Jump to content

КНИГОПИС


valiamaria
 Share

Recommended Posts

КНИГОПИС

1. Праведният, 6 беседи от Учителя, цена 30 лева.

Съдържание: 1. Праведният. 2. Слънцето не ще зайде. 3 Иди, повикай мъжа си. 4. Няма тайно. 5. Кротките. 6. Лозените пръчки.

Един кратък цитат от книгата ще говори сам за ценностите, които тя съдържа :

„Има моменти, когато у човека се пробужда Мощното, Великото, Божественото, и той знае, че е по-силен от окръжаващите го условия. И тогаз силата на човек не се заключава нито в богатството му, нито в знанието му, но той поставя своята сила в упованието си в Бога, във връзката си с Него, Това значи: когато съзнанието на човека стане едно със съзнанието на Бога, той е силен. Велико нещо е човешката душа. Душата осветлява човека. Всичкото знание, което той носи в себе си от памтивека, както и Любовта, Мъдростта и Истината, трите начала на живота, се крият именно в неговата душа. За в бъдеще ние ще изучаваме всички науки от ново гледище, в нова светлина."

Препоръчваме книгата на читателите си. Доставя се от Жечо Панайотов, улица „Опълченска" № 66, София, III, както и от редакцията,

2. „Fariseo kaj impostisto" (Фарисей и митар), № 8 от II година на есперантската окултна библиотека „Nova kulturo",

Доставя се от уредниците на библиотеката „Nova kulturo", пощенска кутия № 6 – Бургас. Годишен абонамент 60 лева.

3. „Човек и Бог", от Пламен, библиотека „Братство", № 1, 1931 година. Доставя се от Сава Калименов, Севлиево, цена 10 лева. В тая книга се хвърля светлина върху природата на човека, върху прераждането и кармата, върху принципите на Бялото Братство и пътя на ученика.

4. В. „Братство", периодичен лист за братски живот. По­държа се от доброволните помощи на своите читатели. Лдрес: Сава Калименов, Севлиево. Излезе 33 брой от год. III с интересно съдър­жание. Всеки брой ще съдържа основните мисли от една нова беседа на Учителя.

5. Детска библиотека „Росна капка", урежда Дядо Благо. № 1 и 2. Изд. на Лаз. М. Котев, София – Бенковски 2. Цена 6 лв.

Росна капка – самото име говори твърде много. Мога да кажа, че в цялата сравнително доста богата детска литература, няма по-сполучливо подбрани народни приказки, разказчета, стихове, гатанки и ладанки. Дядо Благо е майстор да подбира най-хубавото из народното творчество, да оглажда езика, да му придаде музикалност, красота – без да накърни духа. И главно, да намира най-красивите образи и символи, чрез които да изрази великите идеи за добро, истина, правда, любов, чистота.

Не само за децата тази библиотека е ценна и незаменима, ами и за възрастни. Защото те ще видят зад символите скрити вечните истини на живота и в най-простите разкази – разрешени великите въпроси. Уверени сме, че всички наши приятели ще направят възможното за разпространение на тази детска библиотека, особено учителите и родителите, понеже по този начин те ще извършат едно културно дело. Чиста духовна храна за децата – най-добрата храна – това е първостепенен въпрос във възпитанието и образованието.

6. Скоро ще излезе от печат трилогията: „Книга за живия Бог, „Книга за човека" и „Книга за другия свят – отвъд" от Бо Ин Ра. На всички предплатили абонати трите книги, които иначе възлизат над 100 лева, се отстъпват за 80 лева. Всичко се изпраща на адрес: Жечо Панайотов, Опълченска, 66, София, III.

Препоръчваме ги на читателите.

7. Д-р Кирил Паскалев. Въведение в асоционизма. София, 1931 година. Цена 60 лева.

Съдържание: Основните проблеми на човешкото познание.

I. Бог. 1. Схващания за Бога. 2. Религия 3. Мистицизъм. 4 Окултизъм. 5. Християнство.

II. Вселената. 1. Произход и същност на вселената. 2. 2. Проблемата за живота. 3. Развитие на живота.

III. Човекът. 1 Устройство на човека. 2. Душа и душевен живот. 3. Познавателна сфера. 4. Емоционална сфера. 5. Волева сфера. 6. Особени душевни прояви. 7. Етични проблеми. 8. Социални проблеми.

Една книга из областта на психологията и философията. Увод към редица съчинения, в които поставените проблеми ще бъдат разгледани в тяхната взаимна връзка и съотношение. Това изразява и самата дума асоционизъм – от думата асоциация.

В самата книга кратко, сбито и вярно са изложени философските и реални учения относно най-важните въпроси: за Бога, вселената и човека. Най-важното и ценното е, че всички тези учения – взаимно отричащи се – са изложени, съпоставени обективно, нещо, което твърде рядко се среща. Авторът се е запознал непосредствено с много и ценни съчинения – из областта на религията, философията и окултизма и това му дава възможност да разглежда въпросите с голяма широта, дълбочина и размах. Особено са ценни главите за мистицизма, окултизма, християнството, за подсъзнанието и пр. въпроси, върху които офиц. учени у нас малко и едностранчиво са писали по простата причина, че не са ги изследвали от първоизворите и обективно. В това отношение Д-р Кир. Паскалев прави щастливо изключение и има всичкия шанс да ни даде нещо оригинално и твърде ценно. Идеята за вътр. връзка между всички фил. и рел. учения на миналото и днес, или по-сполучливо казано, за великия синтез на живия живот, за творч. разумния принцип, който господства над механичния или неразумния – тази идея е знаме на новата култура – тя е ключът на новото, тя е разковничето – тя ни носи велики открития.

На мнозина книгата може да се покаже много елементарна – нещо като учебник. Нека не се забравя, че това е увод към няколко по-сериозни съчинения и като увод – тя отлично постига целта си. Още повече, че в сбита форма запознава читателя с една широка област на философ. и рел. учения, за които иначе човек трябва да прочете твърде много книги.

Езикът е ясен. Книгата е увлекателна и се чете с интерес,

8. Георги Томалевски. Една пролетна нощ. Разкази. София – Септ. 1931. – цена 35 лв.

Всички, които са чели „Псалми на живия Бог" и „По свещената пътека", вярвам ще посрещнат с радост новата книга на Г. Томалевски. Преди няколко дни аз взех тази книга от един мой приятел да я разгледам и да прочета някой разказ. Цял ден бях работил и бях уморен. Когато обаче почнах да чета първия разказ: „Една пролетна нощ” – аз забравих умората, времето изчезна, аз се намерих в един друг свят, светът на Любовта, светът на красотата. Аз вече не можех да се откъсна от книгата. Един след друг разказите ме увличаха в един чуден, дивен свят, извиквайки даже сълзи, благословени сълзи на умиление. Не е ли това най-добрата препоръка за едно художествено творение? Защото целта на едно художествено творение е да предаде онези благородни, нежни, топли чувства на автора – и колкото са те по-значителни и колкото формата е по-красива – толкова повече худож. творение е истинско. „Разкази за Любовта, която не се сбъдва, но не умира" – тъй ги определя самият автор. А аз бих ги определил просто „Разкази за Любовта, която не умира". Разкази за любовта, в която се крие всичката красота, всичкия смисъл, всичкото щастие в живота. Томалевски има дара да преживява дълбоко и да предава вярно и сполучливо красивите, възвишените моменти в живота – а това са моментите, когато се проявява великата Любов. Има красота в живота, има смисъл, има любов – но трябва да умеем да я видим. Ето и това е задачата на писателя, на поета – да намери бисерите във всекидневния живот и да ни ги посочи. Да разпали искрата на Любовта на пламък. Със своите разкази Томалевски вече си завладява едно сигурно место в нашата литература. Неговият талант е безспорен и бъдещето му е пълно с надежди.

Аз мога само да го приветствам и да пожелая по-често да ни дарява с такива чудни разкази – чрез които ние се подмладяваме и вдъхновяваме. Това не са обикновени разкази, каквито често четем в нашите списания.

По сюжет, разработка, език – това са разкази, които биха правили чест на всяка литература. Те, носейки колорита, красотата на народното – се издигат до общочовешкото, защото проблемите за живота и любовта са общочовешки. Езикът е сочен, свеж, красив и главно понятен, разбран. Аз съм уверен, че кой и да е от народа, четейки тези разкази, ще ги разбере, ще се трогне, ще пролее сълзи – радостни сълзи. И тези кристални, брилянтни сълзи са именно великата награда на твореца – писател, защото те показват, че авторът е успял да влезе в единение с душите на своите четци, че той е успял да затрогне най-нежните струни на сърцето, че той притежава свещената магия на худож. слово. Такива са творбите на Дикенс, на Бичер Стоу, на Толстой... И аз виж-дам в тези разкази – оная велика вътрешна сила на вдъхновение, която непременно ще ни дари и с други подобни и по-съвършени творения.

Да разгледаме съдържанието на тези разкази поотделно смятам за неуместно тук, па и за ненужно. Специалистите могат да го направят и сигурно ще го направят. Те ще анализират, критикуват – то е тяхна работа. Аз предавам моите впечатления като един читател. И мога само да кажа: прочетете ги, за да преживеете сами онази свещена радост, красиво чувство, което окриля живота, нещо повече, което го осмисля и обезсмъртява.

п. г. п.

9. „Rosicrucian Magazine", издава Розенкройцерското общество в Oceanide (Калифорния), септ. 1931 година.

10. „Le voile d'Isis" 1931 година, септември, Париж.

11. „Les Annales d'Hermetisme", ", юни 1931 г., Париж. Орган на херметичното общество.

12. „Le Sinceriste", октомври 1931 година, орган на дружеството .за реформиране на моралния живот чрез Истината.

13. „Cours d'Autocuiture des fils de la Lumiere", издание на института „Luce" в Ница (Франция).

14. „Luce et ombra", септ. 1931 година.

15. „Koinonia", списание на окултно общество в Англия, април 1931 година.

16. „Die Glocke", списание за разпространение на духовна култура в немския народ, октомври 1931 год.; излиза в Чехословашко.

17. „Les Annales d'Hermetisme", Париж, юни 1931 година. Орган на херметичното общество в Франция.

18. „Heinal" окултно полско списание. Излиза във Висла (Полша). Това списание говори, че в Полша има развито окултно движение.

19. „Ясновидството и фотографията на мислите", от японския професор М. Т. Фукураи, професор в университета в Кохнасан (Япония). Тая книга е издадена на английски език в Лондон. В нея той се изказва в полза на ясновидството и фотографията на мислите.

20. „Lydia", поема от Елиезер Фурние, редактор на „Terre nouvelle" в Chenay (Франция).

В тая поема на един извънредно художествен, образен език се описва една жена из народа, някоя си Лидия; описва се мизерията, в която живее, подигравките, на които е изложена, неправдите, които се вършат спрямо нея.

Лидия е символ; тя символизира страдащото човечество в днешната епоха. Книгата е снабдена с предговор от Виктор Маргерит.

21. „Oomoto", год. 7, 1931 година, издание на обществото „Оомото" в Япония. Излиза в Камеока (Япония).

22. „Упознaj себе", списание за антропософия и изкуство. Год. 1. брой 10, октомври 1931 година, Белград

23. „La Revue Spirits Beige", август 1931 година. Излиза в Лиеж (Белгия).

24. „Flrmales du Spiritisme", излиза в Рошфор (Франция). Август 1931 година.

25. „La Rose Croix", месечен синтетичен орган на херметичните науки. Орган на Алхимичното общество във Франция; год. 35, 1931 година.

26. „Das Goetheanum", седмичник на Антропософското общество. Излиза в Дорнах (Швейцария). 18 октомври 1931 година, година 10.

27. „Zur Padagogik Rudolf Steiners", двумесечно списание на обществото за педагогията на Рудолф Щайнер в Германия, 1931 година, Щутгарт.

28. „Mondo Occulto", год. XI, септ. 1931 година, езотерично списание, излиза в Неапол. Орган на международното психично общество.

29. „Свободно възпитание", редактор Д. Кацаров.

30. „Учителска мисъл", орган на Българския учителски съюз.

31. „Листопад", год. XII, 1931 година. Редактор Дим. Бабев, месечно литературно списание – София.

32. „Трезва просвета", год. 8, брой 25-26, август 1931 година. Орган на Учителския неутрален въздържателен Съюз.

33. „Духовна Обнова" – София.

34. „Здрав живот", год. 1, брой 2, октомври 1931 година Орган на бълг. вегетариански съюз и на соф. дружество „Природолечение".

ЕДНА РАДОСТНА ВЕСТ

„Житно зърно" вече живее шест години и наближава да встъпи в седмата, юбилейната. То носи сила и живот на своите читатели. Ние вярваме, че в бъдеще, не, още до края на тази година, неговите абонати ще се удвоят. От хилядата абонати досега са платили по-малко от половината. Но ние вярваме, че не само всички ще си изплатят абонамента веднага, при първа възможност, но и ще запишат още поне един нов платил абонат. Защо? Защото ако англичаните и немците са точни и изправни, ние българите също така можем да бъдем точни и изправни в своите задължения. Не ни липсва идеализъм и добра воля. Нужно е само да кажем: днес, сега, а не утре, не после. Великите неща са плод на съзнателна, доброволна жертва от любов. „Житно зърно" е наша трибуна, наш светилник, наш сеятел. То е наше общо дело. Новите идеи трябва да се сеят, да растат. Ние всички ще работим с радост. И това е радостната вест: предстои ни да удвоим платените абонаменти! Предстои ни да разрешим с радост една важна задача!

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...