Jump to content

Духовните учения и Българите


1 Screenshot

About This File

Духовните учения и Българите

СЪДЪРЖАНИЕ
1.    Духовните учения и българите        стр.    1
2.    Произход и развитие на човечеството. Инволюция и еволюция                стр. 13
3.    Свети места в България. Свети места на българите            стр.    27
4.    Цветните лъчи в човешката практика         стр.    33
5.    Великото Триединство                сгр.    39
5.1.    Вътрешни и външни процеси в ума, сърцето и волята             стр.    40
5.1.    Наука, Религия и Икономика           стр.    47
5.2.    Кръг, елипса и хипербола. Условия за Живот на човека      стр.    54
6.    Вечен Живот. Условия за Вечен Живот           стр.    61
7.    Душа, Дух и тяло                          стр.    69
8.    Интуиция. Сетива. Развитие па сетивните органи в човека            стр.    75
8.1.    Интуиция              стр.    75
8.2.    Сетива. Развитие на сетивните органи в човека           стр.    78
9.    Наука и възпитание. Човек и Вселена              стр.    85
10.    Навлизане в Космоса. Научни методи                   стр.    91
11.    Човек и Космос                     стр.    99
12.    Разум. Свръх разум. Съзнание и Подсъзнание          стр.    105
13.    Четвъртото измерение            стр.    109
14.    Физически, Духовен и Божествен свят             стр.    113
http ://www.kaniskal305.webprovider.com/
http://kaniska.hypermart.net/
 

ISBN 954-9524-1-9
Дадена за печат на 08. 08. 1999 г.
Излязла от печат на 09. 10. 1999 г.
Оформление: Васил Канисков, Радиана Петрова
Художник: Ирена Семова
Технически редактор: Мариела Василевска
Коректор: Нели Генкова - Маринова
Лит. група: научно - популярна
Отпечатана в печатницата на Иван Петров Василевски, гр. Троян, 0670/3-42-02
е 4- “ТОП ПРЕС” ЕООД


User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...