Jump to content

НАЙ ВАЖНИЯТ ВЪПРОС- ИЗ БЕСЕДИТЕ НА УЧИТЕЛЯ


Recommended Posts

НАЙ-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС

Съвременното човечество разрешава много важни въпроси, но хората още не са се спрели да видят, кой е най-важният въпрос, коя е най-важната задача, която требва да разрешат. Спор има за това.

Засега хората разрешават икономическия въпрос - въпросът за хляба, като мислят, че този въпрос е най-важният. Така е, но питам: въпросът за хляба, който от хиляди години се разрешава, разрешен ли е напълно досега? Той се разрешава само временно, само частично и в резултат пак остава неразрешен.

Други някои казват, че най-важен въпрос за разрешение е въпросът за просветата. И действително, хората от хиляди години все се просвещават. Но разрешен ли е този въпрос? - И той не е разрешен.

Трети пък разрешават друг въпрос. Те казват, че всяка държава требва да бъде силна, мощна. Да има силна армия, да може да отстоява на неприятелите си.

Така е. Но коя държава чрез силата си е разрешила въпроса за своето съществувание? Кажете ми една държава, която да е засилила своето съществувание поне за през две-три хиляди години. Всички досега съществуващи държави са се повдигали и изчезвали. Следователно, има един важен въпрос в света, който и досега още не е разрешен. Този въпрос не е нито народен, нито обществен, нито е въпрос на учените хора.

Народите имат с какво да се занимават; обществените хора също тъй имат ред въпроси, с които да се занимават, па и учените хора имат с какво да се занимават. Но най-важната задача, с която хората трябва да се занимават, е въпросът за човешкия дух. Не за човешкия ум. Защото човек е нещо повече от ума. Човешкият ум е само един слуга на човешкия дух. Човешкото сърце е също слуга на човешкия дух. И човешката воля е слуга на човешкия дух. Човекът, по произхода си, по своето естество, е нещо велико. Нима вие ще наречете човек онзи търговец, който ви продава плат? Нима вие ще наречете човек онзи професор, който преподава в училището и ви нагрубява? Нима вие ще наречете човек онази майка, която не се грижи за своето дете и го изхвърля някъде? Нима вие ще наречете човек онзи баща, който използува сина си? Нима вие ще наречете човек онзи държавник, който издава неразумни закони?

Трябва да се определи какво нещо е човекът. И най-важният въпрос, който трябва да занимава учените хора в света, това е въпросът за висшия съзнателен живот. Защо? Защото източникът на този велик живот е Любовта. Какво нещо е Любовта? Любовта е източникът на този живот, който носи в себе си светлина, и топлина, и храна, и облекло, и сила - той всичко носи в себе си. Тъй се определя живота на опит.

Всички онези, които са разрешили въпроса така, за тях е казано в Писанието: „Това е Живот Вечен, да познаят Тебе, Единнаго Истиннаго Бога".

Под думата Бог ние не разбираме едно същество отвън, на което хората могат да се кланят, но подразбираме извора на Живота, който може да се прояви в нас - туй безграничното. Това показва, че безграничното може да се прояви като гранично. Следователно, ние хората на този свят, като проява на това безгранично, решаваме една велика задача - вечният живот да се прояви в граничното. За да се прояви този живот непременно трябва да имаме знание, мъдрост, които ще създадат хармонични отношения между всички хора.

Днес не само българите, но и всички съвременни хора са нещастни. Всички народи са нещастни. Защо? Защото най-важният въпрос не е разрешен. Този въпрос трябваше да го разрешават всички свещеници, проповедници, не само в България, но и по целия свят. Те не го разрешиха. И държавниците не го разрешават. Още два фактора има, които трябва да го разрешат. Това са майките и бащите от една страна, и учителите от друга. Но и те не го разрешават. Онези момци и моми, които се женят, които искат да разрешат този въпрос, трябва да се запитат, защо се женят. Казват за някоя мома: да оженим тази мома. Защо? Не, женитбата която днес съществува в света, това е продажба. Не се минат и 4-5 години, виждаме ги да бягат един от друг. Това не е разрешение на въпроса.

Труден е този въпрос за разрешаване. Но мислите ли, че без усилие може да се разреши въпросът за Живота и Любовта ?

Из беседите на Учителя.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...