Jump to content

ВЕСТИ И КНИГОПИС


valiamaria
 Share

Recommended Posts

ВЕСТИ И КНИГОПИС

Духовните движения в Естония. - С 1,203,000 жители Естония, една от малките балтийски страни, е напредничава и свободолюбива страна. Духовните движения там са силно развити. В тази насока най-много работят: Антропософското общество, което има 3 секции - руска, естонска и немска; Обществото за психични издирвания в Талин (Ревел) - столицата на Естония, също с 3 секции. Руската секция на последното общество носи името на известната окултна романистка Крижановска. "Тези общества проявяват голяма дейност. Всяка седмица се четат системни лекции из разните отрасли на окултизма. През изтеклата есен в тези среди е говорил и нашият приятел П. Г. Пампоров върху новата култура, върху учението на Учителя и пр. За развитието на окултните движения в Естония много е допринесла довоенната руска оригинална и преводна окултна литература. Теософското общество също така работи за повдигане на духовното ниво на естонците.

Окултизмът в музиката. За магическата сила, за тайнствения ефект, който предизвиква музиката, се говори още от незапомнени времена. Всичките хора почти се подават на магическото действие на музиката, което и до днес не е обяснено напълно по научен начин. Опитите са ни доказали, че това магическо въздействие на музиката се простира и върху животинското и растителното царство.

Известно е, че много животни невероятно живо реагират под звуковете на музиката. Има някои видове змии, които с помощта на флейта или друг някой инструмент, могат да се укротят. Има мишки, които играят под звуковете на музиката. Констатирано е от безброй подновявани опити, че някои екзотични растения отварят своите цветове при звука на някоя приятна музика. Така, техните наведени стебла се изправят, листата потреперват и цветната чашка се разиграва.

Според мнението на учените, които се занимават специално с този въпрос, това са окултни явления, предизвикани от музиката. Но дали окултизма има връзка с музиката? Днес това е мъчно да се поддържа и докаже, обаче, някои тайнствени явления и причини ни карат да вярваме в тази възможност.

На хората една мелодия, може да въздействува по най-различни . начини. Малцина са онези, които са по отношение на музиката напълно равнодушни. У повечето веселата и ритмична музика за игра предизвиква една оживена функция на мускулите и нервите. Така „краката сами заиграват", ръцете се разперват и размахват. Има хора, които музиката обсипва с усещания от едно неизмеримо удоволствие и нервно освежаване. Има някои, които са спрямо музиката толкова чувствителни, че пред очите им се рисуват разни цветове каквито те желаят и които всъщност не съществуват наблизо.

Особено са интересни, в това отношение, някои феноменални явления. Да посочим на един интересен пример, който звучи, като невероятен, но за чиято истинност гарантират трима сериозни немски учени.

Физиците Шредингер, Хайсемберг и Йордан са правили със свирене на цигулки най-фантастични експерименти и един ден дошли до едно откритие, което ги поразило до най-висока степен.

Те тримата са свирили по часове на цигулки една и съща, твърде монотонна мелодия и то под една здраво изградена стълба. Основите на тази стълба са били от тухли и вар, а само стъпалата са били от дъски.

По тези стъпала са могли да минават хора и с тежки товари. Обаче, на втората седмица, след всекидневното монотонно свирене на тази мелодия на цигулка, под самата стълба, стълбата изведнъж, със страшен трясък, се строполила, при това Хайсенберг е бил тежко ранен.

Тримата учени са уверени, че здравата стълба се е разрушила от монотонната музика на цигулките. Те продължили своите опити и с дълготрайна монотонна музика са успявали да разбият и най-твърдото стъкло.

Това са феномени, които трябва да бъдат обяснени, защото няма съмнение, че в това може да се крие цялата тайна за окултната сила на музиката и мелодията. Учените не са оставили така този интересен въпрос и някои от тях работят доста упорито, за да разрешат тази, наистина интересна тайна.

из в. „Мир".

Една особена страна на земетресенията. На 30 ноемзри 1934 г., е имало земетресение в Югославия. По тоя повод в. „Утро", от 1. XII. печата следната телеграма от Белград с дата 30. XI: „Днес км 4 часа в Загреб е почувствувано земетресение, обаче, няма никакви повреди". Интересно е, че няколко часа преди да се почувствува земетресението, кучетата в целия град са виели непрекъснато".

Подобни явления са наблюдавани и записани много пъти. Самият факт, че животните чувствуват земетресението няколко часа по-рано и се вълнуват, някои даже избягват от градовете и селата, показва, че земетресенията си имат по-дълбока причина.

Те потвърждават окултното обяснение на земетресенията.

Нови окултни сборници на руски. В Белград руски окултисти от разни страни започнаха от 1933 год. издаването на сборници с общо заглавие „Окултизъм и Йога". Главни уредници и сътрудници на сборника са Борис Аров, Д-р мед. Ал. Асеев, Мих. Никитин, проф. Ник. Рьорих, Нина Рудникова. Третият сборник излезе тая есен.

Това явление в духовния живот на руския народ е особено важно, понеже говори за дълбоките мистични сили, които крие душата на Русия и изобщо славянската душа. В славянството - в Русия и в другите славянски страни предстои голям духовен подем. Славяните са пред една важна епоха в своята история - епоха на разцвет И затова всяка проява на новите идеи всред тях трябва да се посрещне с радост. Пожелаваме успех на новото окултно издателство.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...