Jump to content

27. ЕДИН РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ


Recommended Posts

ЕДИН РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ

 

Божественото положение в човека е СМИРЕНИЕТО, а щом човек е тщеславен, горделив, честолюбив, той е болен (ненормален). Защото може да знае, да е способен, но още колко работи има, които той не знае? Да не мисли, че е завършил всичко. Сега всеки иска да бъде прав, а това е именно ключа на злините, защото първенството е относително нещо. Успехът на човека зависи от силата на съществата, които го ръководят и ако вашият живот е полезен на другите, то с вас се занимава един висш Дух, затова ние трябва да бъдем полезни и ценени пред Бога. Ние трябва да имаме повече смирение, когато проявяваме знанието и способностите си, защото имаме съдействието на Небето (на Бога). Каквото и да говорите и да вършите, мислено си кажете: Господ говори, Нему са словата (а оставете хората да казват за вас). И във всичко търсете Славата Божия за вас. А който не е смирен, ще го смирят, това да знаете!

 

Трябва ви едно разумно смирение и макар човек да бъде смирен, той като има дарби ще напредне. Гордостта и тщеславието са голяма спънка за развитието на човека, те пречат за развитието на неговите дарби. За да прояви човек Божествената Любов, трябва да има за основа смирението, то е основа за развиване на всички дарби и постижения на човека. Тщеславието е гроб на мисълта: Смирението е растеж, т.е. имаш условия да придобиеш това, което искаш. Човек не трябва да се спъва с личния си живот, а трябва да го надрасне. Не се блъскайте, ако някой върви след тебе, отстъпи, давай място на всички.

 

ВСЯКА СУТРИН ТРЯБВА ДА РЕШИТЕ В СЕБЕ СИ ДА НЕ СЕ СБЛЪСКВАТЕ С НИКОГО И ДА НЕ ИЗПРАЩАТЕ ОТРИЦАТЕЛНА МИСЪЛ КЪМ НИКОГО.

 

Без смирение ще останете винаги далеч от Бога. Този, който иска слава (да стане велик), той е далеч, значи от Бога.

Христос съзнаваше, че трябва да се смири и ние трябва да започнем със смирение. Йоан Кръстител прояви смирение. Той беше преродилия се Илия и си каза сега: Тази работа с рязане на главите не става и се смири (човек трябва да се смири).

 

Мойсей се издигна, благодарение на недостатъка си (гъгнивост), които го смиряваше. Похвалите карат човека да пада. Затова на човека, като му дойде такова изкушение, да се почувствува малък и че е нищо пред Бога, да се смири и да почувствува, че трябва да изпълни Волята Божия и да прави това, което Бог иска. Вие трябва да хвалите всякога Господа и да оставите Той да хвали вас. Човек сам себе си не бива и не може да хвали. Да ви е приятно, че хората не ви обръщат внимание. Ти може да си ангел, но щом си дошъл на земята, тук в плът, ще се смириш.

 

Казано е и за Христос: Той прие рабски образ. Колко трудна е тази философия. Да не търсиш доброто мнение на другите, защото и те не са съвършени, та ще ти обърнат внимание на тебе. Съвършенството е в съвършения свят, който не е такъв като този. Смирението е възприемане на енергиите, които идват от висшите светове, от целия всемир, път към възход, към разцвет на всички наши дарби.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...