Jump to content

ЗАГАДЪЧНИ ЯВЛЕНИЯ


Recommended Posts

ЗАГАДЪЧНИ ЯВЛЕНИЯ

Огън

През деня - ако се не лъжа, 7 април 1918 год. - бях научил, че моята братовчедка Ц. Ш., която боледуваше от няколко години, е завършила земния си път. Легнах си с мисълта, че на другия ден ще требва да се иде в Павлово на погребение.

Намерих се в познатия вестибюл на лелината квартира. Направи ми странно впечатление обстоятелството, че младата покойница изнасят на чаршаф от югоизточната стая. Процесията мина край мене, аз поех левия заден ъгъл на платното и се упътихме към изхода. При вида на тясната дървена стълба, аз си обяснявам, защо починалата на е в сандък - той едва ли би могъл да мине на това място. Вземайки първите стъпала, се навеждам, за да видя, къде стъпвам. В тоя момент ме удря една тежка миризма, в която се разпознава и ароматите на увяхващи цветя.

Събуждам се. Странната миризма не ми дава да дишам в продължение на още няколко секунди и в будно състояние. Такова сънуване на яве не бе ми се случвало. Нещо повече - не си спомнях да съм срещал никога и тая тежка миризма.

На следния ден отидох в Павлово, за да се простя с рано заминалата роднина. Заварих я не в стаята, дето я бях видял за последен път, а в югоизточната. Тя лежеше в своя сандък всред много цветя.

След малко се оттеглих в една задна стая. Мина доста време, докато ни се съобщи, че починалата ще бъде изнесена, Не без известно колебание реших да присъствувам отблизо на тая церемония - току речи за пръв път в живота си. Тъкмо бях стигнал във вестибюла и на южната врата се показаха трима души, които носеха братовчедката на чаршаф. Когато минаха край мене, съобразих, че требва да се помогне на господина, който сам поддържаше главата на покойницата и поех по-близкия, ляв заден ъгъл на платното. След няколко крачки бяхме на върха на съвсем тясната и доста стръмна стълба. Там се налагаше внимание. Наведох се, за да видя, къде да поставя крак. Една тежка миризма, напълно еднаква със снощната, ме блъсна и ми спря за момент дишането.

Аз си спомних съня, който се бе сбъднал с удивителна точност.

П. М.

Намерените документи

В гр. П. търговецът на манифактурни стоки X. Д. купува стоки от ангросиста от ближния окръжен град. Търговецът умира. Ангросистът[1] като видял, че домашните на починалия не знаят за разписките, които търговецът е получавал при заплащане на всяка получена стока, заявил, че получените стоки не са платени. И трябвало да се продаде целия имот заедно с същата, за да се изплати дълга към ангросиста. Документите били търсени, но не били намерени. Домашните не знаели, къде са. Веднъж дъщерята сънувала, че идва баща й и я завежда в едно помещение с много чували и й показва точно, къде са документите между чувалите. Тя скокнала, веднага отишла там и намерила документите на посоченото място. По тоя начин имотът е бил спасен.

Червеният тефтер

В гр. Б. станало следното с г-жа П. Д. Мъжът й бил съдружник с едно лице. Имал да взема от лицето доста големи суми. Той починал скоропостижно и затова не могъл да остави никакви данни за сумите, които имал да взема от съдружника си. Жената след смъртта му се намерила в трудно положение. Тя знаела, че има да взема от съдружника, но понеже нямало никакви данни, не знаела, как да ги вземе. Веднъж като лежала денем на кревата и плакала, задрямва, явява й се мъж й и й казва: „Защо плачеш? Иди на тавана и там в едно сандъче има един червен тефтер. В него са изложени подробно сметките със съдружника ми". Тя се събужда и намира на посоченото място червения тефтер с всички нужни данни.

Изплатената полица

Един банков чиновник в гр. X. пропуснал да спадне от регистъра изплатената полица на шивача К. 3. Тая полица била за 10 хиляди лева. Банковият чиновник я турил между неплатените полици. И се чудел, че сметката в портфейла не излиза с тая сума! Той се поставил в много деликатно, затруднено положение! Сестра му сънува, че полицата на К. 3. не е спадната след изплащането й и е турена между неплатените полици. Той проверява това, намира грешката и я поправя.

------------------------------------------

[1] ангросист – търговец на едро

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...