Jump to content

ВЕСТИ И КНИГОПИС


Recommended Posts

ВЕСТИ И КНИГОПИС

Общество „Синархия" в Полша. Преди няколко години в Полша се основа общество, което ще работи за синархията. Това понятие стана известно чрез съчиненията на Сент Ив Д`Длвейдър. Под синархия той разбира едно идеално управление, което напълно да отговаря на природните и божествените закони, Това общество издава ред книги, в които популяризира своите идеи. Получи се в редакцията една от книгите, издадени от това общество. Книгата носи заглавие „Синархия" (Варшава, 1929 год.) На края на книгата е печатан и уставът на обществото.

Духовното движение в Полша. В Полша има Парапсихологично общество с председател прочутият Охорович, който е обнародвал доста трудове по парапсихология. Орган на обществото е списанието „Лотос", което излиза в Краков. Получи се в редакцията една от последните книжки на това списание с интересно съдържание. Ето някои от по-интересните статии: „На гости у Рабиндранат Тагор", „Астрално виждане", „Умствено внушение", „Окултните сили в скъпоценните камъни" и пр. Обществото, освен това, е издало на полски ред окултни книги - оригинални и преводни.

Спиритуализмът в Югославия. Спиритуализмът в Югославия расте от ден на ден. От година и половина в гр. Дарувар - Савска бановина - е почнало да излиза спиритуалистично списание „Живот" (Zivot), което има за цел да запознае югославските граждани със спиртиуализма и главно с идеите за невидимия свят и трансцедентните феномени. Това начало, което тепърва ще расте, е едно радостно явление.

Летен международен конгрес при Свободния университет за окултни науки „Гьотеанум" в Дорнах (Швейцария).

Той се е състоял през август тая година в „Гьотеанум". Имал е три секции: немска (8-5 авг.), френска (13-19 авг.) и английска (4-10 авг.). Ръководната идея на конгреса е била: „Самопознание и светопознание". Встъпителни лекции били държани за запознаване с основните принципи на окултните науки. Ето по-важните лекции, четени в конгреса: „Земният и космичният човек" от Д-р Г. Ваксмут. „Самопознанието и всемирната история" от Г. Шуберт. „Бах и Хендел в завоя на музиката в 1750 година" от Д-р Е. Швебш. „Самопознание и свтопознание в художественото творчество" от Алберт Стефен. „Розенкройцерското движение на прага на модерната епоха" от проф. Маурер и пр. Освен това през време на конгреса били представени някои мистични драми: „Портите на посвещението" от Д-р Щайнер и избрани места от „Елевзинските мистерии" от Едуард Шюре и пр. Освен това били уредени курсове по евритимия, по пластика, по живопис и пр. Посетена била от гостите биологическата лаборатория под ръководството на Д-р Пфайер,

Великото учение. Книжка първа: Няколко основни положения. От В. Т. Благодумов. 1935 г. Цена 15 лева. Доставя се от Васил Т. Ангелов, София, IV, ул. „Ив. Асен II", 79 Стр. 159.

Радваме се, че вече излизат книги, в които се прави опит да се изложи в сбита, ясна и популярна форма учението на Всемирното Братство - идеите, които излага Учителят повече от 35 години, като прави и ред практически опити за приложението на тия идеи в разните области на живота. Този том е един вид увод, изяснение на основните идеи. Той ще бъде последван от още няколко тома, в които идеите на Учителя ще се изложат в по-големи подробности. Книгата е писана на един ясен, увлекателен език и ние я препоръчваме на читателите си.

Асавита", божествена песен, от Хелмира. 1935 г. Стр. 43 Цена 20 лева.

В началото поемата е снабдена с трицветна илюстрация, която представлява пътуването на Хелмира заедно със своята небесна ръководителка до планетите и до самото слънце. Поемата описва това пътуване с един художествен език, образно. Поемата говори за богатото въображение на авторката. Тя е ценна и по възвишените идеи, вложени в нея. Препоръчваме я на читателите си.

Паневритмия. От Асинета. 1935 г. Стр. 14. Цена 8 лева.

На изгрева и в провинцията се играят красивите упражнения на паневритмията. Тия упражнения си имат специална музика и специален текст, който може да се пее във време на игрите. За съжаление досега липсваше печатан текст на тия песни. Сега с напечатването им се запълва тая празнина. Тая книжка съдържа текста на всички паневритмични песни. Желаем широко разпространение на тая книжка, защото това ще допринесе за популяризирането и на паневритмията, която е от тъй голямо значение за физическото и духовното повдигане на съвременното общество.

Агни Йога. Издание на печатница „Братство" - Севлиево. 1935 г Цена 50 лева. Стр. 352, 16-ини.

За произхода на „Агни Йога" няма да говорим. Ценно е това, което може да се извлече из нея. На разбран език казано, „Агни Йога" е път, как да се живее разумно и как човек да използува най-добре своите вътрешни сили. Затова в „Агни Йога" са засегнати известни въпроси на живота и са осветлени от негаснещата светлина на духа. Четенето на подобни книги изисква едно пълно освобождение от всякакво предварително предубеждение. На абонатите и читателите на в. Братство се доставя от редакцията на вестника до края на 1935 година за 40 лева.

Редакцията на Библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" съобщава, че библиотеката ще почне да излиза, след като се запишат достатъчно число абонати, така че да се гарантира излизането на 4-5 броя от библиотеката. За да се даде възможност да се запишат повече абонати, редакцията продължава срока за внасянето на абонамента от 40 лв. годишно до 15 ноември т.г.

Библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" е начинание напълно независимо от сп. „Житно Зърно", което продължава да излиза редовно. Библиотека „Светла Мисъл" има за цел да изнесе в отделни книжки от 32 до 40 стр. Формат голяма шеснайстина, редица животрептящи въпроси, разгледани в светлината на новата научна мисъл на окултното знание и новото учение. За това тя има за цел и по-широк кръг читатели в България, всред които трябва главно да бъде разпространена от всички духовни и окултни среди.

В своята първа годишнина Библиотека „Светла Мисъл" ще засегне следните проблеми в отделни книжки: Наука и Религия; Живот и Смърт; Мисията на Славянството; Мисията на Богомилството; Черти и насоки на новото време; Съвременната наука за характера; Човек и характер; Хирологията в светлината на съвременната наука; Паневритмия, Туризъм и пр. в нова светлина; Агарта - потайният град.

Редакцията на библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" вярва, че всички абонати на сп. „Житно Зърно" ще се отзоват радушно на това културно начинание за разпространение идеите на Новото Учение, като се абонират сами и внесат на време абонамента си.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...