Jump to content

Младежки събори (Съборни) (1923-1930)

9 files

 1. 01. Първи младежки събор „Разцъфтяване на човешката душа“, 1-5.07.1923, София, стар правопис

  Първи младежки събор
  „Разцъфтяване на човешката душа“


   
  Първи младежки събор, „Разцъфтяване на човешката душа“ на учениците от Бялото Братство, 1-5.07.1923, София, стар правопис. Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1923 г. Първо издание 1923 г., София. По стенографски записки.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
  2. Ученичество (Д. Гарвалов) , 2 юли, 1923 г.
  3. Братско общежитие (Г. Радев) , 2 юли, 1923 г.
  4. Разисквания върху рефератите , 2 юли, 1923 г.
  5. Анархизмът и новото учение (М. Константинов) , 2 юли, 1923 г.
  6. Теософията и Толстой, предвестници на новото учение (П. Пампоров) , 2 юли, 1923 г.
  7. Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.
  8. Две думи! , 2 юли, 1923 г.
  9. Окултизъм и наука (Б. Боев), 3 юли, 1923 г.
  10. Окултни науки (К. Кузманов) , 3 юли, 1923 г.
  11. Новото учение или великата лаборатория на живата природа (П. Теодорова) , 3 юли, 1923 г.
  12. Свободни училища, основани на окултната педагогика (Б. Боев) , 3 юли, 1923 г.
  13. Общи въпроси, 3 юли, 1923 г.
  14. Първото правило, 3 юли, 1923 г.
  15. Общи въпроси 5 юли, 1923 г
   
  Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

  74 downloads

  Submitted

 2. 02. Втори младежки събор „Да възлюбиш“, 6-7.07.1924, София, стар правопис

  Втори младежки събор
  „Да възлюбиш“


   
   
  Втори младежки събор „Да възлюбиш“, на учениците от Бялото Братство, 6-7.07.1924, София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1924 г. Първо издание: Севлиево, 1940 г. Второ издание, Варна, 1994 г.
  Книгата за теглене на PDF (1940)
   
  Забележка: В каталога на Елена Андреева 1996г, като място на първото издание е посочена София.
   
  Съдържание:
   
  1. Да възлюбиш, 6 юли 1924 г.
  2. Правилно разбиране на природните действия, 6 юли 1924 г.
  3. Любов и мисъл, 6 юли 1924 г.
  4. Топлината на живота, 7 юли 1924 г.
  5. Новото възпитание, 7 юли 1924 г.

  84 downloads

  Submitted

 3. 03. Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“, 5-8.07.1925 г., София

  Трети младежки събор
  „И обхождаше Исус всичка Галилея“


   
   
  Трети младежки събор „И обхождаше Исус всичка Галилея“, на учениците от Бялото Братство, 5-8.07.1925 г., София, стар правопис. Беседи от Учителя, държани през лятото на 1925 г. Първо издание: София, 1925 г. По стенографски записки.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. И обхождаше Исус всичка Галилея, 5 юли 1925 г. стар правопис, нов правопис
  2. Вътрешна връзка, 6 юли 1925 г.
  3. К. Паскалев - Основни въпроси на ученичеството, 6 юли 1925 г.
  4. О. Славчева - Мисли за ученика, 6 юли 1925 г.
  5. К. Вл. Кузманов - Окултното ученичество в нашето време, 6 юли 1925 г.
  6. Двадесет правила от Учителя към ученика, 7 юли 1925 г.
  7. Методът на светлината, 7 юли 1925 г.
  8. Дванадесет положения – съпоставяния върху разбиранията и живота на ученика, 7 юли 1925 г.
  9. Общи въпроси, 7 юли 1925 г.
  10. Закриване на събора, 8 юли 1925 г.
   
  Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

  69 downloads

  Submitted

 4. 04. Четвърти младежки събор „Вътрешни и външни връзки“, 7-9.07.1926 г., София

  Четвърти младежки събор  „Вътрешни и външни връзки“


   
   
  Четвърти младежки събор „Вътрешни и външни връзки“, на учениците от Бялото Братство, 7-9.07.1926 г., София Беседи от Учителя и учениците, държани през лятото на 1926 г. Стар правопис. Първо издание: София, 1926 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Вътрешни и външни връзки – Учителя, 7 юли 1926 г.
  2. Идеалът на ученика - К. Тулешков , 7 юли 1926 г.
  3. Идеалът на окултния ученик - К. Паскалев, 7 юли 1926 г.
  4. Будност - Хр. Койчев, 7 юли 1926 г.
  5. Особеното място – Учителя, 8 юли 1926 г.
  6. Идеалът на ученика, 8 юли 1926 г.
  7. Общение на детето с живата природа - Б. Боев, 8 юли 1926 г.
  8. Същност и задача на новото училище и учител - Ст. Русев, 8 юли 1926 г.
  9. За свободата на учителите - П. К. Пенков, 8 юли 1926 г.
  10. Педагогически правила – Учителя, 9 юли 1926 г.
   
  Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

  86 downloads

  Submitted

 5. 05. Пети младежки събор „Мислещият човек“, 14-15.08.1927 г., София

  Пети младежки събор  „Мислещият човек“


   
   
  Пети младежки събор „Мислещият човек“, на учениците от Бялото Братство, 14-15.08.1927 г., София, Беседи от Учителя П.Дънов и ученици, държани през лятото на 1927 г. Първо издание: София, 1927 г. Стар правопис. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Мислещият човек, Учителя 14 август 1927 г.
  2. Ние, Учението и животът, Кр. Тулешков, 14 август 1927 г.
  3. Ние, Учението и животът, М. Тодорова, 14 август 1927 г.
  4. Правата мисъл, Учителя 15 август 1927 г.
  5. Новото учение и съвременните задачи на живота, Б. Боев, 15 август 1927 г.
  6. Ние, учението и животът, Д-р Ст. Кадиев, 15 август 1927 г.
   
  Забележка: В сайта са въведени засега само текстовете на беседите, изнесени на събора от Учителя.

  93 downloads

  Submitted

 6. 06. Шести младежки събор „Закон за единство и общност“, 8-10.07.1928 г., София

  Шести младежки събор
  „Закон за единство и общност“


   
   
  Шести младежки събор „Закон за единство и общност“, на учениците от Бялото Братство, 8-10.07.1928 г., София, Беседи от Учителя П.Дънов, държани през лятото на 1928 г. Първо издание, София, 1928 г. Стар правопис. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Роден от Бога, 8 юли 1928 г.
  2. Без окови, 9 юли 1928 г.
  3. Към свобода, 10 юли 1928 г.

  64 downloads

  Submitted

 7. 07. Седми младежки събор „Първите стъпки“, 7 - 10.07.1929 г., София

  Седми младежки събор  „Първите стъпки“


   
   
  Седми младежки събор „Първите стъпки“, на учениците от Бялото Братство, 7 - 10.07.1929 г., София, Беседа от Учителя П.Дънов, държана през лятото на 1929 г. Първо издание, София, 1929 г. Стар правопис. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Първите стъпки, 7 юли 1929 г.

  61 downloads

  Submitted

 8. 08. Осми младежки събор „Право си отсъдил“, 12 - 14.07.1930 г., София

  Осми младежки събор  „Право си отсъдил“


   
   
  Осми младежки събор „Право си отсъдил“, на учениците от Бялото Братство, 12 - 14.07.1930 г., София, Беседи от Учителя П.Дънов, държани през лятото на 1930 г. Първо издание, София, 1930 г. Стар правопис. (по стенографски записки)
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
   
  1. Право си отсъдил, 12 юли 1930 г.
  2. Вързване и развързване, 13 юли 1930 г.
  3. Чрез Него стана, 14 юли 1930 г.

  63 downloads

  Submitted

 9. Младежки събори 1923- 1930

  Младежки събори 1923- 1930

  61 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...