Jump to content

ПОЛУЧЕНИ В РЕДАКЦИЯТА КНИГИ И СПИСАНИЯ


Recommended Posts

Получени в редакцията книги и списания:

В-к „Братство", год. V, брой 52, 1 ноември 1932 г. Двуседмичник за братски живот. Абонамент: 30 лева. Адрес: Сава Калименов - Севлиево.

 

„Възраждане", год. XXII, кн. 1, септ. 1932, София,

 

„Здрав живот", орган на Бълг. вегетар. съюз, год. II, кн. I, Казанлък.

 

„Витлеемска звезда", год. XI, ноември, Бургас.

 

„Светлоструй", год. V, брой 1, с. Щръклево (Русенско).

 

„Свободно възпитание", год. XI, кн. 1—2, София.

 

„Трезва мисъл", Любимец, орган на Любимецкото Въздърж. др-во, год. I, брой 2.

 

„Духовна обнова", год. XI, 1932 г., София.

 

„Учителска мисъл", орган на Бълг. учит. съюз, год. XIV, кн. 2, София.

 

„Духовно слово", год. VIII, кн. 7-8, София.

 

„Опознай себе си" год. II, окт. 1932 г. кн. 10.

 

„The Rosicrucian Magazine," октомври 1932 г.

 

„Die Glocke," 12 год., кн. 11, 1932 г.

 

„Das Goetheanum", 11 г. бр. 45, б ноември 1932 г.

 

„ПИ del Pensiero," Milano, год. 1, кн. 3, окт. 1932.

 

„La Ricerca Psichica." (Luce e Ombra). Милано, год. 32, кн. 10 октомври 1932 година.

 

„Pour la verite." Брюксел, год. 2, кн. 10, октомври 1932 г.

 

„Le Fratemiste," 1 октомври 1932 г.

 

„Rnnales du Spiritisme," окт. 1932 г.

 

„La Revue Spirite Beige, септ. 1932 г. Лиеж (Белгия).

 

„La Revue caodaiste." 2 год. кн. 18 сеп. 1932 г.

 

„The Torch", орган на канадското астрологично общество, излиза в Ванкувер (Канада), год. 10, № 2, септ. 1932.

 

„Le Sirtceriste," ноември 1932 г. Белгия.

 

В редица статии „Житно зърно" ще изнася основните идеи, които носи новото в света, неговите признаци и прояви в всички области на живота. Ще го указва и подчертава навред, дето то се проявява; и в обществен и в духовен живот, и в наука, и в изкуство. То ще изнася предимно такива научни статии, които третират въпроси, стоящи на междата, дето се среща научната мисъл с новите иден. Ще дава статии върху Характерология, а също тъй разкази и стихове, които са рожба на едно ново чувство за живота, човека и света. Вести за духовните движения по цялата земя и за тяхната дейност.

 

Списанието открива освен това отделите: „Из нашия живот," „Духовен опит" и „Въпроси и отговори", където ще се дава отговор на ония животрептящи питания, които вълнуват читателите на „Житно Зърно."

 

По отношение на отдела „Въпроси и отговори" съобщаваме на четците, че редакцията с готовност ще отговаря на повдигнати въпроси, стига да бъдат зададени ясно.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...