Jump to content

24. ЧАСТЕН РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ


Recommended Posts

ЧАСТЕН РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ

Идването на всички Учители на земята е, за да покажат на хората Пътя на Светлината, която носи Живот. Когато се приближавам към хората аз винаги съм чист. Всички вие трябва да имате чистота. Когато ви говоря за Слънцето, няма да очаквате щастието си от Мене, а от Него, аз само искам да ви заведа при реалността. Човек, като не разбира Божиите пътища страда.

Пратен съм от Бога и трябва да знаете, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание да работя, а Бог говори чрез мене! Дошъл съм да изявя, донеса любовта на земята. Такава е моята мисия!

Всеки един Учител се отличава, т.е. носи по един свещен огън от Невидимия свят. Ние носим едно Божествено учение, но не спорим и оставяме времето да покаже. Всички, които идват на земята са определени и ако някой може да намери по-голяма светлина другаде, нека отиде там. Няма нищо. Като дойде един Учител, той дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето. Аз сега дойдох да науча хората да живеят в Любовта и няма друг път от този. Учителят трябва да дойде в света, за да даде пример (образец) на хората. Той носи Божествената Любов в себе си и гледа на всички еднакво и Той знае защо хората страдат и се радват. И ако те приемат Любовта, могат много лесно да се освободят от страданията. А Любовта, която Учителят има към учениците е важен фактор, за да може да им преподава и повдига. От Невидимият свят се дава запалката, а от вас, които сте школата — материала. Четенето на Евангелието и беседите трябва да става с разбиране и приложение. Четете, мислете и прилагайте!

Самовъзпитавайте се и възпитавайте (деца и възрастни). В беседите са скрити истините, четете и тази работа вършете пред всяка друга; ще намерите време за това, нали ме разбирате? В тези беседи се съкращава извънредно много времето на вашето развитие. И всичко, което е казано в тях, сега трябва да го опитате (приложите).

Аз оставам всичко да върви по естествен ред и никого не изнасилвам, никого не пъдя, а изправям грешниците и приготовлявам учениците, за които ще дойде време да се запалят, а щом се запалят, то угасване няма вече и ще започнат да дават плод. Аз се жертвувам от тях и те сега трябва да се отрекат от себе си. Аз не се взирам в техните грешки, сега си имам по-важна работа. Всичко зная и бих могъл да ги изправя, обаче не искам. Оставил съм ги свободно. Аз съм за свободата, не искам да се налагам. Съзнателният сам ще се изправи. Тази школа върви по абсолютен път, защото и вън от Школата пак е школа, всичко е в плана на Бога. Само Любовта може да отвори на ученика портите на Мъдростта и знанието и ученикът учи тогава. Гледайте мене какво правя и на Бога слугувайте!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...