Jump to content

18. НА ЕКСКУРЗИЯ С УЧИТЕЛЯ ДО МУСАЛА 9.1Х.1935г.


Recommended Posts

НА ЕКСКУРЗИЯ С УЧИТЕЛЯ ДО МУСАЛА 9.1Х.1935г.

 

Пристигнахме на Боровец (Чам Кория), натоварихме багажа на коне и потеглихме пеш към Мусала. През време на почивките из пътя Учителя каза: "Които уповава на материалното, в края на краищата той непременно ще се разочарова. Само онзи, които уповава безкористно на духовното (без цел да урежда своите материални работи), той не ще се разочарова.

 

Това е Божественото. Цялата бяла раса сега минава през фазата на алчността, но невидимия свят използва и това, разбира се, за добро.

 

България няколко пъти е била море и суша, обаче Рилският манастир винаги е бил суша и е стърчал над вълните като голям остров.

 

На другия ден след като пренощувахме в хижа Мусала, рано сутринта потеглихме за върха. След молитвата Учителят почна да говори. "Първата проява на Бога, която знаем е Любовта, т.е. ние познаваме живота сега, чрез който се изявява Любовта. Божията Любов е във всяка форма, която срещаме: въздух, вода, плодове, хляб и пр., те са проводници и ние като ги ядем и правим връзка с Любовта (Бога), тогава ние сме яли добре, дишали сме добре (връзката във въздуха), гледали сме добре (връзката с всичко, що ни заобикаля). Любовта е великата среда, в която сме потопени. Тя прониква навсякъде в една или друга форма. Например: Виждате чешма — виждате значи Любовта, т.е. този, който е направил и мислил доброто на хората. После виждате дърво, което расте — това е Любовта, която го кара да расте и пр. Значи, зад всички неща е Любовта. Навсякъде виждаме какъв велик промисъл има. Любовта е по-силна от страданията и смъртта (случая с Христос). Без Любов хората не могат да се познаят. Любовта е светлината на живота и животът без Любов е безсмислен. Трябва да се обичате едни-други.

 

ЖИВОТА Е САМО УСЛОВИЕ ДА СЕ ПРОЯВИ ЛЮБОВТА. Затова първият подтик на човека е да възприеме Любовта — от Слънцето, водата, въздуха, дърветата, хората и всичко що го заобикаля. Енергиите слизат от планините надолу в полето, за да го направят плодотворно. Напредналите същества изобщо обичат да живеят на чисти места, там, където не е стъпвал човешки крак, където няма кой да ги безпокои. Те знаят изкуството да стават видими и невидими. Те живеят полуфизически и полуастрален живот. Тези същества тук са били хора и сега са служители на други по-напреднали същества, който са завършили своето развитие и сега направляват всичко в Природата. Както етера прониква въздуха, така нещата едно-друго се проникват. По-малкото живее в по-голямото и то го обгръща. Налягането на етера навсякъде не е еднакво. При неговото налягане се образуват слънчевите системи. Всичко се движи и развива.

 

Има едно Братство, което пътува и носи култура в света. То е било в Индия, Египет, Вавилон, Персия, Палестина, Гърция, Рим, Франция, Англия, Германия и сега се премества у славяните. За да не ви изостави Любовта не казвайте груби думи, нито хранете груби мисли. Ние сме изпратени на земята да се прослави Божието име. През епохата на черната раса е било ужасно. Тогава е имало такива убийства и престъпления,каквито при друга раса не са се случвали. Прочетете Библията от начало до край и ще видите тогава, защо е дошъл Христос на земята. Енергиите на ангелите са толкова грамадни, че те са се оттеглили от хората, за да не им направят пакост (тогава хората ще изпаднат в безсъзнание), както е и в случая с Христос, когато дойдоха да го хванат в Гетсиманската градина те паднаха на земята и Той тогава си отслаби енергията, за да не им препятствува.

 

Христос имаше смирение. Ангелите се съобщават с хората по закона на вдъхновението и им предават своите мисли. Ангелите разбират хората. Когато те са минали през фазата на човечеството, ние тогава, сегашните хора сме били като растенията и животните. Те са се ползвали тогава от нас и сега идват да ни помагат и да ни се отплатят.

 

Сега вече Бялата Ложа взима надмощие и черната ложа и става служителка."

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...