Jump to content

БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА

1 Screenshot

Съдържание

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.

© СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска

Ангел Кермедчиев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ.. 4

БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА.. 6

ОТНОШЕНИЯ.. 6

РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ХОРАТА.. 7

ПРИБЛИЖАВАНЕ.. 7

БЛИЗОСТ.. 7

СБЛИЖАВАНЕ.. 9

СВЪРЗВАНЕ.. 9

СЪОТВЕТСТВИЕ.. 10

ВРЪЗКИ.. 10

ДРУЖБА.. 11

СДРУЖАВАНЕ.. 12

СЪЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА.. 12

ПОЗНАТ ЧОВЕК.. 13

БЛИЖЕН.. 13

БЛИЗОСТ.. 13

КОЙ НИ Е БЛИЖЕН.. 13

ОТНОШЕНИЯ С БЛИЖНИТЕ.. 14

ЛЮБОВ И ОБИЧ КЪМ БЛИЖНИЯ.. 14

ЖЕРТВА ЗА БЛИЖНИЯ.. 15

ПОМОЩ ЗА БЛИЖНИЯ.. 16

ИЗПРАВЯНЕ БЛИЖНИЯ.. 17

ПОЛЗА ОТ БЛИЖНИЯ.. 17

БРАТ.. 17

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БРАТЯТА.. 18

КАЧЕСТВАТА НА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ.. 19

КАК ДА ЖИВЕЕМ КАТО БРАТЯ И СЕСТРИ.. 19

БРАТСКИ ЖИВОТ.. 19

БЪДЕЩЕ.. 20

ПРИЯТЕЛ.. 20

ПРИЯТЕЛЯТ.. 20

ПРИЯТЕЛСТВО.. 21

ВИДОВЕ ПРИЯТЕЛСТВА.. 22

ЛЮБОВ, ИСТИНА И ПРИЯТЕЛСТВО.. 22

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПРИЯТЕЛСТВОТО.. 23

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИЯТЕЛСТВО.. 24

ДРУГАР.. 25

МАЙКА.. 26

 

Всички хора се стремят към новото, към нов живот. Новият живот, обаче, изисква нови разбирания. В новия живот разбиранията за майка, за баща, за брат и сестра, за учител, за ученик, ще бъдат съвършено различни от сегашните. Който не се проникне от новите идеи, той не може да влезе в НОВИЯ ЖИВОТ. (царският ПЪТ НА ДУШАТА - 186).
Мнения на потребители

Recommended Comments

Няма коментари.

×