Jump to content

ЗДРАВЕ, СИЛА И ЖИВОТ- ЖИЗНЕРАДОСТТА И ВДЪХНОВЕНИЕТО


Recommended Posts

ЗДРАВЕ, СИЛА И ЖИВОТ

Жизнерадостта.

Кой човек ви харесва най-много? Може би замисленият, мълчаливият човек да има много привлекателни черти, ала никой не би желал да бъде постоянно кисел като холерика, или пък кашкав като флегматика. От всички хора, най- приятен е жизнерадостния човек. Той има магнетична сила да привлича. В него скоро се претапя всякакво зло, неговото разположение на духа се предава и на най угнетения. Той повдига всички ония, с които идва в допир. Жизнерадостта е вътрешен пулс за тялото и душата. Жизнерадостта е признак на живот. Тя не е плитка проява на ненаситни чувства, на лакомство и суетност. Това не е жизнерадост! Жизнерадостта има дълбоки корени. Тя е израз на онази дълбока връзка с ритъма в целокупната природа. Жизнерадостният, в него всичко е пластично, от погледа му струи сила и живот. Всеки мускул на лицето му трепка неуловимо, чертите на лицето му са хармонични - той е красив човек. Ти трептиш, ти си във връзка с всичко трептящо в природата, музика изпълва твоята същина, здраве се лее из твоето тяло, когато жизнерадостта обитава в твоя дом.

Погледнете пролет на цялата природа, там кипи здраве и живот. Това е пулсът на жизнерадостта! Не виждаме ли ние този пулс на жизнерадостта да се изразява и в малките снежинки през зимата, и в звездното небе при ясни нощи!

Живейте в жизнерадост! Това е една мярка. Вие ще знаете, че живеете, че сте свързани с цялата природа. Вие ще бъдете здрави, силни, разумни. Жизнерадостта произтича от правата мисъл - тя е пластична, импулсивна, мощна; жизнерадостта се подържа от благородните чувства. Те предпазват винаги от извращение, те поддържат достойнството на живота и негова висота и святост. Дясна ръка на жизнерадостта е волята за добро. Само жизнерадостният прави добро, ей тъй, - без да чопли, без да придирва, без да държи сметка. Жизнерадостният е извор или източник, свързан с дълбок неизчерпаем извор. Той не шуми - това правят суетните. Няма общо между суетността и жизнерадостта. Суетността е дърво без корен.

Дайте място на жизнерадостта у вас и вие ще имате един смислен живот!

Дайте място на жизнерадостта у вас, и вие ще бъдете в състояние да възприемате всички добри и светли внушения!

Помнете, пътя на доброто и на растенето върви през жизнерадостта !

Вдъхновението.

Истинските неща се вършат само под знака на вдъхновението. Творец без вдъхновение, не е творец. Всичко създадено от него скоро линее и вехне. Само вдъхновеният човек може да прекрачи през всичките прегради на развитието. Има различни източници на вдъхновението. Ала има и една мярка, по която може да се измери неговия характер. Вдъхновение, което те тика към дела, които ти дават вътрешна свобода; вдъхновение, което развива твоя стремеж към великата мъдрост на живота; вдъхновение, което подържа винаги в тебе пулсът на не пресекващата любов към всичко, това е истинското вдъхновение, от което човек не бива да се отделя никога.

Хубавите, изящните, приятните неща се създават само под знака на вдъхновението. Вдъхновеният човек не е откъснат от живота. Напротив, той твори и претворява живота в своите прояви. Вдъхновеният работи с ум, сърце и воля, ала в него има и нещо друго, което не се среща във всекидневния човек. У него има душа, тази Божествена искра, която подържа вечния творчески пламък, която осмисля всичко на земята.

Ще каже някой, че с вдъхновение отиват хората и на война, че с вдъхновение някой убива и дири мъст, че с вдъхновение върши зло. Не, всичко това угнетява духа, всичко това не дава свобода на духа, всичко това не преизпълва сърцето с качествата на великата търпимост, присъща само на любовта! Вдъхновението има светли и чисти извори. Те са висините на духа, където обитава Вечният, където покой и движение намират своите първообрази.

Вдъхновение! - Не почвай нищо без вдъхновение! Призови вдъхновението преди да почнеш работите си на земята и на небето. Дръж винаги в глъбините на сърцето и ума си топлия пламък на вдъхновението, което прави лицето ти светещо.

– Така ти няма никога да сбъркаш, грешките ще изчезнат от твоя път. Ти ще бъдеш един съработник на Природата, която твори само с вдъхновение. Затова ни говорят цветята, затова ни говорят слънцето и звездите. Затова ни говори животът във всички свои най-хубави прояви.

Всеки, който е престанал да се вдъхновява, той е престанал да живее, така говори Учителят.

Вдъхновението е майка на всяко велико депо.

Живей с вдъхновение!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...