Jump to content

06.3 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.3, лекции:18,19,20 (1924 г. - 1925 г.)

1 Screenshot

Съдържание

Младежки окултен клас - 4 година

 

Лекции на младежкия окултен клас - 3-ти том

 

 

"Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.

Книгата за теглене на PDF

 

Съдържание

 

III том, издание 1928 г.

 

18. Високите места и чистият въздух, 15.02.1925

19. Най-важното, 22.02.1925

20. Честността, 1.03.1925
×