Jump to content

Търсене във форума

Показване на резултати за тагове 'дишане'.

Открити 2 резултата

  1. Ани

    4. За дишането

    IV. За дишането Ако здравото тяло зависи от правилното хранене, правилното храносмила­не, то здравата нервна система, здравите дробове, чистата и права мисъл, чис­тите чувства зависят от правилното дишане. А всичко това е свързано със симпатичната нервна система. Ето защо, ние горещо препоръчваме на читателите книжката за дишането от Учителя.[1] В тази книжка има ценен материал по този въпрос. Тук ще споменем пак, че правилното и дълбоко ритмично вдишване, сут­рин, с едната ноздра, задържане и издишане от другата, и обратно; правенето гимнастики след тези вдишки, особено на чист въздух, пиене на малко топла вода с лъжичка, на глътки, е от голямо значение, особено за слаби и нервни хора. Ако това може да се прави и преди обяд, то е от голямо значение. Дишането, това е животът, а поглъщането на повече кислород с жизнената сила - праната от въз­духа, това е условие за продължителността на живота. Никой да се не самоизлъгва и мисли, че ежедневната физическа работа ще замести дълбокото дишане и разумната гимнастика. Само с разумното дълбо­ко дишане и гимнастика ние даваме възможност на кислорода да проникне с жизнената сила до върховете на дробовете. На дълбокото дишане се дължи и облекчението при умората. Като се из­качваме на високи места, при умора от ходенето, умора от работата, щом се спрем половин-една минута и направим дълбоко дишане, ние получаваме облек­чение. Защо? Защото отровите, които се движат и събират в ставите, предизвик­ват умора. Щом обаче се направи дълбоко дишане, кислородът раздвижва тези отрови и се усеща едно облекчение. Ако чрез елементите на храната се възобновяват клетките, то чрез кисло­рода и жизнената сила те се оживотворяват. Така и животът се продължава. Ето защо, нужно е постоянно и с мисъл да се съсредоточаваме при диша­нето и гимнастиките, за да използуваме максималната придобивка. За радост на децата и жизнерадостните възрастни, поднасям и една песен за дишането. Тя е труд на един основен учител в Софийските села. Тази песен може да се пее от децата, след дишането и гимнастиката. Песента е накрая на книгата.[2] --------------------------------------------- [1] Б. Боев - «Учителят за дишането», (бел. а.) [2] Става дума за песента «Физкултурен марш» от Пеню Ганев. Вж. стр. 99 и 100. (бел. М. И.)
  2. 19. ДИШАНЕ, ПРАНА И ЕТЕРЕН ДВОЙНИК Не по-малко интересни бяха и утрините на Изгрева, след гимнастиките и Паневритмията. Тогава заобикаляхме Учителя и като гладни птички зачуруликвахме в очакване на неговите думи. Подхвана се този път въпроса за дишането. Ние разбирахме, че като най-важен процес на живота, безспорно трябва да се приеме дишането. Учителят обърна особено сериозно внимание на този процес - най-важният за всяка жива форма, преди всичко за човека. Той ни даде ценни правила за едно пълноценно дишане. Правилното дишане зависи от количеството на приетият въздух и от времето на задържането му. Да диша човек всеки разбира, но как? Само дълбокото дишане е пълноцено. Трябва да се прави разлика между плитко и дълбоко дишане. При плиткото дишане взема участие само горната част на белите дробове, само те се пълнят с пресен въздух. При плиткото дишане се явяват предразположения към заболяване. При дълбокото дишане горната част на белите дробове и целите дробове се пълнят с въздух. Диафрагмата, която разделя гръдната кухина от корема, слиза надолу, натиска стомаха, червата и другите коремни органи. Но тъй като те не могат да слезнат надолу отиват напред и затова при дълбокото дишане, при вдишване най-напред се надува корема и после гърдите. А при издишването, най-напред спада корема и тогава гърдите. Като дишате дълбоко да усещате вдигането и спадането на диафрагмата. Ние ще трябва да приемем, че дълбокото дишане има значение не само, че приема по-голямо количество въздух, но и затова, че при движението на диафрагмата тя леко масажира стомаха, червата и другите вътрешни органи, което е също от голяма полза. Човек трябва да свикне с дълбокото дишане, като прави всеки ден няколко упражнения за дълбоко дишане. С течение на времето, белите дробове ще свикнат и през другото време на денонощието, когато не се правят упражненията, те ще продължават да дишат дълбоко. Въздухът не е само от кислород, азот, малки количества въглероден двуокис, някои химически елементи, малко прах и пр. Но той е проникнат и от Прана, която на научен език се нарича - Жизнена сила, а на мистичен език - Божествен живот. Освен Прана въздухът съдържа и други неща. Всичко е форма на Божествената мисъл, следователно въздухът като нещо, също е проникнат от Божествената мисъл. И затова когато ние дишаме, освен установените елементи на въздуха, приемаме и Праната, а също и Божествената Мисъл. Когато човек не участвува с будно съзнание при дишането т.е. не участвува с мисълта си, той поема от въздуха главно кислорода, а в по- слаба степен приема духовната му сила. Какво е значението на Праната за организма? Тази жизнена сила, прониква цялото ни физическо тяло и подхранва тъй нареченият Етерен двойник. От количеството на Праната в организма, зависи неговото здравословно състояние. Бедни ли са на Прана някои органи в човешкото тяло, той заболява. Когато се влее допълнително Прана в болният орган, той оздравява. Прана се съдържа не само във въздуха, но и в храната, която приемаме. Тази Прана оттам най-добре може да се приеме, като всяка хапка се дъвче много добре, защото Праната се приема главно от нервите, които са на езика, небцето и венците. Като се дъвче храната повече и по- добре, тези нерви имат повече време и ще могат по-добре да възприемат тази Прана. Стомахът и червата, приемат само по-грубата част от храната. Че наистина Праната се приема от нервите на устната кухина и че е носител на живота се вижда от следните факти: За да се смели храната в стомаха и червата, и да се приеме от самият организъм са нужни няколко часа. Да речем, че някой трябва да отиде на нивата да работи, обаче не се е хранил преди това няколко дена, изтощен е, няма сили да работи. Но щом се нахрани, той без да чака необходимите часове за смилането и приемането от организма на храната, без да чака смляната храна да отиде в кръвта, а оттам в тъканите, човека веднага добива сила и е способен вече да отиде на нивата и да работи. Откъде е взел той тази сила? Само от Праната, приета от нервите на устната кухина. Така се обяснява и следният факт. Всеки човек, който добре дъвче храната си се насища с по-малко храна, отколкото онзи, който бързо приема храната, без да я дъвче по-дълго в устата си. Когато човек се удари на някое място усеща болка, той бърза да допре ръката си на това място. Това го прави за да се влее там от жизненият магнетизъм или Праната изтичаща от ръката, което нещо облекчава болката. Същото имаме и когато детето се удари, то заплаква от болка и тогава, майката почва да милва удареното място. Болката утихва, детето се успокоява и млъква. Майката е пратила чрез ръката си жизнен магнетизъм или Прана на удареното място. Учителят даде и методи за съзнателно приемане при дишането на Праната и духовните сили, които въздуха съдържа чрез употреба на съответни формули, с участието на мисълта. Ето някои от тях: При вдишване, да се изговарят мислено следните думи: „Благодаря Ти Господи за Божественият живот, който прониква въздуха и който приемам заедно с този въздух". При задържане на въздуха: „Тоя Божествен живот, който съм приел отива до всичките ми органи и навсякъде внася сила, живот и здраве". При издишването: „Тоз Божествен живот проявявам, навън в своята дейност. Той е израз на Твоята Любов към нас. Аз ще употребя тази сила за да ти служа". Участието на мисълта в случая ще стане по следният начин: При вдишването на въздуха живо си представяме, че заедно с него приемаме в белите дробове Праната или Божественият живот. Ще си представим, че те проникват от орган в орган и най-сетне достигат до върха на пръстите на краката. Ако някой орган в тялото е болен, ние с мисълта си насочваме Прана към него, за да се обогати той чрез Прана. Щом болният орган, чрез дишането приеме достатъчно Прана, той оздравява. Как трябва да става вдишването, издишването и задържането? Вдишването трябва да бъде бавно и дълбоко. Задържането трябва да трае колкото може повече време за да имат възможност белите дробове да приемат от въздуха това, което той съдържа в себе си. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия се приема от него. Задържането на въздуха отначало може да трае 10-15 секунди, после постепенно да се увеличава, докато се постигне 30 секунди, 40 секунди, една минута и повече. Издишването трябва да става бавно. Ако човек не диша правилно, то и Любовта в него не се проявява правилно. Чрез правилното дишане идва прилив на Прана в организма и затова, ако човек прилага това дишане, той до дълбока старост ще има запазени жизнени и духовни сили. Правилното дишане прави лицето красиво. Бръчките на лицето и ръцете изчезват. Ето един красив и сигурен метод за подмладяване. От правилното и дълбоко дишане и гласът на човека става музикален. При дълбокото дишане окисляването на кръвта става пълно. При бързото дишане, окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината поради която много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си отколкото чиста, а също така при бързото окисляване на кръвта част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки в артериите и вените. Когато броя на вдишките намалява, животът се продължава, когато броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава.
×