Jump to content

ПОХОДЪТ НА СВЕТЕЩИТЕ - ПРИТЧИ И ПРИКАЗКИ


valiamaria
 Share

Recommended Posts

ПРИТЧИ И ПРИКАЗКИ

ПОХОДЪТ НА СВЕТЕЩИТЕ

В далечното минало, в далечните предисторични времена, съществували две царства, два силни народа в света. Жителите на първото царство били светещи и се наричали синове на Светлината. Жителите на второто царство били тъмни и се зовели синове на Мрака. Ала и едните и другите били еднакво умни и мъдри, еднакво силни. Царят на Светещите се наричал Ормузд-дей, а царят на тъмните - Ариман Таад.

В царството на Ариман-Таад съществувал железен ред и порядък. Всичко в неговата държава вървяло като машина. Жителите му били покорните части на тази огромна машина и ако само някой дръзнел да се възпротиви на неумолимия й ход, очаквала го неминуема смърт. Това царство разполагало с такава грамадна армия, с такива усъвършенствувани оръжия и с толкова смъртоносни задушливи газове, че днешните изглеждат, в сравнение с тях, жалка играчка. Не само това, но те си служели с мощните токове на атмосферното електричество и с други още по-фини сили, които работят в пространството. В царството пък на Ормузд-дей владеела пълна свобода. Животът се леел като песен. Там свободно процъфтявали науки, изкуства, музика и поезия.

Между тези две царства се водели постоянни войни, защото Ариман Таад искал да завладее царството на Ормузд-дей. Той постоянно измислял все по-нови и по-усъвършенствувани оръжия, по-хитри и по-лукави средства за борба, но напусто - плановете му все пропадали. И най-фините оръжия на Ариман Таад, щом само влезнели в царството на Ормузд-дей, мигом се разтапяли и се превръщали в пара. Задушливите газове се разлагали веднага на своите елементи, превръщали се многократно и изгубвали своята смъртоносна сила. Ала и поданиците на Ормузд-дей били безсилни да завладеят царството на Ариман-Таад. Който от тях пожелаел да влезе в туй царство, трябвало да съблече светлата си дреха и да се облече в дрехата на тъмнината. Но така той вече ставал уязвим за оръжията на Ариман Таад. Ето защо, и едните и другите постоянно мислели, какво средство да изнамерят, за да излязат най-сетне победители от тази нескончаема борба. Мъдрите хора казват, че те мислят и до днес. И добавят, че синовете на Светлината се добрали най-подир, след дълги борби и усилия, след дълги опити, до някакво мощно средство, което смятали да приложат срещу жителите на Ариман Таадовото царство. Така че, зарадвайте се и вие, о човеци земни, които още пъшкате под ярема на Ариман Таад. Светлите воини на Ормузд-дей готвят поход против вашите притеснители, за да ви освободят от тяхното иго. Под мощния им огън всичко ще се разтопи и ще се превърне в пара. Разбира се и вие. Ала не бойте се - техният огън не ще ви унищожи. Той само ще разтопи вашите вериги, ще изгори вашите робски дрехи на тъмнината и ще влее във вас светлия живот на възкресението и свободата.

Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

 Share

×
×
  • Създай нов...