Jump to content

13. "Проекции", 13 школна лекция на ООК, IV-та година

1 Screenshot

Съдържание

Проекции, 7 януари 1925 г.

 

„Окултни лекции на Общия окултен клас“, 36 лекции на общия окултен клас, 4-та година (1924-1925 г.), по стенографски записки, изд. Русе, 1924-25 г.

Цялата книга за теглене на PDF
×