Jump to content

06.5 Лекции на младежкия окултен клас - IV година, т.4, лекции: 24,25,26,27 (1924 г. - 1925 г.)

1 Screenshot

Съдържание

Младежки окултен клас - 4 година

 

Лекции на младежкия окултен клас - 4-ти том

 

 

"Лекции на младежкия окултен клас (пет книжки). 1-31 лекции, 1924-1925 г.",. 31 лекции на Младежкия окултен клас, държани от Учителя П.Дънов (по стенографски записки),. Издание на просветния комитет, София, 1927-1928 г. Изданието е в 5 книжки, според каталога на Елена Андреева. В предложеният за теглене PDF, са обединени всичките беседи от тази година.

Книгата за теглене на PDF

 

Съдържание

 

IV том, издание 1928 г.

 

24. Законът на внушението, 5.04.1925

25. Влияние на вътрешната светлина, 12.04.1925

26. Успоредните пътища, 14.06.1925

27. Проявленията на ума, 21.06.1925
×