а еди-кой си.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Добрият език. Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 280 с. ISBN 954-9589-09-9.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка и компютърен набор: Веселина Маркова.
  Коректор: Мария Анастасова.
  Графично оформление: Станислав Пухлев.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

  111 downloads

  Updated

 6. 14. Изпитът на любовта

  Изпитът на Любовта


   
   
  "Изпитът на Любовта". Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 304 с. ISBN 954-9589-08-8.
  Книгата за теглене - PDF
  Изпитът на Любовта
  29 януари 1939 г. [опис]
  Пътят на светиите
  5 февруари 1939 г. [опис]
  Качества на силния човек
  12 февруари 1939 г. [опис]
  Благо и блаженство
  19 февруари 1939 г. [опис]
  Зрелостният изпит
  5 март 1939 г. [опис]
  Радостта
  12 март 1939 г. [опис]
  Божественият параход и станцията „Благовещение“
  19 март 1939 г. [опис]
  Елате да разсъждаваме
  26 март 1939 г. [опис]
  Трите пътища
  2 април 1939 г. [опис]
  Двете благодарности
  16 април 1939 г. [опис]
  Естествената среда на човешката душа
  23 април 1939 г. [опис]
  Качества на Любовта
  7 май 1939 г. [опис]
  Ценността на вашата душа
  14 май 1939 г. [опис]
  Силата на човека
  21 май 1939 г. [опис]
  Ученикът
  4 юни 1939 г. [опис]
  Пред новата епоха
  11 юни 1939 г. [опис]
  Знаменосци на Любовта
  18 юни 1939 г. [опис]
  Стари и нови светии
  25 юни 1939 г. [опис]
  Новата любов
  2 юли 1939 г. [опис]
  Самоотричане
  9 юли 1939 г. [опис]
  Слугиня на Божествената Любов
  3 септември 1939 г. [опис]
  Eдинствен цяр
  10 септември 1939 г. [опис]

  В книгата са представени 22 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1939г. Те представляват том II от VIII година на Утринните слова и се публикуват за първи път.
   
  “Вие нямате право да правите различие между един човек и друг. По телата може да правите различие, но понеже всички души са излезли от Бога, Любовта на Бога е еднаква към всички души. Туй не зависи от това как са облечени те. По същина към душата им Бог има еднаква отношение, не към техните тела.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Изпитът на Любовта. Утринни Слова. Осма година (1938–1939). Том II. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 304 с. ISBN 954-9589-08-8.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка, компютърен набор: Веселина Маркова.
  Коректор: Капка Томова.
  Графично оформление: Наталия Попова.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

  107 downloads

  Updated

 7. 16. Съгласуване на мислите

  Съгласуване на мислите


   
  "Съгласуване на мислите". Утринни Слова. Десета година (1940–1941). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 450 с.ISBN 954-9589-06-4.
  Книгата за теглене - PDF

  Съгласуване на мислите
  29 септември 1940 г. [опис]
  Работа за цялото
  6 октомври 1940 г. [опис]
  Самоотричане
  13 октомври 1940 г. [опис]
  Волята на Любовта
  27 октомври 1940 г. [опис]
  Процепът на Любовта
  10 ноември 1940 г. [опис]
  Чантата на Любовта
  1 декември 1940 г. [опис]
  Две врати
  15 декември 1940 г. [опис]
  Което е и което не е
  22 декември 1940 г. [опис]
  Божествена мярка
  29 декември 1940 г. [опис]
  Двете недоволства
  5 януари 1941 г. [опис]
  Трезво гледане
  12 януари 1941 г. [опис]
  Най-светлият път
  9 февруари 1941 г. [опис]
  Търпение
  16 февруари 1941 г. [опис]
  Малката любов
  23 февруари 1941 г. [опис]
  Хубавата усмивка
  9 март 1941 г. [опис]
  Божествена книга
  16 март 1941 г. [опис]
  Единственият път
  23 март 1941 г. [опис]
  Божествената усмивка
  30 март 1941 г. [опис]
  Трите придобивки
  13 април 1941 г. [опис]
  Трите извора
  20 април 1941 г. [опис]
  Да дойде при мене
  27 април 1941 г. [опис]
  Добрият живот
  4 май 1941 г. [опис]
  Безлюбие и любов
  18 май 1941 г. [опис]
  Крайното добро и крайното зло
  1 юни 1941 г. [опис]
  Единствената сила
  8 юни 1941 г. [опис]
  Да просветнат
  15 юни 1941 г. [опис]
  Зародиш, дърво и плод
  22 юни 1941 г. [опис]
  Три връзки
  6 юли 1941 г. [опис]
  Вералах – да даде Господ
  13 юли 1941 г. [опис]

  Книгата съдържа 29 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода 1940 - 1941г. Беседите представляват 10-та година от Утринните слова и се издават за първи път.
   
  “Да умреш е десет пъти по-добре, отколкото Любовта да те напусне. Тя да те напусне е страшно нещо. Най-голямото нещастие, което може да те сполети. Някой ще въздъхне. Вие не разбирате какво нещо е страшно.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Съгласуване на мислите. Утринни Слова. Десета година (1940–1941). Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1998. 450 с.ISBN 954-9589-06-4.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Предпечатна подготовка, компютърен набор: Димитър Зарков.
  Коректор: Димитрина Манева.
  Графично оформление: Станислав Пухлев.
  Координатор по отпечатването на неиздаденото до този момент Слово на Учителя: Вергилий Кръстев.

  102 downloads

  Updated

 8. 17. Последното добро

  Последното добро


   
   
  "Последното добро". Утринни слова, година XI (1941–1942). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9589-01-3.
  Книгата за теглене - PDF
  Последното добро
  5 октомври 1941 г. [опис]
  Зелен и узрял
  19 октомври 1941 г. [опис]
  Постоянна благодарност
  26 октомври 1941 г. [опис]
  Трите неща
  2 ноември 1941 г. [опис]
  Божественият и човешкият порядък
  9 ноември 1941 г. [опис]
  Да обичаш и да те обичат
  16 ноември 1941 г. [опис]
  Трите качества на тона
  7 декември 1941 г. [опис]
  С малкото
  4 януари 1942 г. [опис]
  Единствената врата
  11 януари 1942 г. [опис]
  Дрехата на Любовта, на Мъдростта и на Истината
  18 януари 1942 г. [опис]
  Единственият път
  25 януари 1942 г. [опис]
  Характерът и тялото
  15 февруари 1942 г. [опис]
  Най-лесното
  8 март 1942 г. [опис]
  Видове женитби
  29 март 1942 г. [опис]

  В книгата ще намерите 15 беседи на Учителят Беинса Дуно, държани в края на 1941г. и началото на 1942г. Беседите представляват том първи от XI година на поредицата Утринни слова.
   
  “Женитбата на земята е два вола свързани, турен им е юлар да орат нивата. И двамата пъшкат. Ни най-малко не е отреден от Бога съвременният брак, в този смисъл не е отреден от Бога, той е изобретение на черната ложа. Казано е: “Туй, което Бог съчетае, да го не разлъчвате.” Вие искате човек като ви обикне, да го вържете. С това вие разваляте Божиите работи.”
   
  * [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Последното добро. Утринни слова (1941–1942). Том I. Първо издание. София, Издателство „АСК-93“ и Издателство „Урания“, 1997. ISBN 954-9589-01-3.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова

  93 downloads

  Updated

 9. 18. Близо и далеч

  Близо и далеч


   
  "Близо и далеч". Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1997. 216 с. ISBN 954-9589-02-1 (т.2).
  Книгата за теглене - PDF
  Близо и далеч
  5 април 1942 г. [опис]
  Трите положения
  12 април 1942 г. [опис]
  Най-малката и най-голямата любов
  19 април 1942 г. [опис]
  Радости и страдания
  26 април 1942 г. [опис]
  Животът за любовта
  3 май 1942 г. [опис]
  Без сол
  10 май 1942 г. [опис]
  Новото в света
  17 май 1942 г. [опис]
  Любов, вяра и надежда
  24 май 1942 г. [опис]
  Добрият път
  7 юни 1942 г. [опис]
  Слаби и силни
  5 юли 1942 г. [опис]
  Трите чаши
  12 юли 1942 г. [опис]
  Единствената нишка
  19 юли 1942 г. [опис]
  Добро, справедливост, разумност
  26 юли 1942 г. [опис]
  Любов и обич
  9 август 1942 г. [опис]
  Божиите блага
  16 август 1942 г. [опис]

  В книгата са представени 15 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани през 1942г. Беседите представляват том втори от XI година на поредицата Утринни слова и се издават за пръв път по оригинал.
   
  “Бог е любов. Под думата Бог е любов какво разбирате? Какво нещо е Бог е любов? Туй, което постоянно дава и никога не взема, това е любовта. Вие се намирате в едно противоречие, понеже любите и искате да вземете. То е обратният закон. Щом даваш и вземаш, то е търговия, то не е любов. Любовта е това, което всякога дава, без да очаква нещо. Щом речеш да очакваш нещо, което си дал, влизаш в противоречие със себе си. Гледам някой казва: ”Аз ви любя, казва, вие любите ли ме?” То е вече търговия, иска търговско отношение. Щом той е продавач, аз трябва да бъда купувач; щом аз съм продавач, той трябва да е купувач.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Близо и далеч. Утринни Слова. Единадесета година (1941–1942). Том II. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „АСК-93“, 1997. 216 с. ISBN 954-9589-02-1 (т.2).
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Звезделина Якова.

  94 downloads

  Updated

 10. 19. Важни и належащи неща

  Важни и належащи неща


   
  "Важни и належащи неща". Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-74-7.
  Книгата за теглене - PDF
  Бъдещото верую
  27 септември 1942 г. [опис]
  Важни и належащи неща
  4 октомври 1942 г. [опис]
  От любов и обич
  11 октомври 1942 г. [опис]
  Да работим с радост
  18 октомври 1942 г. [опис]
  Учител мой
  25 октомври 1942 г. [опис]
  Да направим човека
  1 ноември 1942 г. [опис]
  Новият път
  8 ноември 1942 г. [опис]
  Като младия син
  29 ноември 1942 г. [опис]
  Отвън дрънкането, отвътре ученето
  6 декември 1942 г. [опис]
  Усмихвай се
  13 декември 1942 г. [опис]
  Трите изкушения
  20 декември 1942 г. [опис]
  Човешка, ангелска и Божествена любов
  27 декември 1942 г. [опис]
  Пожелаване
  3 януари 1943 г. [опис]
  Вратите на Любовта
  24 януари 1943 г. [опис]
  Любов без закон
  31 януари 1943 г. [опис]
  Най-сигурното място
  7 февруари 1943 г. [опис]
  Пътят на живота
  14 февруари 1943 г. [опис]

  В книгата са представени 17 беседи от Учителя Беинса Дуно. Те представляват том I от XII година на поредицата Утринни слова.
   
  “Ако ме питате защо са нещастията в света, ще ви кажа: защото хората се противят на любовта. Престанете да се противите на любовта. На девет неща не се противете в света: на любовта не се противи; не се противи на мъдростта; не се противи на истината; не се противи на живота; не се противи на знанието; не се противи на свободата; не се противи на движението; не се противи на учението; не се противи на работата.”
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Важни и належащи неща. Утринни Слова. Година XII (1942–1943). Том I. Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997. ISBN 954-8091-74-7.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Наталия Ангелова, Румяна Маринова
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи.
  Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  Автентичността на стенографските записи е запазена

  113 downloads

  Updated

 11. 07. Ценната дума

  Ценната дума


   
  "Ценната дума". Утринни Слова. Четвърта година (1934–1935). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 588 с. ISBN 954-9589-77-3.
  Книгата за теглене - PDF

  Ценната дума
  3 февруари 1935 г. [опис]
  Отдалечаване и приближаване
  10 февруари 1935 г. [опис]
  Страданието – път към Любовта
  17 февруари 1935 г. [опис]
  Съучастници в благата
  24 февруари 1935 г. [опис]
  Насилията под слънцето
  3 март 1935 г. [опис]
  Какво ще говори Учителят
  10 март 1935 г. [опис]
  Да живеете
  17 март 1935 г. [опис]
  Двата вида добродетели
  24 март 1935 г. [опис]
  Да се добие и задържи богатството
  31 март 1935 г. [опис]
  Двата метода и двата пътища към сродната душа
  7 април 1935 г. [опис]
  Естествената любов
  14 април 1935 г. [опис]
  Три степени в християнството
  21 април 1935 г. [опис]
  Любовта
  28 април 1935 г. [опис]
  Четири неща в ума
  5 май 1935 г. [опис]
  Близкият човек
  12 май 1935 г. [опис]
  Възходящият път
  26 май 1935 г. [опис]
  Няма да бъда излъган
  2 юни 1935 г. [опис]
  Пътят на разумното
  9 юни 1935 г. [опис]
  Изплащайте дълга си
  16 юни 1935 г. [опис]
  Господ в нас, и ние в Него
  23 юни 1935 г. [опис]
  И до края, както и в началото
  30 юни 1935 г. [опис]
  Обърнете се към мене
  7 юли 1935 г. [опис]
  Словото и животът
  14 юли 1935 г. [опис]
  Любов и служене
  21 юли 1935 г. [опис]
  Не лъжете себе си
  28 юли 1935 г. [опис]
  Тълкуванието
  8 септември 1935 г. [опис]
  Скъпоценното камъче под езика
  15 септември 1935 г. [опис]
  Четирите посвещения в живота
  7 октомври 1934 г. [опис]
  Доброто име
  2 декември 1934 г. [опис]
  Абсолютна и относителна реалност
  9 декември 1934 г. [опис]

  Книгата съдържа 30 беседи от периода 3 февруари 1935 – 9 декември 1934г. Изданието е по оригинали, които се публикуват за пръв път.
   
  “Когато мислите, че сте сами на земята, трябва да знаете, че сте в пътя на страданието. А пътят на страданието непременно води към любовта. Страданието не е любовта, но сигурно води към любовта. В пътя на страданието все таки имате малки проблясъци на любовта. Пътят на любовта прекръстосва пътя на страданията. Само чрез любовта ще можете да си обясните противоречията, които са у вас.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учителят Беинса. Ценната дума. Утринни Слова. Четвърта година (1934–1935). Първо издание. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2004. 588 с. ISBN 954-9589-77-3.
  Бележки от книгата:
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за него, за Словото.
  Бележки от книгата:
  Забележка към съдържанието: Автентичността на стенографските записи е запазена. „Ценната дума“ и „Отдалечаване и приближаване“ са препечатани от „Ценната дума“, Утринни Слова, София, 1941 г. „Четирите посвещения в живота“, „Доброто име“ и „Абсолютна и относителна реалност“ са по стенографски записи на словата, изнесени от Учителя през 1934 г. на „Изгрева“. От 40 до 44 слово са публикувани в „Царският път на душата“, Беседи от Учителя, държани при Седемте рилски езера през лятото на 1935 г., София, 1935 г.
  Бележки от книгата:
  Предпечатна подготовка: Румяна Маринова, Цецилия Ваклинова.

  116 downloads

  Updated

 12. 20. Плодовете на любовта Книгата1942-1943г.

  Плодовете на любовта


   
   
  "Плодовете на Любовта", Утринни слова, дванадесета година, (1942 г. – 1943 г.), т. II, Първо издание. София, Издателство „Урания“ и Издателство „Бяло Братство“, 1997, ISBN 954-8091-75-5
  Книгата за теглене - PDF
   
   
  Съдържание на беседите от томчето:
   
  1. Плодовете на Любовта, 21 февруари 1943 г.
  2. Трите пътя, 28 февруари 1943 г.
  3. Новата идея, 7 март 1943 г.
  4. На първо място, 21 март 1943 г.
  5. Два пъти родени, 28 март 1943 г.
  6. Двата велики закона, 4 април 1943 г.
  7. Слуги, ученици, синове, 25 април 1943 г.
  8. Близо е, 2 май 1943 г.
  9. Любовта е музика, 9 май 1943 г.
  10. В любещите ръце, 16 май 1943 г.
  11. Два метода, 23 май 1943 г.
  12. Път на избавление, 30 май 1943 г.
  13. Числото тринадесет, 6 юни 1943 г.
  14. Сила и слабост, 13 юни 1943 г.
  15. Религиозни и духовни хора, 20 юни 1943 г.
  16. Четирите струни, 11 юли 1943 г.
  17. Добро слушане, 1 август 1943 г.
   
  В книгата са включени 17 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода февруари 1943 - август 1943г. Беседите са първо издание по оригинал и представляват ХІІ година от поредицата Утринни слова.
   
  „Ние мислим за духовния свят. Някой иска да проникне в духовната музика. Но за духовна музика се изисква духовно ухо. И за духовния свят, за да се види, се иска духовно око. Ако отидеш с тези очи и уши, нищо няма да видиш и да чуеш и ще кажеш: “Там няма нищо, нищо не виждам.” С физическите очи ще видите неща само които са физически.”

  103 downloads

  Updated

 13. 09. Аз го създадох - Първи том

  Аз го създадох, т.1


   
  "Азъ го създадохъ", т.1. Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Аз го създадох
  27 септември 1936 г. [опис]
  Важността на черния дроб
  4 октомври 1936 г. [опис]
  Реалните неща в Любовта
  11 октомври 1936 г. [опис]
  Вярата и Любовта. Шесто чувство
  18 октомври 1936 г. [опис]
  Реалността в живота! Качествата на мъжът и на жената. Доброто мислене, и доброто обличане и готвене
  3 януари 1937 г. [опис]
  Божествената храна
  10 януари 1937 г. [опис]
  Учение и служене на Бога
  17 януари 1937 г. [опис]
  Конкретното в Любовта
  24 януари 1937 г. [опис]
  Великодушие и Целомъдрие. Мекота
  31 януари 1937 г. [опис]
  Първият и последният
  7 февруари 1937 г. [опис]
  Конкурсният изпит
  14 февруари 1937 г. [опис]
  Ликвидация със стария живот и приложение на новия
  21 февруари 1937 г. [опис]
  Три неща са потребни
  28 февруари 1937 г. [опис]
  Обмяна в Божественото
  7 март 1937 г. [опис]
  Приложение на Вярата, Надеждата и Любовта в живота
  14 март 1937 г. [опис]
  Три фази има
  21 март 1937 г. [опис]
  Мекота, примирителната постъпка. Красотата ще спаси света!
  28 март 1937 г. [опис]
  Степените на Любовта
  4 април 1937 г. [опис]
  Двамата сина
  11 април 1937 г. [опис]
  Благост и Истина
  18 април 1937 г. [опис]
  Първата дума
  25 април 1937 г. [опис]

  “От всинца ни искат едно слушане и разбиране на Неговата Воля. Ние искаме да влезем в стълкновение с Него. Ние отиваме и Му се оплакваме, и Му казваме: „Брат ми е много лош.” Че знаете ли какво значи, какво противоречие е да дойде синът при баща си и да се оплаква от брат си? Ти като кажеш „брат ми е лош”, че причината на това кой е? Майката и бащата, те са лоши. Те го родиха такъв. Не се оплаквайте от брата си, нищо повече. Косвено вие щом се оплаквате от хората, вие хвърляте петно върху Името Божие. Нищо повече. И ако някой се оплаква, както и да се оплаквате, вие хвърляте петно на Първото Начало. Господ нищо няма да ви каже. Вие петните Името Божие.”
   
  [Преписана:] Дуно, Учительтъ Беинса. Азъ го създадохъ. Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
  Бележки от книгата:
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
  В „Аз го създадох“ издаваме утринните слова, държани от Учителя през 1936–1937 г., документално по дешифрираните записки.
  През 1947 г. беседите са били отпечатани в два тома: „Той създава“ и „Старото отмина“.
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоянка Караджова, Красимира Бахова, Ива Попова.
  Коректори: Мария Панова, Момчил Николов.
  Предпечатна подготовка: Тодор Попов.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.

  89 downloads

  Updated

 14. 10. Аз го създадох - втори том

  Аз го създадох, т.2


   
  "Азъ го създадохъ", т.2. Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
  Книгата за теглене - PDF
  Както Бог мисли и прави
  2 май 1937 г. [опис]
  Единият и многото
  9 май 1937 г. [опис]
  Първото място
  16 май 1937 г. [опис]
  Новото в небето. Страданието
  23 май 1937 г. [опис]
  Уповай на Божественото
  30 май 1937 г. [опис]
  Самораждане. Раждане на Истината
  6 юни 1937 г. [опис]
  Проводници на неговата Любов
  13 юни 1937 г. [опис]
  Особената черта на човека
  20 юни 1937 г. [опис]
  Вътрешен и външен живот
  27 юни 1937 г. [опис]
  Злото и Любовта. Божественият път. Смекчаване на злото
  4 юли 1937 г. [опис]
  Вътрешна обхода
  29 август 1937 г. [опис]
  Силен в света
  5 септември 1937 г. [опис]
  Религиозни хора
  12 септември 1937 г. [опис]
  Приравняване и Любов
  19 септември 1937 г. [опис]

  “От всинца ни искат едно слушане и разбиране на Неговата Воля. Ние искаме да влезем в стълкновение с Него. Ние отиваме и Му се оплакваме, и Му казваме: „Брат ми е много лош.” Че знаете ли какво значи, какво противоречие е да дойде синът при баща си и да се оплаква от брат си? Ти като кажеш „брат ми е лош”, че причината на това кой е? Майката и бащата, те са лоши. Те го родиха такъв. Не се оплаквайте от брата си, нищо повече. Косвено вие щом се оплаквате от хората, вие хвърляте петно върху Името Божие. Нищо повече. И ако някой се оплаква, както и да се оплаквате, вие хвърляте петно на Първото Начало. Господ нищо няма да ви каже. Вие петните Името Божие.”
   
  "Азъ го създадохъ". Утринни Слова (1936–1937). Първо издание. Стара Загора, Издателска къща „Жануа-98“, 2003. 512 с. ISBN 954-9589-72-2.
   
  Бележки от книгата:
   
  Издателският екип изказва благодарност на всички, които с цената на лишения, граничещи с героизъм, запазиха за поколенията безценното Слово на Учителя. Благодарим на стенографките Паша Теодорова (1888–1972), Савка Керемидчиева (1901–1945), Елена Андреева (1899–1990) и на съхранявалите го през годините българи. Да бъде благословен самоотверженият им труд.
   
  В „Аз го създадох“ издаваме утринните слова, държани от Учителя през 1936–1937 г., документално по дешифрираните записки.
  През 1947 г. беседите са били отпечатани в два тома: „Той създава“ и „Старото отмина“.
   
  Учителю, благодарим Ти за Божественото Слово, с което ни дари. Израз на нашата благодарност ще е изучаването и прилагането Му от всеки ученик, на когото съзнанието се е отключило за Него, за Словото.
   
  Бележките на стенографката са отпечатани с курсив, в кръгли скоби ( ). Думите или буквите в квадратни скоби [ ] са добавени от издателския екип на местата, където в разчетената стенограма е изпуснат текст, чийто смисъл сме се опитали да възстановим, или (на няколко места) за по-лесно разбиране на някои изречения с по-особен строеж. На местата, където не сме успели да възстановим смисъла, сме сложили многоточие в квадратни скоби. Бележките под линия са на издателския екип.
   
  Бележки от книгата:
  Компютърен набор: Стоянка Караджова, Красимира Бахова, Ива Попова.
  Коректори: Мария Панова, Момчил Николов.
  Предпечатна подготовка: Тодор Попов.
  Допълнителни бележки:
  Изданието е със старите букви.

  93 downloads

  Updated

 15. 21. Новото начало

  Новото начало


   

  „Новото начало“, Утринни слова, тринадесетa година, (1943 г. – 1944 г.),Първо издание по оригинал. София, Издателска къща „Жануа-98“, 2007. 268 с. ISBN 978-954-376-006-0 Книгата за теглене - PDF
  Блаженствата*,
  5 септември 1943
  Двата пътя,
  10 октомври 1943
  Синовно отношение,
  17 октомври 1943
  Плодовете на Духа,
  24 октомври 1943
  Новото начало,
  31 октомври 1943
  Бъдете съвършени,
  14 ноември 1943
  Право мислене,
  21 ноември 1943
  Човешка и Божествена любов,
  28 ноември 1943
  Безопасният път,
  5 декември 1943
  Най-великата наука,
  12 декември 1943
  Блажени нищите,
  19 декември
  Волята Божия,
  26 декември 1943
  Възприемане и предаване,
  2 януари 1944
  Божественият ден,
  9 януари 1944

  В книгата са представени 14 беседи от Учителя Беинса Дуно, държани в периода септември 1943 - януари 1944г. Беседите представляват тринадесета година от поредицата Утринни слова. Оригиналните текстове на тази годишнина се публикуват за първи път.
   
  Бележки от книгата:
   

  Автентичността на стенографските записи е запазена.  

  Беседата - "Блаженстваща", не е включена в томчето "Новото начало" при неговото първо издание - София 1948 г. Тя е част от "Вечното благо" - Съборни беседи, София 1944 г. Тъй като е утринно слово, хронологично е свързана с останалите беседи и разполагаме с оригинал, я прибавяме към настоящото издание.
   
  Беседата "Двата пътя" е препечатана от "Новото начало", София 1948 г.  

  Корекция и предпечатна подготовка: Румяна Маринова  

  Печат "Симолини '94"

  104 downloads

  Updated

 16. 01. Абсолютна истина

  Абсолютна истина


   
   
  "Абсолютната Истина", утринни слова, година I (1930-1932), издание на ИК "Жануа'98", 2010 г., ISBN: 978-954-376-040-4. Текстът е без промяна от първото издание - 1949 г., София - Изгрев
  Книгата за теглене - PDF (Предлага се за изтегляне първото издание)

  Абсолютната Истина
  21 септември 1930 г. [опис]
  Вътрешна свобода
  28 септември 1930 г. [опис]
  Божествени състояния
  9 ноември 1930 г. [опис]
  Важността на размишлението
  7 декември 1930 г. [опис]
  Здрава основа
  4 януари 1931 г. [опис]
  Отношение към Бога
  1 февруари 1931 г. [опис]
  Първичната храна
  1 март 1931 г. [опис]
  Истински поклонници
  29 март 1931 г. [опис]
  Път на вътрешно разбиране
  26 април 1931 г. [опис]
  Здрави слуги и здрави господари
  24 май 1931 г. [опис]
  Мистично разбиране
  21 юни 1931 г. [опис]
  Обич и знание
  8 май 1932 г. [опис]
  Двете страни на света
  22 май 1932 г. [опис]
  Постоянна благодарност
  29 май 1932 г. [опис]
  Малкото добро и малкото зло
  19 юни 1932 г. [опис]
  Добрата воля Божия
  26 юни 1932 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 21.09.1930г. до 26.06.1932г.
   
  Като ученици вие трябва да говорите истината. На ученика не се позволява никаква лъжа. Лъжата е двоен грях. Като направиш една погрешка и не искаш да я признаеш, ти излъгваш. От вас се иска да осветявате името Божие. Ако вие не направите това, ще дойдат други, те ще осветят името Божие. Ако обичаш Бога, ти ще пазиш името Му свещено, а същевременно ще почиташ и хората. Казват, че някога съм постъпвал по човешки. Щом е така, всякога ще постъпвам по Божествено. Както и да постъпвам с хората, те всякога са неблагодарни.
   
  [Копирана:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютната Истина. // Мултимедиен компактдиск Петър Дънов. София, Издателска къща „Хелиопол“, 1998.
  [Вариант:] Дънов, Петър Константинов. Абсолютната Истина. Утринни Слова. Година I (1930–1932). София, 1949.
  Текстът на беседите е взет от диска на Хелиопол

  100 downloads

  Updated

 17. 02. Ново разбиране

  Ново разбиране


   
   
  "Ново разбиране", утринни слова, година II, (1932-1933), издание на ИК"Жануа'98", 2010 г., ISBN: 978-954-376-045-9. Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 25.09.1932 г. до 11.12.1932 г., взети без промяна от изданието 1949 г., София - Изгрев
  Книгата за теглене - PDF - (предлага се за теглене изданието от 1949 г.)
   
   

  Съдържание на беседите от томчето:
   
  1. Ново разбиране, 25 септември 1932 г.
  2. Правила за живота, 2 октомври 1932 г.
  3. Свобода и ограничение, 9 октомври 1932 г.
  4. Даване и вземане, 16 октомври 1932 г.
  5. Слабото и силното, 23 октомври 1932 г.
  6. Механични и съзнателни процеси, 30 октомври 1932 г.
  7. Разрешаване на мъчнотиите, 6 ноември 1932 г.
  8. Младост и старост, 13 ноември 1932 г.
  9. Време и пространство, 20 ноември 1932 г.
  10. Мисълта – мощна сила, 27 ноември 1932 г.
  11. Ново съзнание, 4 декември 1932 г.
  12. Забраненият плод, 11 декември 1932 г.  

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 25.09.1932г. до 11.12.1932г.
   
  Всеки човек трябва да се научи да служи на Бога. „Ами ако не може?” Ще прави усилия. Да служи на Бога, това е необходимост за човека. Казваш, че си зает с много работи, не можеш да си губиш времето. Ако вършиш своите работи по механичен начин, това не е истинска работа, а още повече не е служене на Бога. „Аз имам да решавам важен семеен въпрос - да подобря отношенията с жена си.” Това не ме интересува. „Търся път, как да служа на Бога, да съгласувам служенето със своето верую.” Това не ме интересува. Че се спъваш, че има много камъни и кал в твоя път, това са обикновени работи.

  75 downloads

  Submitted

 18. 03. Сеятелят

  Сеятелят


   
   
  "Сеятелят". утринни слова, втора година, т.II, (1932-1933), ИК"Жануа'98", 2010г., София, ISBN: 978-954-376-046-6.
  Книгата за теглене - PDF
  (поставено е за теглене първото издание на книгата от 1950 г., което е идентично с изданието на ИК"Жануа'98")
  Сеятелят
  18 декември 1932 г. [опис]
  Разбрано добро и неразбрано зло
  25 декември 1932 г. [опис]
  Топли чувства и светли мисли
  1 януари 1933 г. [опис]
  Външна и вътрешна вяра
  8 януари 1933 г. [опис]
  Добри проводници
  15 януари 1933 г. [опис]
  Три мисли
  29 януари 1933 г. [опис]
  Божествен импулс
  5 февруари 1933 г. [опис]
  Умен и справедлив
  12 февруари 1933 г. [опис]
  Неговата воля
  19 февруари 1933 г. [опис]
  Блажени сте
  26 февруари 1933 г. [опис]
  Истина и добро
  5 март 1933 г. [опис]
  Начало и край
  12 март 1933 г. [опис]
  Прав и крив път
  19 март 1933 г. [опис]
  Отворени кранове
  2 април 1933 г. [опис]
  Приемане и предаване
  9 април 1933 г. [опис]

  Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 18.12.1932г. до 09.04.1933г.
   
  [Оригинал:] "Сеятелят". утринни слова, втора година, т.II, (1932-1933), издание от 1950 г., София - Изгрев.

  89 downloads

  Updated

 19. 04. Дреха на живота

  Дреха на живота


   
  „Дреха на живота“, Утринни слова, втора година, (1932 г. – 1933 г.), т. III, издание на ИК"Жануа'98", 2010 г., ISBN: 978-954-376-047-3. Книгата съдържа беседи на Учителя, взети без промяна от изданието 1950 г., София - Изгрев.
  Книгата за теглене - PDF - (предлага се за теглене изданието от 1949 г.)
   
  Съдържание на беседите от томчето:
   
  1. Дреха на живота, 16 април 1933 г.
  2. Примирение, 23 април 1933 г.
  3. Целта на живота, 30 април 1933 г.
  4. Вяра и любов, 7 май 1933 г.
  5. Вяра, надежда и любов, 21 май 1933 г.
  6. Ръцете на любовта, 28 май 1933 г.
  7. Новото знание, 11 юни 1933 г.
  8. Отворените прозорци, 18 юни 1933 г.
  9. Правила за приложение, 25 юни 1933 г.
  10. Разумно съотношение в природата, 9 юли 1933 г.
  11. Семе, цвят и плод, 16 юли 1933 г.
  12. Силното оръжие, 23 юли 1933 г.
  13. Вътрешно послушание, 30 юли 1933 г.

  91 downloads

  Submitted

 20. 11. Ликвидация на века

  Ликвидация на века


   
   
  „Ликвидация на века", Утринни слова, седма година, (1937 г. – 1938 г.), т. I, издание на ИК "Жануа'98", 2011 г., ISBN: 978-954-376-066-4. Преписано първото издание от 1948 г., София. Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 26.09.1937г. до 30.01.1938г.
  Книгата за теглене - PDF
  (Предлага се за теглене първото издание, 1948 г.)
   
   
  Съдържание на беседите от томчето:
   
  1. Ликвидация на века, 26 септември 1937 г.
  2. Оценяване и прилагане, 3 октомври 1937 г.
  3. Да видят, 10 октомври 1937 г.
  4. Сърцето и умът, 17 октомври 1937 г.
  5. Двете дървета, 31 октомври 1937 г.
  6. Трите свята, 7 ноември 1937 г.
  7. Първата песен, 14 ноември 1937 г.
  8. Разрешение на въпросите, 21 ноември 1937 г.
  9. Служене на Бога, 28 ноември 1937 г.
  10. Неизменни величини, 5 декември 1937 г.
  11. Трите пътя, 12 декември 1937 г.
  12. С ключ и без ключ, 19 декември 1937 г.
  13. Малките неща, 26 декември 1937 г.
  14. Доброто и светлината, 2 януари 1938 г.
  15. Окото на любовта, 9 януари 1938 г.
  16. Двете жени, 16 януари 1938 г.
  17. Радостни и весели, 23 януари 1938 г.
  18. Учене и служене, 30 януари 1938 г.

  100 downloads

  Submitted

 21. 12. Красотата на душата

  Красотата на душата


   
   
  "Красотата на Душата", Утринни слова, седма година, (1937 г. – 1938 г.), т. II, Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 06.02.1938г. до 18.09.1938г. Издание на ИК "Жануа'98", 2011, ISBN: 978-954-376-060-2, Текстът е преписан от първото издание - 1948 г., София.
  Книгата за теглене - PDF
  (предлага се за теглене първото издание от 1948 г.)
   
   
  Съдържание на беседите от томчето:
   
  1. Красотата на Душата, 6 февруари 1938 г.
  2. Четири погледа, 13 февруари 1938 г.
  3. Единствената връзка, 20 февруари 1938 г.
  4. Единство в живота, 27 февруари 1938 г.
  5. Новата храна, 6 март 1938 г.
  6. Да слушат, 13 март 1938 г.
  7. Добрите плодове, 20 март 1938 г.
  8. Великите пътища, 27 март 1938 г.
  9. Под тебе и над тебе, 3 април 1938 г.
  10. Даде ми се всяка власт, 24 април 1938 г.
  11. Даром давайте, 1 май 1938 г.
  12. Отворени за доброто, 8 май 1938 г.
  13. Главните точки, 15 май 1938 г.
  14. Великото в света, 22 май 1938 г.
  15. Обнова на човека, 29 май 1938 г.
  16. Последен в света, 19 юни 1938 г.
  17. Две посоки, 26 юни 1938 г.
  18. Слизане и качване, 3 юли 1938 г.
  19. Тониране, 4 септември 1938 г.
  20. Оригинал и копие, 11 септември 1938 г.
  21. Изгубеният сън, 18 септември 1938 г.

  238 downloads

  Submitted

 22. 15. Обичайте и радвайте се, Утринни Слова. Година IX (1939–1940). Том II. София, 1997

  Обичайте и радвайте се


   
   
  "Обичайте и радвайте се". Утринни слова, година IX (1939–1940). Том II. Второ издание. Издателска къща „Жануа`98“, ISBN 978-954-376-095-4, 2014 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  В настоящото първо издание е запазена пълна автентич­ност на стенограмите, разчетени от Елена Андреева. Всички на­меси от страна на коректорите са изнесени под линия. На места в текста са вмъкнати уточнения в скоби от самата стенографка. При редактирането са допълнени и поставени в квадратни скоби явно липсващи, пропуснати от стенографките, думи и изрази. Въпросните думи са обозначени с б.р.
   
  Съдържание на беседите от томчето:
  Обичайте и радвайте се! 25 февруари 1940 г.
  Нови пътища 1940 3 март 1940 г.
  Трите обещания 10 март 1940 г.
  Великото благо 24 март 1940 г.
  Светлина, топлина, сила 31 март 1940 г.
  Майката на съвършенството 14 април 1940 г.
  Божията мисъл 21 април 1940 г.
  Както ме е Отец въздигнал 28 април 1940 г.
  Най-малката погрешка и най-малкото добро5 май 1940 г.
  Здравословно гледище 12 май 1940 г.
  Четири неща 2 юни 1940 г.
  Нови и стари неща 9 юни 1940 г.
  Свещено чувство 16 юни 1940 г.
  Търпението 23 юни 1940 г.
  Първата запалка 30 юни 1940 г.
  Комедия, драма, трагедия 7 юли 1940 г.
  Съвършенство във възприемането и даването 14 юли 1940 г.
  Приложение 21 юли 1940 г.

  96 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...