Jump to content

СТРОЕЖЪТ НА УХОТО И ЧОВЕШКИЯ ХАРАКТЕР - КАРЛ ХУТЕР


Recommended Posts

Карл Хутер

СТРОЕЖЪТ НА УХОТО И ЧОВЕШКИЯТ ХАРАКТЕР

Високостоящо и нискостоящо ухо. Ако се сравни положението на ухото по отношение на веждите и долната част на носа у разни хора, ще се види, че има голямо разнообразие. Фиг. 14 пояснява, какво е високостоящо и нискостоящо ухо Човек, на когото ухото е високостоящо - има склонност да действува повече по своите чувства. Този човек се направлява повече от чувствата, отколкото от трезвото и хладно размишление Човек с нискостоящо уши (десният чертеж на фиг. 14) по-малко се ръководи при своите действия от чувствата си. Тук има надмощие трезвата и практична мисъл.

Ако при такъв човек брадата и долната челюст са добре развити, което показва дейна, волева натура, той проявява голямо постоянство и активност при преследване на определена цел. Такъв е напр. Бисмарк (фиг. 15).

Големина на ухото. Големината на ухото има също голямо значение.

GZ_8_7_1.JPG

Лявата рисунка на фиг. 16 представя голямо и широко ухо. У тези хора външният свят действува дълбоко върху душевният им живот; също така и тяхното реагиране на външния свет от вътре навън е много живо. Такива хора имат голяма предприемчивост и активност, които се придружават от голяма телесна издръжливост. Човек с малко и тясно ухо (фиг. 16, дясната рис.) - има малка възприемчивост; също и в своите предприятия той е по-скромен, по-малко деятелен и с по-слаба издръжливост. Хора с такива уши са страхливи.

Нееднаквост на двете уши. Тогаз двете уши приличат на везни, чиито блюда са нееднакво натоварени. У тях няма равновесие в душевния живот и в постъпките им. Лявата мозъчна половина има връзка повече с любовта, нежността и вътрешния живот, а дясната половина - със силата и външната дейност. Ето защо човек с нееднакви уши няма хармоничност в душевния живот. Човек с такива уши може да е извънредно интелигентен, деятелен и трудолюбив, но един ден виждаме, че той по необясним начин не върши това, което трябва, а извършва това, което не трябва.

От тая зависимост между външната форма и душевните прояви читателят вижда, колко е чужда на живота една психология, която не обръща внимание на формата на органите.

Уши прилегнали до лавата и отдалечени настрани от главата. До днес на този признак не са обръщали, с малки изключения, никакво внимание. Електричната ос в главата е хоризонтална и действува перпендикулярно на магнетичната ос, която е надлъжна. Следователно, електричната енергия действува настрани и ако тя е по-голяма, тогаз главата става по-широка от двете страни. Ако електричната енергия е много силна, не само че главата става много широка в ушната област, но като че ли силната електрическа струя, която действува в странична посока, действува и върху ушите и ги отдалечава от главата. Такъв човек има и особен характер. Ако човек със силно отдалечени от главата уши почне да работи върху своя характер и се стреми да придобие мекота и спокойствие в своите мисли и чувства, като отстранява стремежа към отричане на нещата, тогаз ушите изгубват своето електрическо напрежение и с време стават по-прилегнали към главата. Чиновници, които дълги години са изпълнявали спокойна и редовна служба и при това са имали хармоничен живот, имат повечето пъти уши, прилегнали към главата. Такива уши показват по-малко електричество у човека. Такива хора поради това са спокойни; те избягват спорове, безполезни възбуждения. Те обичат мира. Стремят се да запазят съществуващия порядък и затова са по-консервативни. Човек с такива хора може да общува спокойно. Ако ушите са много прилепнали, горните признаци могат да са придружени с по-малка активност и предприемчивост. Такива хора не обичат постоянните възбуди и промени.

При уши, умерено отдалечени от главата, електрическата енергия е доста силна. Затова у такива хора вътрешният стремеж да действуват и да променят нещата, е доста силен. Те имат творческа сила у себе си и са склонни да предизвикват противоречия и спорове.

У хора с уши силно отдалечени от главата, електрическото напрежение е толкова голямо, че те лесно могат да се възбудят и раздразнят. Такъв човек даже лесно може да извърши неправда, ако електричната енергия не срещне препятствия в своето действие. Силно отдалечените уши говорят въобще за крайно деятелен живот и за голям стремеж да се внесе промяна в околната среда. Такива уши показват голямо желание у човека да прави опозиция.

Ако по лицето има други благоприятни признаци, то голямата електрична енергия се насочва в правилно направление и лицето я владее. Такъв пример имаме у американския цар на автомобилите - Хенрих Форд (фиг. 17).

GZ_8_7_2.JPG

При него има съчетание на силно отдалечени уши с красиво, добро чело и хубаво развита горна част на главата, При такива случаи силно отдалечените от главата уши показват един смел реформатор, който с голяма енергия въвежда промени, подобрения и новости в съществуващите условия. Форд е наклонен и към интензивна духовна работа. Той е търсил нови пътища за труда и е действувал по научни принципи. Силно отдалечените му уши говорят за голяма наклонност към дейност, за голяма работоспособност.

* * *

Делото на Карл Хутер (1861— 1912 г.) внесе доста интересни новости в психофизиогномиката.

Негови ученици разработиха в подробности идеите му и издадоха капитални съчинения върху неговото учение. Като най-добро уводно съчинение за изучаване на неговите идеи се смята книгата: "Основи на човекопознанието" от Амандус Купфер в три тома, богато илюстровани. Първият том разглежда елементарните принципи на човекопознанието и практичните и морални резултати от приложението на тази наука в живота. Вторият том разглежда носа, устата, брадата и пр. Третият том представлява новата френология на Карл Хутер и разглежда челото и черепа. Този том е за по-напреднали.

Популярни изложения на цялата психофизиогномика на Карл Хутер представлява книгата: "Илюстровано ръководство по човекопознанието" от самия Карл Хутер. В тая книга се разглеждат тялото, главата, лицето и очите.

Важни са и книгите: "Физиогномика и мимика" и "Учението на Карл Хутер за трите типа" (натюрели).

Бургер — Вилинген

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...