Jump to content

УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ - ПРАВДАТА


Recommended Posts

УЧИТЕЛЯТ ГОВОРИ

Правдата

„Тогава Праведните ще просветнат в Царството на Отца си.”

Не „на земята”, нито „горе на небето”, а „в царството на Отца си”.

Това царство не е царството на природата. Царството на природата е дом за възпитание на малките деца.

И тия праведни не са обикновените праведници на земята, нито Правдата, за която ви говоря, е обикновената правда.

Говоря ви за онази Правда, в която има светлина.

„Тогава праведните ще просветнат в царството на Отца си.”

Ако издаваш светлината на това царство, праведен си, ако не излъчваш светлина, никаква правда в тебе няма.

Всред обикновените „праведници” на земята, които са без светлина, всеки може да мине за праведен.

„Праведните ще просветнат в царевото на Отца си.”

Мнозина, може би, ще кажат: „Какво ни интересува нас, че праведните щели да просветнат в някакво си царство?”

Много е важно това.

Без светлина в света не може да има никакъв напредък и развитие. Преди милиарди и милиарди години тези същества – Праведните, са влезли в царството на Отца си и са придобили тази светлина.

Благодарение на нея сега светът вижда.

Светлината, в която живеем, е светлина на Праведните. Тя е един изблик на тяхната правда.

Кои са праведните, които са просветнали?

Светлите ангели, служителите на Бога.

И ако те престанаха да светят, да живеят в правда, с нас на земята всичко би се свършило.

И ако ме питате, защо има нужда от Правда, ще ви отговоря: „За да могат бъдещите поколения да живеят във вашата светлина.”

Светлината, която произтича от правдата, е есенцията на онази светлина, която дава живот, която носи в себе си живота.

Ала вие не можете да възприемете в себе си тази светлина, ако нямате любов.

Любовта се изявява само на онези, които са праведни и „сапросветнали в царството на Отца си”, онзи велик, разумен Божествен свят, където праведните схващат дълбокия смисъл на нещата. Правдата, това е едно качество на човешката душа. Всяка душа е родена да бъде праведна. И отначало тя е била праведна.

Придобийте това качество, това ваше наследство, което ви е дадено – да бъдете праведни.

Всяка душа трябва да бъде праведна. Защо? – За да излезе от нея великата светлина. А в светлината, която изтича от правдата, Любовта ще ù се изяви. Правдата, това е основата, на която любовта се изявява и осветява за да засияе човешката душа.

Всички души могат да бъдат праведни и да издават светлина. Души, които не искат да светят, са души, които се борят с Бога.

Не се бори с Бога!

Влез в светлината на Правдата и съзнай, че не живееш както трябва.

Не се бори с великия Баща на Любовта, който обединява цялата вселена, всички същества в своята хармония.

Освети Името му, защото Той е, който се е жертвувал, милиарди пъти се е жертвувал за всички същества.

Чуеш ли веднъж гласа Му, в тебе ще се зароди желание и ти да се жертвуваш за Него.

В теб ще се зароди готовност всичко да дадеш, без капка съжаление. Ще си кажеш: „Много малко съм дал, желал бих още милиони години да живея, за да давам.”

Абсолютната Божия Любов изисква абсолютна Правда. Там дето няма правда, няма любов. Физическата страна на любовта е правдата. За да се изяви Любовта във физическия свят, непременно трябва да има правда.

Няма ли правда, всички сладки думи са празни. Трябва ни абсолютната Божия правда, онази правда, която да се приложи еднакво спрямо всички без никакво изключение. Която има предвид не само хората, но и всички живи същества, от най-малкото до най-голямото.

Според великата Правда, законът трябва да бъде еднакъв за всички – и спрямо вола и спрямо човека, и спрямо простия и спрямо обикновения гражданин и спрямо царя.

Когато дойдем до този свещен закон, всички трябва да имаме благоговеен трепет пред него.

И когато простият направи погрешка, и когато царят направи погрешка, тя си е все погрешка пред закона на Правдата.

Правдата е отношения на души. Дойде ли тя, ще се изяви онова уважение, онова почитание, което трябва да имат всички човеци един към друг. Тогава няма да гледаме с презрение никого, а ще бъдем свещени един за друг.

Ето защо, за да постигнете съвършенство, като първо стъпало на вашия живот, поставете божествената Правда, в която се изявява любовта към всички същества: човеци, животни, растения.

Придобиете ли това, дето и да погледнете, ще виждате само добро

Виждате ли доброто, то ще произведе в душата ви свещен трепет.

Правдата е нещо вътрешно. Тя е един вътрешен процес в човешката душа. Да бъдеш справедлив, това значи да знаеш, как да постъпваш при всяка твоя мисъл, при всяко твое чувство, при всяко твое действие.

Да бъдеш справедлив, ще рече да знаеш, как да постъпиш като мислещо същество, като разумен, истински културен човек.

Искаш ли да имаш прави отношения към всички същества, бъди справедлив към тях.

Правдата е един велик вътрешен процес за разпределяне на всички божествени блага по всички части на организма, бил той организъм на индивид, общество, народ или на цялото човечество.

Това е кръвообращението, което разнася кръвта навред, за да може всяка клетка да приеме всичко, от което има нужда и да изпълни службата си.

Така, благодарение на Правдата, на туй велико кръвообращение, и най-малката клетчица, и най-малкото същество в света приема своята храна.

Правдата представя водата на земята. Каквото е водата по отношение на твърдата почва, такова е и отношението на правдата към човешкия живот, защото тя е, която смекчава твърдите тела.

Хората, които са се озлобили, втвърдили са се, защото нямат правда, а онези, които са станали меки, имат правда.

Дайте на един човек правото и той ще омекне. Същото действие оказва на растенията водата.

Трябва да отдаваме на всеки човек правото, защото както водата е необходима за растежа на растенията, така и Правдата е необходима за нашите умове, души и сърца.

Без нея растеж не може да има.

Който иска да се развива правилно, непременно трябва да върши правдата.

И когато трябва да извършите правдата, извършете я, ако ще би и земята да се обърне с главата надолу.

Страхливите хора не могат да бъдат справедливи. Човекът на правдата предполага абсолютно безстрашие.

За да има мир в която и да е държава, трябва да има Правда. Има ли безправие, в нея ще зацари анархия.

Отворете страниците на историята в миналото, взрете се в настоящето и ще видите, че безправието винаги е било причина за тази анархия.

Навсякъде законът е един и същ: щом има безправие, веднага ще се яви анархия.

Правдата е, която определя отношенията между хората. Тя е, която разпределя божиите блага, кръвта на живота, в общочовешкия организъм.

Правдата трябва да се приложи в света, така че да не остане нито един беден човек, който да въздиша и да възкликва: „Няма ли Господ на този свет?”.

Ето защо истинският праведник на земята, когато се моли трябва да поиска от Бога да му покаже някоя страждуща душа, за да ù помогне.

Божествената Правда изключва всякакви почести и слава, всякакви богатства и знания зарад облаги.

Докато човек търси нещата вън от себе си, той ще бъде в материалния свят, и всеки може да му отнеме благата, които има. Влязат ли тия блага в сърцето му, той вече е намерил своя възлюбен. Това е божествената правда, която придава стабилност на човека.

От пълнотата на сърцето, от изобилието на тия блага раздават истинските праведници.

Те са богати.

Те са дошли на земята да извършат някоя специална работа и да придобият опит.

Те са дошли от друга система и разполагат с цялата земя. Те могат да живеят тук колкото искат. Като завършат работата си, ще си отидат откъдето са дошли.

Праведните хора са богати. Те са синове божии. А всеки човек, който е син божи, разполага с капитала на цялата слънчева система.

Божествената Правда, на която те са носители и която иде сега в света, ще стопли човешките сърца. И в бъдеще, в новата култура в културата на Светещите, светът ще се отоплява и осветлява от човешките сърца, в които Правдата ще обитава.

От тия бъднини сега Христос изпраща вест – Христос на Любовта, на Любовта изявена в Правдата, която просветва в онези, които го любят.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...