Jump to content

КНИГАТА НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА - А.Т.


Recommended Posts

А. Т.

КНИГАТА НА ИСТИНАТА И ЖИВОТА

(Из кн. "Рабби бен Аор")

Тъй говореше Рабби бен Аор за великата книга на Истината и Живота:

"Свещена радост, о ученици, да преизпълни сърцата ви завинаги.

Защото превелика е Божията милост към вас!

Защото е разтворил пред вас Вселюбящият дивните страници на тайнствената си книга,

Книгата на най-великите истини, на най-светите красоти, на най-непостижимите тайни;

Книгата на чудесата и вечното творчество!

Защото ви е призовал да се учите, да опитате неговата велика Любов; да познаете Неговата Правда; да постигнете Неговата Мъдрост; да вкусите Неговия мир, Неговата радост и Неговото блаженство и да Го познаете .

Планини и долини, материци и океани, светове и слънца, души и сърца - всичко това са живите страници на великата божествена книга

Тайнствена и жива е тази книга, о братя мои, - сам Божият Дух живее в нея, говори чрез нея.

Сам Божият Дух вечно работи в нея.

Всички истини и тайни на Битието са скрити в нейните страници!

Неизмеримото, вечното, непостижимото сдържат те!

Ангели и богове в свещен захлас и безмълвен трепет стоят пред тая дивна книга на най-великите истини и тайни...

Със слънца са писани страниците ù, с милиарди слънца!

Със слънца и вселени!...

Тая свещена книга на своето творение е разтворил Всемогъщият пред всички.

Но нейните истини се разкриват само на чистите и пробудили се души;

На, възжадувалите висшата мъдрост, висшата правда, висшата красота;

На синовете Божии, дирещи царството Божие и неговата свята Правда.

На тях говори великият Божи Дух чрез всяко живо слово на свещената Божия книга.

Радвайте се, защото сте от призованите!

Защото сам Предвечният ви призовава.

Чисти като планински кристал да бъдат душите ви, чисти да бъдат мислите ви, желанията ви!...

Да се разпали в сърцата ви жаждата към неизмеримите височини на вечните истини и свещени красоти.

С открити сърца и благоговеен трепет пристъпете към Неговата Божествена книга - Великата Природа.

И ще заговори тя тогава на вашите души като любяща майка;

Ще ви заговори понятно, вдъхновено,

Чрез всеки листец, чрез всяка капчица роса, чрез всеки цветец...

Чрез безмълвието на просторите и грохота на бурите,

Чрез невидимите за окото прашинки и великата неизмерима безкрайност...

Радвайте се и благославяйте Вселюбящия, защото на вас се даде най-великото благо.

Да растете в постижение на божествената Мъдрост, Истина и Красота,

Да намерите Вечния и да Го познаете.

Радвайте се и благославяйте, защото цяла вечност ви е дадена, за да дораснете до най-великите тайни на великата Божия книга;

За да намерите и познаете Всемогъщия -

Цяла вечност на живот, творчество, познание ви е отредена;

На възмогване и постижение!

От знание в знание ще се възземат душите ви, от мощ в по-голяма мощ, от красота в по-велика красота'

Все по-високо и по-високо ще се издигате вие във висините, дето пребивава вашият истински Отец.

Все по-високо и по високо царството на светлината, на мира и блаженството;

В царството на свещената и вечна красота!

И все по-примамлива, непостижимо велика, все тъй тайнствена и дълбока, ще разкрива пред вас неизброимите си страници Божията книга на Истината и Живота!

Радвайте се и благославяйте, защото вам се даде истинският Живот...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...