Jump to content

ВЕСТИ


valiamaria
 Share

Recommended Posts

ВЕСТИ

Движение за идеите на Вс. Б. Братство в чужбина

Обществото за психични изследвания „Алфа” в Рим е издала книгата „Sullе sogliе dell Jnvisibilе”, в която е поместено едно стихотворение – акростих от професор Луиджи Белоти от Венеция. Заедно със стихотворението е поместена една статийка със заглавие: „Какво казва Учителят Дънов от София?”

В началото на тая статийка са поместени в италиански превод извадки от статията „Влиянието на слънчевата енергия” от Учителя (из книгата „В царството на живата природа”). Редакцията прибавя след това:

„Тези мисли на Учителя Дънов се споделят и от професор Луиджи Белоти от Венеция. Голямата обич и почитание го свързват с Учителя Дънов, който проповядва новите научни принципи всред девствените планини на България, а Белоти ги разпространява в очарователните венециански острови. Струва си трудът да се прочете това стихотворение – акростих на проф. Белоти в чест на Учителя Дънов, – Учител на Всемирното Бяло Братство и същевременно духовен ръководител на окултното общество „Opera Domus nostra" във Венеция, чийто председател е проф. Белоти”.

Това общество във Венеция, което проф. Белоти ръководи, има клонове в цяла Италия. Професор Белоти е професор, архитект, художник, музикант, поет и има много развити психични способности. Той развива голяма литературна дейност и произведенията му се четат от цялата будна интелигенция в Италия, Проф. Белоти е ученик на Учителя Дънов.

В настоящата книжка поместваме споменатото стихотворение в оригинал и превод. Ако се четат първите букви на всеки ред от горе на долу, получават се думите „Al Maestro Peter Danoff” (Ha Учителя Дънов).

В Италия има хора на науката, които считат за чест и щастие да бъдат ученици на Учителя. Не само тая библиотека „Алфа", но и някои други списания в Италия печатат редовно всеки месец беседи от Учителя в италиански превод От читателите на тези списания имаме много писма, в които те изразяват своята радост и възхищение от тези беседи и изказват благодарността си към Учителя за знанието, за светлината, която им дава.

Забележително е, че България, дето учи Учителят, има само едно списание, което печата беседи от Учителя, докато в странство има няколко списания, които печатат беседите, отнасят се сериозно към идеите на Учителя, проучват ги и работят за тяхното приложение.

* * *

Бразилският окултен вестник „Mundo Espirita” (на португалски език), който излиза в Рио де Жанейро, печата в няколко броя статии за Всем. Бяло Братство в България. В броя от 31.І. т.г. печата статията „Fraternidade universal", в която говори с възхищение за есперантския вестник „Frateco”, който излиза в Бургас и прави извадки от него, за да запознае читателите си с идеите, принципите на Всем. Бяло Братство. В броя от 14.ІІ. т.г. говори за ценността на есперантската библиотека „Nova Kulturo”, която излиза в Бургас и която печата на есперантски беседите на Учителя. Бразилският вестник казва, че скоро ще се почне превеждането и печатането на беседите на Учителя на португалски език. В броя от 19.VI. т.г. в същия дух се говори за Вс. Б. Братство и се споменават по-важните сътрудници на в. „Frateco”.

Окултна конференция в Гьотеанум (Дорнахъ -

Швейцария).

Тя ще се състои от 8 до 15 август т.г. Темата на конференцията ще бъде: „Основни импулси на 20 век”. Ще се четат следните по-важни лекции: „Пътят към възход в драматичното изкуство” (от Алберт Стефен). „Отде иде модерното изкуство, де стои и как се обновява?" (от Д-р О. Хартман). „Нови схващания в биологията" (от Д-р X. Попелбаум). „Човешката памет" (от Д-р Г. Ваксмут). „Природата и духът в науката на 20 век" (от Д-р Е. Вреде). „Биологията на кръстопът" (от Еренфрид Пфайфер). „Човекът като микрокосмос " (от Д-р Р. Шуберт). „Болест и лекуване" (от Д-р Г. Сухантке). „Насоката на възпитанието" (от Д-р Ернст Юли). „Три източници на културата" (от Д-р X. Е. Лауер). „Историческите перспективи в 20 век" (от Гюнтер Шуберт) и пр.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...