Jump to content

Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999

   (0 прегледа)

1 Screenshot

Съдържание

Ръководство за изучаване на Паневритмия - 1999 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПАНЕВРИТМИЯ
Движения и музика Беинса Дуиб
Изданието е подготвено от Комисия по Паневритмия:
Георги Григоров Стойчев

Благовест Жеков Жеков

Антоанета Иванова Янкова

Слава Стоянова Неделчева

Пламен Христов Костов

Людмила Тодорова Димитрова

Величка Георгиева Драганова


Комисията изказва благодарност на всички взели участие в обсъжданията и предоставили архивни .материали свързани с Паневритмията.
© Общество "Бяло Братство”
© Издателство "Бяло Братство”
ISBN 954-8091-95-Х
Мнения на потребители

There are no reviews to display.

×