Jump to content

ВЕСТИ И КНИГОПИС


Recommended Posts

ВЕСТИ И КНИГОПИС

1. Тридесет години литературна дейност на поета Емануил П. Димитров (1906-1936). Редактира комитет. Цена 20 лв.

В книгата под горното заглавие са дадени редица статии от български писатели, които са се опитали да очертаят литературното творчество на поета, характера и съдържанието на неговото поетично дело, както и мирогледът му като художник и човек.

2. Нов принос към литературата на Ирисовата диагноза на български. - Излязла е от печат една цветна таблица в сравнително голям размер, като „ключ на очната (ирисовата) диагноза", изработена от П. Димков по Д-р мед. Петър Гил и Д-р мед. Шнабел. Издание на книгоиздателство „Природолчение“ в Стара Загора. Таблицата е цветна и много нагледна. Дадени са всички части на тялото - телесни органи, така както ирисовата диагноза установява техните болезнени прояви по ириса на окото. Посочено е мястото на всеки орган в лявото и дясното око - в сегментите на ириса. Дадено е и разположението на вътрешните органи в човешкото тяло. Изобщо, тази таблица е едно хубаво допълнение към съчинението на Мадаус, което излезе на български преди две години.

3. Редакцията на „Ж. 3." е помолена да съобщи, че се открива подписка за първите две книги от Агни Йога дадени от Мория - „Листа от градината на Мория" („Зов" и „Озарение"). На предплатилите книгата се отстъпва за 40 лв.; след излизането тя ще струва 60 лв.

Поръчки и суми се пращат до преводача и издателя: Виктор И. Сеплевенко. Бул. Баучер № 122. - София VII.

Редакцията на библиотека „СВЕТЛА МИСЪЛ" съобщава, че досега не са се записали достатъчно абонати, които да гарантират излизането поне на няколко от предвидените номера на библиотеката. Затова излизането на библиотеката се отлага за неопределено време.

Ние предлагаме на всички предплатили абонати, тъй като те са абонати и на Житно Зърно, да съобщят, дали са съгласни да прехвърлим абонамента им за библиотека „Светла мисъл" срещу половината от абонамента за Х-годишнина на сп. Житно Зърно. Това за тях е най-изгодно, понеже се избягват излишни разходи.

Понеже редакцията на библ. „Светла мисъл" съобщава вече няколко пъти за това, тя дава последен срок на предплатилите абонати да съобщят до края на м. юни т.г. какво да се прави с абонамента им. Не съобщилите до тази дата, ще считаме, че са съгласни да се прехвърли абонамента им за сп. Житно Зърно.

Получени книги и списания:

1.The Torch, орган на Канадското астрологично общество, март 23, 1936 г., кн. 4.

2.Le Fraterniste, излиза в Сен льо Нобл (Франция), 15 април 1936 г.

3.Le Sinceriste, орган на съюза за нравствена обнова чрез Истината, излиза в Белгия, май 1936 г.

4.L`effort spirituel, официален бюлетин на международния спиритуалистичен съюз, май 1936.

5.Heinal, полско списание за духовни науки, май 1936г.

6.Упознаj себе! Белград, апр. 1936 г., брой 4, год. VI.

7.Просвета, спис. на просветния съюз, София, год. I, кн. 8.

8.Просветно единство, седмичен орг. на Просв. съюз, София, год. II, бр. 26, 27, 28 и 29.

9.Бълг. овощарство и градинарство, 1936, кн. 3 и 4.

10.Нов Живот, год. I, бр. 12 и 13.

11.Витлеемска Звезда, год. VI, бр. 12, 13, 14 и 15. Бургас.

12.Frateco, год. III, бр. 5 - 6. Севлиево.

13.Рекламен поход, бр. 10, апр. 1936г.

14.Нов човек, год. VI, № 9(34).

15.Братство, год. VIII, бр. 159.

16.Природа и наука, год. VI, бр. 8/9.

17.La nouvelle vie, офиц. орган на Всесветското Общество за безличен живот.

18.Goeteanum, май 1936 год. XV, № 19.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...