Jump to content

Здраве и болест

1 Screenshot

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

I. Човешкото тяло 7

1. Устройство и функции 7

2. Енергии 20

II. Болест и здраве 31

ІІІ. Причини за болестите 42

IV. Лечение на болестите 67

1. Общи принцип на лечение 67

2. Храна и хранене; храната като лечебно средство 71

3. Лечение свода 90

4. Въздух и дишане; дишането като лечебен фактор 94

5. Лечебно действие на слънчевите лъчи 102

6. Лечение с цветните лъчи на светлината 108

7. Лечение с музика 112

8. Лечение с движение 115

9. Лечение с мисъл 123

10. Други методи на лечение 134

11. Духовно лечение 147

V. Хигиена 150

VI. Лекар и лечител 170

VII. Диагностика на болестите 174

VIII. Продължителност на живота 176

IX. Живот съобразно законите на Природата 182

Книгопис 186
×