Jump to content
Albena

14. РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ НА ИЗГРЕВ

Recommended Posts

РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ НА ИЗГРЕВ

 

Душата ви трябва да бъде в непрекъснат стремеж за Бога. Ученик (окултен) е само този, който върши само Божията воля, т.е. не живее само за себе си и служи на Бога беззаветно. Ученикът периодически минава през вълната на Любовта, Мъдростта и Истината, после пак ги повтаря и т.н. Човек има Велико бъдеще! Въдворете Царството Божие вътре във вас.

 

Когато човек иска да работи за Бога, то условията Ще му се подобрят. На първо място е добрият живот, идейният, Любовта и всичко друго ще дойде. Защото, когато ние мислим за Бога и Бог мисли за нас. Това е единственият път. Който се учи тук на земята, ще го пратят в по-горно училище, а който не се учи — в по-долно.

 

Използвайте сега Школата и колкото сте разбрали и знаете, прилагайте всеки ден. Знайте, че всеки, който търси удоволствие е на крив път и има едностранчиво разбиране за живота. Човек, който не възприема и не изпълнява Божественото, той сам си създава своето нещастие. Ние трябва да виждаме само доброто в хората, същевременно да станем (бъдем) светлина за тях, за да могат те сами да виждат своите грешки, без ние да ги виждаме. Мислете, чувствувайте и постъпвайте като Христос — поне в малък размер. Където и да влезете, оградете се мислено със светли, прави кръгове около себе си, дълбоко дишайте и тогава влезте — и всичко ще ви се урежда. Не забравяйте никога, че сте ученик и трябва да работите. Човек е странник, пътник на земята и не знае кога ще го повикат (когато сам той не очаква), затова трябва да е готов.

 

Сръднята, карането, отмъщението, гнева и пр., това са все животински състояния у човека. Човек трябва да има висок стремеж у себе си, та кръвта му да отива в предните и горни части на мозъка в главата и да се развиват висшите му центрове — тогава той ще може да напредва и умствено, и музикално, и сърдечно и пр. За да се оправи един човек физически, ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ КЪМ БОГА, ТОВА Е ЕДИНСТВЕНОТО СРЕДСТВО!

 

Всяка направена грешка от вас и поправена е благословение. Човек трябва да се изчисти абсолютно, съвършено до дъното, тогава животът му само ще бъде радостен и весел.

 

Най-добрият начин за еволюцията на човека е: направи ли той грешка да я поправи моментално (макар, че тя се придружава със страдания, някой път големи, но нищо). Щом си сгрешил, поправи се и нищо повече. Човек трябва да бъде вече изразител на Божественото в себе си. Човек трябва да бъде смел и да не го е страх от грешките, но да ги изправя.

 

Като сгреши човек, вижда къде е слабото у него и тогава не трябва да се самоосъжда, но да се покае и да се поправи. Ученикът не трябва да греши нито в една запетая. На светия човек и най-малката грешка му обръща внимание и пожелава да я поправи. Като те обиди някой, ти ще кажеш: ти ме обиди и ето аз си поправям грешката. Има същества, който са готови да ви помагат, когато сте неразположени, подтиснати, затова се молете Господ да изпрати Духа Си, вдишвайте дълбоко въздух, яжте малко плодове, малко хляб, чаша гореща вода и пр. защото Бог е във въздуха, плодовете, водата, хляба и като ги приемете съзнателно, вие чрез тях правите връзка с Бога.

 

При обезсърчение, песимизъм — режете дърва, копайте, поливайте, сейте и пр. и отрицателната ви енергия ще се пласира, трансформира. Любовта трябва да влезе, за да уравновеси ума и сърцето. Божествената мисъл трябва да дойде у вас тогава, за да възстанови неразположението, тревогите, омразата, безпокойството, нервността и пр. Защото те нарушават и функциите на дишането, храносмилането и на черния дроб.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×