Jump to content

33. ДРУГ РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ


Recommended Posts

ДРУГ РАЗГОВОР С УЧИТЕЛЯ

 

Най-голямата наука за човека е да знае как да прояви Любовта си. Както слънцето слуша Господа да дава на всички, така и ти направи без никакво лицемерие. Знай, че цялото Битие иска да го обичаш. Човек като мисли за Бога и Божествените неща, любовта в него се увеличава.

 

Да мисли човек за Бога и тайно да се моли, това е най-силният метод, за да се прояви любовта у него. Свещената любов има връзка със следното: Да живее Христос у вас и тя сама по себе си ще ви се разкрие. Затова и човек трябва да има и стремеж за това. Трябва да четете Библията за живота на великите хора, които са имали прозрение в тази област и опитности. Трябва да работите така, както са работели пророците, апостолите, Христос. Изучавайте Евангелието на Йоан, мислите върху любовта на Христос, като се спрете върху нея, във връзка с Неговите страдания. Каква велика, дълбока и възвишена е била тази Любов, която Го е правила готов да страда за другите.

 

После, за да обикнете човека, хубаво е, необходимо е да намерите добрите, Божествените у него черти, а не неговите грешки. И в лошите хора има добри черти. Значи, за да обичаш един човек, трябва да намериш добрите му страни вътре в него. Всички хора да ги мислите, че са ваши ближни. Вие всички имате Любовта у себе си, но остава само да я проявите. Молете се на Бога, за да я проявите.

 

Вие трябва да различавате човешката любов от Божествената и да не ги смесвате. Трябва значи, в тоя случай да изпълнявате волята Божия. Любовта тогава ще се прояви у нас. Самоотричането, доброволно а не по заповед, води към Любовта. Ангелите само като помислят за Бога отричат се от своето блаженство в рая и слизат на земята да помагат. Затова, размишлението върху Христовата Любов трябва да го считате тъй необходимо, както дишането на въздуха. Знайте, че Любовта на Бога тогава ще мине през Христос и тогава ще дойде чрез Него до вас.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...