Jump to content

СЛУЧАЙ, КОЙТО ОЗАДАЧАВАТ- АСПАРУХ БИРНИКОВ


Recommended Posts

Случаи които озадачават

Навик ми е да ги наричам така, понеже те действително озадачават широката четяща публика.

 

По-надолу ще ви приведа един интересен случай, станал неотдавна в Ямбол.

 

Андон Георгиев, член на евангелската петдесятна църква, секретар и дякон при същата, имаше добрината да ми съобщи следния случай, преживян от неговата сестра и проверен от няколко лица.

 

По време на сън тя чува, че нейната приятелка я вика:

 

Стефанке, Стефанке ма, излез, че заминавам...

 

Събудена внезапно Стефанка скача, пооглежда се, няма никой. Излиза на двора – също!

 

Майка ù се събужда, търсят – няма никой.

 

Най-после майката на Стефанка излиза вън, отива до Марийкини и вижда, че у тях свети лампа.

 

Поглежда часа 2, среднощ. На заранта съобщават, че Марийка издъхнала в 2 часа. Че е болна тe знаели, но не предполагали, че толкова бърже ще свърши.

 

* * *

 

Дърводелецът от тъкачната фабрика „Тунджа" Колю Златев ми разправи следния случай, преживян лично от него.

 

„Върнах се у дома след работа и си полегнах. Беше след обед. Летен ден. Не мина 5-10 минути, събуждам се и виждам в ъгъла на стаята един старец, с прости дрехи и бяла брада.

 

Седнах на леглото и го гледам, чудейки се от къде е влязъл като е заключено. (Домашните му от къщи били на нивата и той лягайки, заключил вратата).

 

Старецът ме попита:

 

Защо си сам?

 

Аз изтръпнал мълчах.

 

– Не е хубаво дето спиш денем... Нямаш ли домашно възпитание!... Ами защо къщата е наредена така. Не е хубаво, тези столове не трябва да са тук.

 

Добил кураж, аз попитах:

 

– Ами къде?...

 

– Хей, там!

 

И той взе да показва.

 

– Ами кревата?...

 

Аз мълчах. И той дълго разговаряше с мене, които ме питаше за домашните, къде са. Казах му, че са на нивата. След това той, с тон на старец, който съветва, говори дълго. Станах, отправих се към него, но той изчезна тъй невидимо, както бе дошъл. Отворих прозореца. Излязох вън – нямаше никой. Само лятното слънце се смееше от небосклона. Една съседка ме попита защо съм толкова блед, да не би да съм болен. Тогава аз ù разправих цялата случка.

 

Аспарух Бирников — Ямбол

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...