Jump to content

ВЕСТИ


Recommended Posts

ВЕСТИ

Идеите на Всемирното Братство в чужбина

Италия. В „Житно зърно" на времето си бяхме споменали за основаването на Италианска академия по спиритуализма, наречена още Италианска академия за наука, литература и изкуство във Венеция. Напоследък получихме устава на тая академия и по повод на това можем да кажем няколко думи за нея.

Тя е основана на 24 окт. 1929. Тя има за цел изучаването на въпросите на науката, литературата и изкуството в светлината на спиритуализма. Директор на Академията е проф. Луиджи Белоти, архитект, доктор по физика и химия, свободен доцент по психология и философия във френския университет „Волтер", директор на астрософската обсерватория, автор на много съчинения по спиритуализма. Тая академия има клонове в цяла Италия.

Академията определя Учителя за свой Върховен Духовен Ръководител.

Швеция В списание „Vegetarianen", орган на Шведския вегетариански съюз, год. 33, книжка 10, октомври 1934. г., е напечатана уводна статия със заглавие „Вегетарианска колония в България". На първа страница на кориците е напечатан портрета на Учителя голям формат (рисуван от художника Борис Георгиев). В статията се разглеждат основните идеи на Всемирното Братство и се описва живота на „Изгрева". Статията сдържа и няколко снимки, които илюстрират текста: две снимки от „Изгрева" и една снимка, която представя гимнастичните упражнения (Паневритмия) при Рилските езера. Към статията са прибавени и две картини от Борис Георгиев, като художник, който работи в духа на новите идеи.

Един швед превежда „Високият идеал" на шведски и скоро ще излезе от печат в Стокхолм.

Един красив симптом

Получихме списание „Нов живот", издавано в Загреб, орган на Югославянския въздържателен съюз. Съдържа доста интересни статии по въздържанието и сведения за въздържателното движение в Югославия. Засилването на въздържателното движение и изобщо на всички нови течения в Югославия, както и в другите славянски страни е от голяма важност, понеже въздържателното движение и другите идейни движения: вегетарианско и пр., ще дадат необходимите благоприятни условия за оня духовен подем, който предстои на славянските народи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...