Jump to content

ИЗ ЖИВОТО СЛОВО - ТОВА Е ЛЮБОВ


Recommended Posts

ТОВА Е ЛЮБОВ

Любовта. Новата й форма. —

Да знаят всичките мъже, жени - че са братя и сестри. Да си помагат. Да се вдъхновяват. Да бъдат стимул и условие един за друг. Когато мъжът срещне една жена, тя да породи най-светлите мисли и благородни желания у него, и когато жената срещне един мъж, да се въодушеви от най-възвишени чувства и стремежи.

Това е Любов.

Новата форма на Любовта.

* * *

Жената е условие за прогреса на мъжа. Мъжът е условие за прогреса на жената. И двамата, мъжът и жената, са условие за прогреса на човека. По този начин нещата имат смисъл.

Децата ? - Децата са условие за прогреса на майката и бащата. Не може майката да бъде майка, не може да прогресира, ако няма дъщеря. Не може и бащата да прогресира, да бъде баща, ако няма син. Не може домът да прогресира, ако няма деца.

* * *

Сърцето е условие за прогреса на ума. Умът е условие за прогреса на сърцето. И двете, умът и сърцето, са условия за прогреса на човека. А външният живот е израз на това, което е вътре.

Волята? - Тя е условие за прогреса на ума и на сърцето. Не може сърцето да бъде сърце, не може да прогресира, ако няма чувство. И умът не може да прогресира да бъде ум, ако няма мисъл.

Това е Любов. Новият ù израз: Хармонията между мъжа, жената и детето; хармонията между ума, сърцето и волята.

Външният живот е израз на това, което е вътре.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...