Jump to content

Паневритмия - Музика и песен. Запис от Рила

   (0 reviews)

1 Screenshot

About This File

Паневритмия - Музика и песен. Запис от Рила

 

01. Първият ден на пролетта

02. Евера

03. Скачане

04. Тъкане

05. Мисли!

06. Аум

07. Изгрява слънцето

08. Квадрат

09. Красота

10. Подвижност

11. Побеждаване

12. Радостта на Земята

13. Запознаване

14. Хубав ден

15. Колко сме доволни

16. Стъпка по стъпка

17. На ранина

18. Дишане

19. Слънчеви лъчи

20. Пентаграм

21. Пентаграм

22. Пентаграм

23. Пентаграм

24. Пентаграм

 

Текст на Паневритмиятс

 

I Цикъл - 28 упражнения

Първият ден на пролетта - включва първите десет упражнения

 

1. Пробуждане

Първият ден на пролетта,

първият ден на радостта,

първият ден на любовта

носят сила и живот,

носят сила и живот.

 

2. Примирение

И оживява, и ни буди със любов.

Ставайте от сън, деца.

Пролет мила веч дойде.

Цялата природа пее;

Слънце топло вече грей.

Носи цветя и плодове,

носи песни и игри.

 

3. Даване

Пълни всяка твар с живот,

буди радост във духа,

развеселява сърцата ни.

Грее, грей слънцето благодатно,

целува нежно цялата земя

и я окичва с прелестни, безброй цветя.

 

4. Възлизане

Бляскави звезди - брилянти

светли сказания мълвят.

Грее чистата луна,

безспир лети по своя път

по небесна шир.

И денят пристига след нощта.

 

5. Издигане (Дигане)

Сила и радост,

младост и обич

слънцето носи

и вдъхновява,

и възраства в красота.

 

 

Сан Зи (Красивият ден) : упражнения 6,7,8

 

6. Отваряне

Ето го, ражда се красивий ден.

Ето го, Слънцето към нази грей.

Химни в гората весело птиченце пей.

Бодро играем по росни треви и цветя.

Светлата радост обилно ни грей.

Сила в душата безспирно излива ни тя.

 

7. Освобождаване

Ний планините обичаме.

Дивния Мусала възпяваме.

При седмострунна арфа на Рила седим.

Мощното слънце посрещаме на ранина.

Вечер сияйните звезди следим.

И луната прекрасна в небесната шир.

 

8. Пляскане

Ето го, ражда се красивий ден.

Ето го, Слънцето към нази грей.

Химни в гората весело птиченце пей.

Бодро играем по росни треви и цветя.

Светлата радост обилно ни грей.

Сила в душата безспирно излива ни тя.

 

 

9. Чистене

Първият ден на пролетта,

първият ден на радостта,

първият ден на любовта

носят сила и живот,

носят сила и живот.

 

10. Летене

И Земята се събужда от съня.

Почва новий светъл ден,

новия ден на пролетта.

И Природата ликува,

че я слънце топло грей

и лъчи обилно лей.

Всичко радва се и пей.

 

11. Евера

Слънцето грей, гали с лъчи

цветенца, и треви и нас.

На ранина възторжено играем ний.

Въздух - благодат.

Птички хвъркат весело над нас.

Природата сияе цяла в красота.

Росна тревица блеснала в елмаз.

Цветята леят аромат.

 

Слънцето грей, праща веселие по цялата земя.

Целия мир събужда, вика със любов.

Влива ни живот,

дава радост, мир и красота.

Залязва то, но вечно се явява пак.

Блести, изпраща жива светлина,

служител мил на благ Баща.

 

12. Скачане

Нагоре да полетим!

Към небесния простор.

С мир, любов и светлина

всичко расте в красота

и ни носи мъдростта!

 

13. Тъкане

Всеки ден, всеки час, всякоя минута

ний сновем и тъчем най-красиви мисли,

и живот свет и чист

във душите вливаме.

Нека мир и любов в сърца ни да царува,

доброта, милосърдие в нази да живей.

Светлина и веселие навред да грей.

 

Цветенцата аромат сладостен пилеят,

птичките в небесна шир

чуруликат, пеят.

И дъждеца ромоли над ниви и ливади.

Тъй и ний всеки ден, всякоя минута

ще работим, ще растем и добро ще сеем,

и в душите си красиви мисли ние да втъчем.

 

14. Мисли

Мисл̀и, право мисли.

Мисли, право мисли.

Свещени мисли за живота ти крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.

Крепи, крепи, крепи.

Свещени мисли за живота ти крепи.

 

15. Аум

Аум, Аум, Аум, Ом, Ом, Аумен

 

16. Изгрява слънцето

Изгрява Слънцето,

праща светлина,

носи радост за живота тя.

Сила жива изворна течуща.

Зун ме зун, зун ме зун,

бином ту мето.

 

17. Квадрат

Слънцето грей,

трепти зората от живот и любов.

Трепти зората, грейнала в брилянтени лъчи.

Всичко днес пей,

всичко днес сладкогласно пей

за Божий ден,

за новий светъл Божи ден

за радост нова,

що в сърцата ни безспирно лей.

 

18. Красота

Всяка сутрин в ранен час

Слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свят.

Птичка весело лети.

 

19. Подвижност

Всяка сутрин в ранен час

Слънцето посрещаме.

Лъчи, въздух и роса

радват нашите сърца.

Вдъхновени мисли в нас да потекат

и красиви чувства да растат.

Сладки зрели плодове да дават

и живота вред да украсяват.

Грейнали лъчи навред.

Бистро изворче шурти.

Радост блика в целий свят.

Птичка весело лети.

 

 

20. Побеждаване

Денят пристига след нощта

и радост иде след скръбта.

Вървиме ний по светлий път.

Прегради няма да ни спрат.

Тъй безспирно ще вървиме

с вяра и любов в гърдите,

към победи ще летиме,

докат' гледат ни очите.

 

Бодро вдигаме чела,

смело тръгваме напред!

Дори в неволя и беда

за нас е хубав Божий свет.

Милва ни тихият зефир.

Пеят ни птички с весел глас.

Лей се в душата еликсир

при изгрев слънце в ранен час.

 

21. Радостта на земята

Ликува цялата земя

и се радва от сърце,

и тича тя по своя път

като девица възлюбена.

 

Тя жадува Слънцето

и към него се стреми.

То я милва отдалеч

и целува я с лъчи.

 

Тя се радва и му пей:

"О, слънце на живота мой!

Летя, летя към тебе непрестанно

и пълна с радост.

 

Реки текат,

извори бликат чисти,

върхове белоснежни

във розови сияния

обливаш изобилно

с милувки нежни."

 

22. Запознаване

Колко приятно птиченце пее

и благодатно слънцето грей.

Росни ливадите, свежи поляните,

играем ний и пеем в ранина.

Живота е красив и изобилен,

че Бог над нази е милостив.

 

А след игри и песни красиви

ние работим в нашите ниви.

И ги посяваме - семе избрано,

да никнат, зреят житни класове.

И дребен дъжд-роса ще ги полее

и слънцето ще ги възрасти.

 

23. Хубав ден

Всеки хубав Божи ден

дишам радост и живот.

И ликът ми е засмян,

че обича мен Господ.

 

Слънчицето със любов

милва моето лице.

И гласът любим Христов

шепне в моето сърце:

 

"Крепко, смело ти живей

и помагай на света!

С песни, радостни възпей

ти на Бога любовта -

наш Баща любим и свят

и на вси души познат."

 

 

24. Колко сме доволни

Колко сме доволни,

че в света живеем;

като птички волни

чудни песни пеем.

 

Сутрин мило слънце

посрещаме рано.

То ни благославя

и живот ни дава.

 

(допълнителен текст: по Паневритмия на петте сестри)

Въздух дишам благодат.

Радостно отивам за дома.

Цялата Природа с мене пей.

Слънцето ме живо грей.

 

Мен природата обича и в живота ми помага,

чадо свое ме нарича и ми казва дума блага:

 

"Работи, учи, време не губи,

време не пилей, скъп живот пази.

Той е Божи дар, мил и скъпоцен.

Ти добре варди го всеки час."

 

А подир игрите ще отида да работя,

време да не губя, дор в небето слънце грей.

 

Хай напред, едно, две, три,

с бодри стъпки ти ходи.

Още малко ние тук

ще си поиграеме сега.

 

Ходи, ходи, ходи, за водата ходи,

през речица бистра, по пътека чиста.

 

О, водице сладка, жива, носиш ти живота нов.

Теб обичам, теб жадувам, тебе търся всеки час.

По ливади и градини непрестанно тичаш ти.

Тъй през всичките години бягай, тичай и лети.

 

25. Стъпка по стъпка

Стъпка по стъпка, ето ний

вървим към новия живот.

Чертаем светли бъднини

за нас и цял човешки род.

 

Всички прегради преодоляваме,

не се страхуваме от беди.

Мисли красиви вредом посяваме.

Любов света да победи.

 

Пътека светла е пред нас

и нова чудна светлина.

Живот в сърцата ни се влива,

мъдрост и любов.

 

Цветята ухаят,

зреят плодове.

Всичко расте, живее,

радва се целий мир.

 

Въздух дишам - аромат,

вредом - чудна красота.

Извори бликат чиста вода.

Бистра роса всяко листо

със брилянт краси.

 

26. На ранина

Кой на ранина става да играй

по зелената трева и на бистрата роса,

той ще бъде вечно млад,

здрав и хубав и богат;

ще се учи най-добре,

няма нивга да умре.

 

Рано ти стани, слънцето посрещни

и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас.

Бодра гимнастика, раз, два, три.

Подвижи се и се спри.

Смело пак тръгни напред,

радвай се на Божий свет.

 

27. Дишане.

(пее се "а")

 

 

28. Промисъл

произнася се 3 пъти:

"Да пребъде Божият мир и да изгрее Божията радост

и Божието Веселие в нашите сърца."

 

 

II Слънчеви лъчи

 

 • Download this file

 • File Information

  • Views 4,332
  • Downloads 520
  • Submitted
  • Published
  • Updated

  • Who downloaded this?
  • Like 1

  User Feedback

  Create an account or sign in to leave a review

  You need to be a member in order to leave a review

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

  There are no reviews to display.

  ×
  ×
  • Create New...